STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNDu är här:


Uppdaterad 2024.04.17

(Fotot är i original svartvitt!)

Vi ställde frågan på vår fb-sida om du kände igen denna ladugård och kunde säga var i Storuman den var belägen. Den här bilden är tagen strax innan den revs 1963. Tage Nilsson boende i Eskilstuna tror att platsen är på Vallnäs och det är alldeles korrekt. Per Dahlbom från Uppsala har preciserat mer exakt och säger att det troligen är korsningen Vallnäsvägen och Bondevägen, samma korsning som Lill-Konsum (nuvarande Företagscentrum). Jajamen, det är helt korrekt och bilderna nedan bekräftar detta.


(Fotot är i original svartvitt!)

På detta foto ser du ladugården och fastigheterna med adress Vallnäsvägen 15 närmast till höger och Vallnäsvägen 13 (Maltes Livs) bortanför. Dessa står kvar på samma plats än idag.

Fastigheten, som innehöll både bostadshus och ladugård, ägdes av köpmannen och bilförsäljaren Axel Lindström. I samband med att byggnaderna skulle rivas sålde Axel hela fastigheten. I slutet av 1940-talet bodde familje Eskil Hedin i bostadshuset men i och med att Eskil tog över driften av Vallnäs Plantskola flyttade han med familjen till ett hus på Saljesnäset där plantskolan också var belägen.


På detta flygfotografi har vi markerat området där bostadshuset och ladugården står.


(Fotot är i original svartvitt!)

Vintern 1964 fick byggmästare Valter Larsson i uppdrag att bygga två nya hyresfastigheter med adress Vallnäsvägen 32 och Bondevägen 1 på platsen där ladugård och bostadshus hade stått. Vilka som ägde fastigheterna är inte klarlagt men den tegelröda kan nog förknippas med namnet Lindqvist. Båda husen finns i skrivande stund kvar med samma adress.STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN