STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:

Uppdaterad 2019-09-29


Från gamla vykort
Flygfotot har vi fått av Gunnar Lundqvist, Storuman.

Fotografiet är från 40-talet. I vattnet ovanför lokstallarna ser vi den lilla holmen med "ensamma tallen". I förgrunden ser vi Allmänna Folkskolan som sedermera blev Centralskolan. Den är numera riven och på platsen hittar man numera Coop. Uppe till vänster i bild ser vi yttre delen av Sågnäset och Lillströmmen som skiljer Sågnäset från Lillströmholmen och som idag inhyser en ganska stor fiskodling.


Flygfotot har vi fått av Gunnar Lundqvist, Storuman.

Ett flygfoto från 40-talet. Den allmänna Folkskolan tronar allena vid Skolgatan. I nedre kant syns Bredénska fastigheten och bortom den den fastighet som så småningom skulle inrymma Axel Lindströms Sport - Cykel och Bilaffär. Stig Kolbäck i Årsta, bördig från Storuman, berättar att han på detta foto hittat sin gamla skola där han lärde sig ABC. Skolan kallades för "Backskolan" och var belägen ungefär där Folkhögskolan ligger idag.
På bilden ovan är den nya Tärnavägen inte dragen ännu. Vägen gick via Vallnäsvägen - Bondevägen och vidare upp mot Tärna. Hässjorna som syns på fotot visar att det fortfarande fanns jordbruk kvar på Vallnäs på 50-talet.


På detta flygfoto ser vi förutom ett av riksbyggena även Mannbergs Bageri och Café på Stenselevägen.  När Oskar och Sonja Mannberg flyttade sin bageriverksamhet till HSB´s punkthus på Lyckselevägen (nuvarande Blå Vägen) övertogs denna byggnad av Stensele kommun som upplät den som ungdomsgård.  Fastigheten kallades i folkmun för "Kringlan".


Andra flygfoton över Storuman

Vallnäs, badsjön och Luspviken i fokus på detta flygfotografi från första halvan av 1960-talet.


Fotot har vi fått låna av Asta Bolstad, Storuman och textfakta har vi fått av Nils-Erik Edström, Umeå.

Fotografiet visar en del av bostadsområdet Röbro under första halvan av 1950-talet. Huslängorna nere till höger i bild är s.k. vattenfallsbaracker. Det fanns ett tiotal sådana på området där Röbroskolan och Centralskolan (f.d. Yrkesskolan) numera ligger. Vägen som går nerifrån och upp är Norrlandsgatan som möter den ännu inte byggda Ringvägen i överkant på bild.


Text och bild insänd av Jan Sandgren, Varberg.

Denna bild från 1961 finns i boken "Från bygge till bygge" med undertiteln "Anläggarnas liv och minnen", utgiven av Kulturvårdskommittén Vattenfall 1994. Boken handlar om den stora utbyggnaden av vattenkraftverk som Vattenfall genomförde från 1940- till 1970-talet.
- Många kända vattenfallare är medförfattare och många är intervjuade, säger Jan Sandgren. Det handlar mycket om människorna, episoder, hur man bodde i de olika anläggarsamhällena och så vidare. Bilderna är trevliga.
- Boken har inget ISBN-nummer vad jag kan se. Med lite tur kanske kulturvårdskommittén har några exemplar kvar i Råcksta."


Flygfotot har vi fått låna av Sölve Hedin, Växjö.

Sölve Hedin har grävt i bildgömmorna och hittat detta flygfoto som visar hans föräldrahem på Saljesnäset. Bilden är från mitten av 50-talet och man ser de åkrar där Vallnäs Plantskola lärde sina elever hur man bl.a. gjorde "pärodlingar". I huset bakom bodde pastor Sven Freidvall och hans hustru Stina. Numera är hela området bebyggt med villor och vägar. Plantskolan avvecklandes när Vallnäs Skogsbruksskola byggdes åren 1959-1960. Idag är det bara Hedins fastighet som står kvar. Saljesnäset har blivit ett stort villakvarter och det enda spår som finns kvar av plantskolan är de lärkträd som finns i omgivningen och som planterades med Plantskolans försorg i mitten av förra seklet.


Storumansjön med holmarna kring Luspholmen i fokus. Fotot är taget från ganska hög höjd och man kan se både Rackosjön, Byssträsket och Stensele. Man kan även skymta Barsele uppe till vänster i bild.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN