STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:


Uppdaterad 2024-04-29


(Fotot är i original svartvitt!)

FLYGFOTO ÖVER STORUMAN 1938

Detta är en del av ett flygfotografi över stationsområdet i Storuman i nordostlig riktning. Fastigheten på Skolgatan till höger (märkt 1) stod färdigt 1937 och den fastighet som inte finns på fotot och som idag har adress Järnvägsgatan 34 (märkt 2) byggdes 1939. Därav kan vi slå fast att detta flygfoto togs sommaren 1938, ett år efter Inlandsbanans färdigställande och invigning. Längst upp till vänster ser vi några fastigheter på Materialvägen1 och Norrlandsgatan. Därunder ser vi George Stenvalls hus2 som byggdes 1908 och även Anna Norgrens Garn & Tygaffär3 som sedermera blev Viktoriaskolan.


1 Material till bygget av Inlandsbanan norrut transporterades på denna väg som då fick namnet Materialvägen.
2 Här håller Medborgarskolan till idag.
3 Viktoriaskolan brann ner 1970.


(Flygfotot har vi fått av Gunnar Lundqvist, Storuman).

Tips till dig som använder dator med muspekare: Sätt pekaren på respektive fastighet/byggnad så får du mer information!

Fotografiet är från 40-talet. I vattnet ovanför lokstallarna ser vi den lilla holmen med "ensamma tallen". I förgrunden ser vi Allmänna Folkskolan som sedermera blev Centralskolan. Den revs 1981 och på platsen hittar man numera Coop. Uppe till vänster i bild ser vi yttre delen av Sågnäset och Lillströmmen som skiljer Sågnäset från Lillströmholmen och som idag inhyser en fiskodling.


(Flygfotot har vi fått av Gunnar Lundqvist, Storuman).

Tips till dig som använder dator med muspekare: Sätt pekaren på respektive fastighet/byggnad så får du mer information!

Ett flygfoto från 40-talet. Den allmänna Folkskolan som byggdes 1933 ligger allena vid Skolgatan. I nedre kant syns Bredénska fastigheten och bortom den den fastighet som så småningom skulle inrymma Axel Lindströms Sport - Cykel och Bilaffär. Stig Kolbäck, Årsta, bördig från Storuman, berättar att han på detta foto hittat sin gamla skola där han lärde sig ABC. Skolan kallades för "Backskolan" och var belägen ungefär där Folkhögskolans elevhem ligger idag.


(Fotografiet är i original svartvitt!)

VY ÖVER STORUMAN 1930. Inlandsbanan drogs in till Storuman 1923 och dess tillkomst var en betydelsefull bidragande orsak till att Storuman började ta form som ett samhällscentrum i Stensele kommun. Förutom järnvägsstationen och dess kringbyggnader ser vi en del byggnader som fortfarande står kvar på samma plats än idag. Järnvägshotellet, Zackrisgården, Lokstallarna, SJ´s personalbostäder och Stenvalls fastighet (gamla hembygdsgården, nuv. medborgarskola) är några av dem. Det flygföretag som tog detta foto började flygfotografera 1930 och vi har anledning att tro att detta fotografi togs samma år eftersom skolbyggnaden (Folkskolan började byggas 1931, stod färdig 1933) och Skolgatan inte hade kommit till. Den byggnad vi ser som står till höger i bild där Skolgatan senare drogs fram är den s.k. Bredénska fastigheten. Nere till höger går Stenselevägen ner mot korsningen Järnvägsgatan och vidare över järnvägen mot Sågnäset.
På bilden ovan är den nya Tärnavägen (Blå Vägen) inte dragen ännu. Skulle man åka mot Tärnaby gick vägen via Vallnäsvägen - Bondevägen - Tärnavägen. Hässjorna som syns på fotot visar att det fortfarande fanns jordbruk kvar på Vallnäs på 50-talet.
(Fotografiet är i original svartvitt!)

Tips: Sätt muspekaren på respektive fastighet/byggnad så får du mer information!På detta flygfoto ser vi förutom ett av riksbyggena även Mannbergs Bageri och Café på Stenselevägen.  När Oskar och Sonja Mannberg flyttade sin bageriverksamhet till HSB´s punkthus på Lyckselevägen (nuvarande Blå Vägen) övertogs denna byggnad av Stensele kommun som upplät den som ungdomsgård.  Fastigheten kallades i folkmun för "Kringlan".


Andra flygfoton över Storuman

En dag under 1960-talets första hälft tog Kurt Hamre detta fotografi över Storuman. Det exakta årtalet är inte känt men vi ser att bara två av HSB-husen, eller punkthusen som de också kallas, på Blå Vägen (dåvarande Lyckselevägen) står färdigställda. Bygget av det tredje hyreshuset samt det som skulle inrymma Mannbergs Café och Konditori har inte påbörjats. Bensinmackarna Texaco och Shell har full verksamhet. Badsjön, det nya campingområdet och de båda båthamnarna i Luspviken är färdigbyggda. Centralskolan och Realskolan har full verksamhet. Till höger om lokstallarna ligger ett stort lager av kol som användes som bränsle till ångloken som trafikerade inlandsbanan och tvärbanan. Storumans järnvägsstation var vid denna tid en betydande knutpunkt för järnvägstrafiken i inlandet. Vad tänker du när du ser detta fotografi från tidigt 1960-tal?


Vallnäs, badsjön och Luspviken i fokus på detta flygfotografi från andra halvan av 1960-talet.


(Fotot har vi fått låna av Asta Bolstad, Storuman och textfakta har vi fått av Nils-Erik Edström, Umeå.)

Fotografiet visar en del av bostadsområdet Röbro under första halvan av 1950-talet. Huslängorna nere till höger i bild är s.k. vattenfallsbaracker. Det fanns ett tiotal sådana på området där Röbroskolan och Centralskolan (f.d. Yrkesskolan) numera ligger. Vägen som går nerifrån och upp är Norrlandsgatan som möter den ännu inte färdigbyggda Ringvägen i överkant på bild.


(Text och bild insänd av Jan Sandgren, Varberg)

Denna bild från 1961 finns i boken "Från bygge till bygge" med undertiteln "Anläggarnas liv och minnen", utgiven av Kulturvårdskommittén Vattenfall 1994. Boken handlar om den stora utbyggnaden av vattenkraftverk som Vattenfall genomförde från 1940- till 1970-talet.
– Många kända vattenfallare är medförfattare och många är intervjuade, säger Jan Sandgren. Det handlar mycket om människorna, episoder, hur man bodde i de olika anläggarsamhällena och så vidare. Bilderna är trevliga.
– Boken har inget ISBN-nummer vad jag kan se. Med lite tur kanske kulturvårdskommittén har några exemplar kvar i Råcksta, säger Jan Sandgren."


(Fotot har vi fått låna av Sölve Hedin, Växjö)

Sölve Hedin har grävt i bildgömmorna och hittat detta flygfoto som visar hans föräldrahem på Saljesnäset. Bilden är från mitten av 50-talet och man ser de åkrar där Vallnäs Plantskola lärde sina elever hur man bl.a. gjorde "pärodlingar". I huset bakom bodde pastor Sven Freidvall och hans hustru Stina. Numera är hela området bebyggt med villor och vägar. Plantskolan avvecklandes när Vallnäs Skogsbruksskola byggdes åren 1959-1960. Idag är det bara Hedins fastighet som står kvar. Saljesnäset har blivit ett stort villakvarter och det enda spår som finns kvar av plantskolan är de lärkträd som finns i omgivningen och som planterades med Plantskolans försorg i mitten av förra seklet.


Storumansjön/Umeälv med holmarna kring Luspholmen i fokus. Fotot är taget från ganska hög höjd och man kan i horisonten se både Rackosjön, Byssträsket och Stensele. Man kan även skymta Barsele uppe till vänster i bild.STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN