STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Startsida  Fotoarkiv  Nybyggare  Veckans gammbild  Efterlysning  Storuman.se

Du är här:

Uppdaterad 2021.08.04

Antagligen var det inte lastbilar som var målet för C-O Nilssons kamera när han tog dessa bilder. Men stora arbetsfordon behöver ju rejäla däck och Spiiks Gummiverkstad i Stensele servade de åkerier och maskinparker som arbetade för Statens Vattenfallsverk i samband med regleringen av Umeälven. Känner du igen herrarna på bilderna ovan? Hör av dig och berätta!
För dig som är intresserad av gamla lastbilar, och då tänker vi givetvis på den modell som du ser på bilderna i reportaget, har Jan Sandgren från Varberg forskat fram lite kuriosa.

SCANIA VABIS L-75Stefan Säreland, Umeå, berättar i ett mejl att detta är Harry Sandström. Han bodde på Tvärgatan i Storuman. 1965, när jobben började tryta vid Statens Vattenfallsverk i Storuman, flyttade Harry med sin familj till Perstorp i Skåne.


Miljön ser ut att vara i samband med utgrävning av till- eller frånloppstunnel i något av de kraftverksbyggen som var igång i 1961.


I samma bildserie som lastbilarna ovan togs detta foto på ett kontor någonstans i Stensele kommun. Mannen till höger i mörk kavaj är Hugo Andersson som bodde på Bondevägen 5 i Storuman. Han jobbade förmodligen åt Vattenfall eller någon underentreprenör. Mannen till vänster vet vi inte vem det är ännu. Du kanske känner igen honom. Hör av dig och berätta!

●  (4/4 2014) Joakim Hugosson från Storuman berättar att Storumans Lastbilscentral på 1960-talet hade sitt kontor i en av fastigheterna på Bondevägen. Det som syns genom fönstret på fotot bekräftar att det mycket väl kan vara så. Då kan man också dra slutsatsen att Hugo Andersson jobbade på Lastbilscentralens kontor och att fotografiet är taget just där.


Uppdaterad 2021.08.04

Detta är SPIIKS GUMMIVERKSTAD i Stensele. Maria Hessleryd från Köping berättar i ett mejl att mannen på fotot är hennes morfar Lennart Gustafsson. Han kom ursprungligen från Köping och flyttade till Stensele omkring 1954 och började arbeta på Gustav Lindahls Gummiverkstad. 1955 flyttade även frun Mary och de tre flickorna Irene, Inger och Monica till Stensele från Köping.

●  (20/1 2015) Runo Israelsson berättar att bilden visar en interiör i SPIIKS GUMMIVERKSTAD i Stensele. Den drevs av Sven-Gösta Spiik. Han stavade efternamnet med två i´n och brukade säga till dem som frågade om hans namn: – Stava med två i´n, annars får jag på skallen!
Denna gummiverkstad köptes i mitten av 1960-talet upp av ett däckföretag från Vindeln. De öppnade 1965 den däckverkstad på Gustav Roséns väg som Joakim Hugosson berättar om nedan. Den gick under namnet RINGCENTRALEN. På 1980-talet flyttades verksamheten till det då nybyggda industrihuset vid södra industriområdet. Runo Israelsson berättar att han jobbade som chef på Ringcentralen från det att de startade till år 2000. Sven-Gösta Spiik jobbade också hos Ringcentralen åren efter det att hans företag köpts upp.

●  (4/4 2014) Joakim Hugosson känner igen gummiverkstaden där hans far Sture brukade fixa däcken till sin väghyvel. Trelleborg Gummiverkstad låg på Gustav Roséns Väg på den plats där bröderna Lönnberg*) en gång hade sitt stenhuggeri. Idag hittar man villor på detta tomtområde.

Red. anm.; Den däckverkstad som Joakim beskriver på Gustav Roséns väg hette RINGCENTRALEN. Den startades upp 1965.

*) Lönnbergs Stenhuggeri flyttades till Holmsund och finns kvar inom familjen än idag under namnet Löbe Granit.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN