STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNDu är här:

Tips till dig som använder dator med muspekare: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du de kompletterande information.


Uppdaterad 2024.03.01

Helikopterservice i Storuman

I januari 1961 hade flygföretaget AB LAPPLANDSFLYG, med säte i Porjus, en räddningshelikopter stationerad i Storuman. På bilden ser vi chefen för AB Lapplandsflyg ingenjör Bertil Johansson till höger och trafikflygare Olle "Fjällspökis" Ek, som inspekterar de två helikoptrar som var uppställda i hangaren i Storuman. Man hade planer på att utöka personalstyrkan i Storuman med ytterligare en pilot. Det berodde inte på hög belastning. Snarare tvärtom. Den pilot som var stationerad i Storuman hade så få uppdrag att han under långa perioder inte hade något annat att göra än att putsa och feja inne i hangaren under den 14-dagars period han tjänstgjorde i Storuman. Han hade jour 24 timmar per dygn vilket gjorde det omöjligt för honom att t.ex. åka iväg från Storuman och göra något annat i avkopplande syfte.

(Fotot är i original svartvitt!)

Sommartid under juni och juli använde sig AB Lapplandsflyg av ett vanligt flygplan med pontoner. AB Lapplandsflyg avvecklades sommaren 2012.

Redaktörens anm.; Hangaren byggdes genom Stensele kommuns försorg och man hade fram till 1962 lagt ned 60.000 kronor i projektet. Länsstyrelsen hade samma år kommit med förslaget att räddningshelikoptern, som kostade en massa pengar i drift, eventuellt skulle kunna förläggas i Umeå vintertid, där den mer frekvent skulle komma till användning. Det blev många protestskrivelser, insändare och tidningsartiklar innan saken slutligen avgjordes. Jag vet inte hur det avlöpte till slut, men återkommer med mer info. om detta om jag lyckas hitta relevanta artiklar. Har du en kunskap i ämnet är du välkommen att höra av dig till redaktionen. /RedaktörenSTARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN