STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:


Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.


I STORUMAN

Uppdaterad 2021.09.13

BAKGRUNDSHISTORIA

(från 2004)

  Frälsningsarmén i Storuman började som en utpost till kåren i Vilhelmina och man samlades i godtemplarlokalen vid Röbron. En egen kår i Storuman bildades den 4 september 1937 av fem personer: Selma Forsberg (gift Bylund) född 1880, Betty Karlsson född 1883, makarna Elin och Gustaf Fackel född 1901 resp. 1897 och Ebba Bylund född 1906. Tre av dem hade invigts till soldater i Vilhelmina redan 1927. Betty och Gustaf var syskon och födda i det hus som 1937 blev Frälsningsarméns lokal. Redan 3 månader efter starten 1937 invigdes ytterligare 20 soldater. 1938 hade kåren 36 soldater.
  Söndagsskolan började sin verksamhet 1937, en barnlegion invigdes, även hjälptrupp bildades. Hemförbundet startade 1939. Den första kårchefen var kapten Elsa Wadman och assistent var löjtnant Ziga Wikström. Till ungdomsfanjunkare utnämndes Ebba Bylund.
  År 1937 hyrde kåren huset på Vallnäsvägen 19 av ägaren Seth Andersson. Det inköptes sedan 1944 och verksamheten pågår alltjämt i dessa lokaler. Här följer några uppgifter om kårfastigheten: Daniel Danielsson timrade huset till bostad för sin familj 1855 (det är troligen det äldsta huset på Vallnäs, red anm). Det övertogs sedermera av dottern Maria Chatarina (1856-1935) som kallades för Maja-Kajsa, gift med Anders Fredrik Eriksson. Flera familjer har sedan under årets lopp bott i huset.
  Det har också varit skola i huset både i övre och nedre våningen. På 1940-talet inackorderades barnen från kringliggande byar i Storuman för att gå i skola. Några av barnen bodde i Seth Anderssons fastighet som låg mitt emot Frälsningsarméns lokal. Kåren ordnade omväxling för alla barnen, med barnmöten och söndagsskola, vilket uppskattades mycket. Aktiviteten bland barnen var mycket stor, har det berättats.
  Huset har även blivit föremål för förändringar under årens lopp. Bland annat så flyttades huset på grund av ändrad stadsplan (plats bereddes för Fiskarvägen). 1950 var officersbostaden klar för inflyttning och 1970 gjordes tillbyggnad för ungdomslokal.
  Statistik från åren mellan 1938 och 1950 visar att Frälsningsarmén i Storuman hade 48 soldater 1948 vilket var det största antalet under de åren. I en tidningsartikel från 1972, när kåren firade sitt 35-års jubileum, kan man läsa:
Kåren har en omfattande verksamhet. I scouting engageras 56 ungdomar, söndagsskolan har 110 inskrivna och kårens lördagsträffar har också bra tillslutning. En föräldragrupp betecknad "Myrorna" stöttar ungdomsarbetet.
  År 2004 leddes arbetet på Frälsningsarmén i Storuman av majorerna Lissy och Örnulf Rudolfsen, bosatta i Vilhelmina. Verksamheten bestod av bland annat kvällsgudstjänster, sångstunder på äldreboenden och sjukhus, soppluncher, cafékvällar och barngrupper med ca. 15-20 barn. Syföreningen "Myrorna" anordnade vår- och julmässa, där man auktionerade och lottade ut sina handarbeten och pengarna gick oavkortat till kårarbetet. Kåren hade 12 soldater detta år.

Källor: Barbro Karlsson (kårchef 1978-1985), Västerbottens Kuriren 1972, Lissy och Örnulf Rudolfsen (kårchef 1992-) samt Folkrörelsearkivet i Umeå.


Detta är det äldsta fotografi vi har på den byggnad (huset till vänster i bild) där Frälsningsarmén i Storuman hade och fortfarande (2021) har sin verksamhet förlagd.

På Vallnäs bodde släkterna Danielsson och Andersson. Stamfadern för släkten Andersson gifte sig med Eufrosyna Alexandra, som var dotter till Daniel Danielsson (född 1826). Andersson blev då ägare till huset som senare hyrdes, förvärvades och byggdes om av Frälsningsarmén. Huset byggdes 1855. På andra sidan Fiskarvägen uppförde sonen Seth Andersson (född 1884 och gift med Lydia Agata Gustafsdotter född 1886) år 1921 ett trähus i två våningar på kvarteret Bonden 1. Båda byggnaderna har varit betydelsefulla ur skolsynpunkt.

Till höger i bakgrunden ser vi den fastighet som kom att kallas "Jägmästarbostaden". Den fastigheten finns kvar än i dag.

HÄR kan du se hur jägmästarbostaden såg ut 2010 medan den fortfarande hade kvar sin klassiska röda färg. Idag (2021) är den gulmålad.


Lotten Semrén känner igen några ansikten på fotografiet ovan. Damen längst till vänster är Lottens faster Hulda Maria Stenvall (26/9 1900 - 14/7 1971). Hon gifte sig 1933 med lokföraren Frans Oskar Ödlund (14/4 1894 - 22/12 1969). Hon jobbade många år som folkskollärare i Storuman. Damen längst till höger heter Augusta Rådström (28/5 1880 - 2/4 1977). Även hon jobbade som lärarinna i många år.

   När Seth Andersson hade byggt och flyttat in i sin nya tvåvåningsfastighet 1921 såg han till att den gamla byggnaden kunde användas som skola. När det blev för trångt i den byggnaden lät han skolverksamheten flytta in i undervåningen i sin nybyggda fastighet. Fotografiet ovan är från 1929 och lärare med skolbarn har samlats utanför den då relativt nya byggnaden. Man höll på med skolverksamhet i dessa lokaler fram till 1932 då stod det klart för skolrådet i Storuman att en ny skolbyggnad måste till. Skoltomt förvärvades och 1933 stod en skola med 6 klassrum, skolkök, slöjdsal och separat gymnastikbyggnad inflyttningsklar. Det var den nya Folkskolan eller Centralskolan som den sedermera kom att kallas.

HÄR kan du se ett foto från 1933 som visar bygget av den nya skolan i Storuman.
 

Detta är den ursprungliga byggnaden som den såg ut 1937 när Frälsningsarmén startade sin verksamhet i Storuman och hyrde den av Set Andersson. 1944 fick Frälsningsarmén köpa fastigheten och överta äganderätten.


Ett fotografi taget från övervåningen i Seth Anderssons hus i korsningen Vallnäsvägen/Fiskargränd. Bilden är tagen något eller några år innan byggnaden där Frälsningsarmén höll till plockades ned och flyttades längre in på Fiskargränd, vilket torde ha varit någon gång kring 1950. Umans Café och Bageri syns i vänster bildkant. Vi ser även att Riksbyggen hade uppfört två fastigheter med lägenheter på Trädgårdsvägen.


Att det var stor ungdomsverksamhet inom Frälsningsarmén ser vi på detta fotografi från Storuman. Ett genomgående tema i verksamheten har alltid varit sång och musik. Det är svårt att datera fotot men vi tippar att det är taget någon gång mellan 1950 och 1955. På fotot är följade identifierade:

1. Siv Kolbäck, Storuman   2. Greta Karlsson   4. Sonja Ingemansson (löjtnant)   5. Alice Olofsson, Storuman   6. Bror Eskil Rönnholm, Storuman   7. Birgitta Lindberg, Vallnäs Storuman   8. Margareta Stenmark, Vallnäs Storuman   9. Mäith Lundin, Vallnäs Storuman   14. Maud-Britt Sandberg, Sågnäset Storuman   18. Bror Danielsson, Vallnäs Storuman.   20. Ingvor Danielsson, Vallnäs Storuman   21. Gunvor Danielsson, Vallnäs Storuman   26. Ingegärd Lindberg, Vallnäs Storuman   28. Mats Lundqvist, Vallnäs Storuman   31. Alfred Nygren, assistent   40. Krister Kolbäck, Vallnäs Storuman   41. Birgit Myräng, Vallnäs Storuman   44. Christine Ulander, Storuman   46. Annsofi Lönnberg, Storuman   48. Anna-Greta Fackel, Storuman (Gift Strandberg)

Greta Stenvall från Pauträsk, som i unga år var med i Frälsningsarmén i Storuman, har identifierat 20 av de som finns med på fotot ovan! /Tack Greta!


Ytterligare ett fotografi som visar barn- och ungdomsverksamheten hos Frälsningsarmén i Storuman. Detta foto är taget utanför Frälsningsarméns lokal. Frälsningsarmén startade sin verksamhet i Storuman 1937 och fotot är taget 1942. Bakom barnen går Vallnäsvägen och den väg som fortsätter längs telefonstolparna är Bondevägen.

Greta Stenvall från Pauträsk känner igen frälsningssoldaten Ebba Bylund (3) som står i uniform längst till höger i bakre ledet. Hon har också identifierat Karin "LillKarin" Sjöberg (35) som finns inklämd bland alla barn på fotot. På fotot ser vi även Astrid Maria Fackel (40), Storuman (Gift Lagerqvist).


Detta foto är taget samma dag som fotot ovan, nämligen 1942. Nu är det juniorsoldater som ställt upp sig för fotografering.

Även här har Greta Stenvall hittat igen Ebba Bylund (28) och Karin Sjöberg (2). På fotot ser vi även Ella Fackel (9), Kerstin Bylund (23), Astrid Maria Fackel (26) och Göte Bylund (30).
 

Identifieringar uppdaterade 2021.09.13

Frälsningsarméns 10-års jubileum 1947.

Greta Stenvall, Pauträsk, och Jan Lagerqvist, Nybro, har var för sig identifierat drygt ett tiotal av jubilarerna på fotot. Mannen som sitter längst till vänster är Sergeant Einar Eriksson (1) som i folkmun kallades för "Tutti Frutti". Varför han kallades så vet vi inte. Vet du? När tidningarna skrev om honom fick han smeknamnet "Lappen". Han var en mästare i att samla in pengar för att kårer som hade det besvärligt ekonomiskt skulle kunna hålla igång sina verksamheter. Han hade stelopererat ena benet så det var lätt att lägga märke till honom när han knallade runt på samhället. Han var född 1899 och växte upp i Vilhelmina. Han bodde under en tid i Östersund. Han avled 1971. På fotot är följande identifierade:

1. Einar "Tutti Frutti" Eriksson   2. Gustav Fackel, Vallnäs Storuman   3. Göta Johansson, Storuman   4. Ingvar Johansson, Storuman   5. Alfred Nygren, assistent   6. Elin Fackel, Vallnäs Storuman   13. Sixten Ekström, kårledare   14. Ella Fackel, Vallnäs Storuman   16. Ebba Bylund, Storuman   17. ? Wiklund, Vallnäs Storuman   18. Gotthard Wiklund, Vallnäs Storuman   19. Ingrid Johansson, Storuman   20. Gunhild Svensson, Avasund   21. Mia Sjöberg, Vallnäs Storuman   23. Ingrid Johansson, Storuman


Tidningsklipp hämtat ur Sonja Hedins klippsamling!


Frälsningsarméns 20-års jubileum 1957.

April 2016 - Här har Greta Stenvall identifierat hela 24 stycken. Hon är själv med på fotot och hette Greta Lindberg (9) som flicka.
April 2016 - Ytterligare identifieringar har vi fått av Jan Lagerqvist i Nybro som tillbringade många somrar hos sina morföräldrar Gustav och Elin Fackel på Granbacken ute på Vallnäs. På fotot är följande identifierade:

1. Henry Ankarberg, Storuman   2. Siri Uppenberg, Sågnäset Storuman   3. Gotthard Wiklund, Vallnäs Storuman   4. Einar "Tutti Frutti" Eriksson   5. Sigrid Barruk, Vallnäs Storuman   7. Alice Olovsson, Vallnäs Storuman   8. Mia Sjöberg, Vallnäs Storuman   9. Greta Lindberg, Vallnäs Storuman   10. ? Johansson, Storuman   13. Oskar Olovsson, Svärtträsk   14. Ery Lundin   16. Gustaf Fackel, Vallnäs Storuman   17. ? Johansson   18. Karl-Johan Olovsson, Vallnäs Storuman   19. Greta Karlsson (kapten)   22. Ingvar Johansson, Storuman   25. Anna-Greta Fackel, Storuman   29. Ingrid Johansson, Storuman   31. Elin Fackel, Storuman   33. Karin Nyberg, Vallnäs Storuman   34. Axel Svensson, Avasund   36. Mats Lundkvist, Storuman   37. Maj-Britt Lundin, Storuman   38. Jonas Barruk, Vallnäs Storuman   39. Ebba Bylund, Storuman


Här är en ett lustigt foto, förmodligen tänkt som ett vykort, som visar hur Frälsningsarmén tänkt sig att den ambulerande verksamheten kan bedrivas i fält. Damen med dragspel är Siv Skoow som åkte med fältbilen i flera år. Fältbilen, som annonserades ut som en skrotbil i mitten av 1990-talet, finns idag hos en privatperson som renoverat den till i stort sett nyskick.

Här kan du se en film om bilens historia som finns utlagd på YouTube


I ett reportage från 2013 i Skövdenytt kan man se att Bedforden återskapats till i stort sett nyskick. Siv Skoov, som står till höger på föregående bild, har besökt Åke Eriksson vid ett flertal tillfällen och fått se hur bilen, som i stort sett bara var skrot när Åke tog hand om den, steg för steg fått tillbaka sin forna glans och funktion.

HÄR NEDAN KAN DU SE REPORTAGET!Här är ett något nyare foto när Frälsningsarmén jubilerade 35 år i Storuman. Känner du igen någon av dem? Damen i röd uniform kan mycket väl vara Ebba Bylund, vars mor Selma Bylund var med och startade verksamheten i Storuman.

Red.anm; SELMA Notilia Larsson Forsberg Bylund, född 1880 i Åre, gifte sig med August WILHELM Forsberg, född 1872 i Peski, Puottaure, Jokkmokk. Wilhelm och Selma var far till bland andra Edvin, Enge och Ebba Forsberg (gift Bylund). Edvin i sin tur är far till Sture Forsberg vars barnaskara är uppväxt i Storuman.


Detta vykort från 1947 trycktes och såldes för att få in pengar till upprustningen av Frälsningsarméns lokal i Storuman. På fotot ser vi assistent Alfred Nygren (till vänster) och kapten Sixten Ekström som var kårledare i Storuman.


Fotografi på Thea och Ebba Bylund.

Thea och Ebba Bylund poserar framför fotografen. De har inget släktskap med varandra.


Här är ett kontrakt mellan Frälsningsarmén och Ebba Bylund när hon efter 18 år som frälsningssoldat avancerar till fanjunkare inom armén från och med den 19 november 1945.


Den 22 mars 1961 tog Carl-Oskar Nilsson detta fina fotografi i frälsningsarméns lokaler på Fiskargränd i Storuman. Vilka dessa soldater är vet vi inte men du kan kanske känner igen någon och kan ge feedback till redaktionen.
18/10 2018 Via vår fb-sida har vi fått veta att damen med dragspelet är Ragnhild Gotthardsson och hon som spelar gitarr och står längst till höger är Siv Kolbäck från Storuman.


Frälsningsarméns lokaler på 2000-talet. Den vänstra delen är en ungdomslokal som byggdes till 1970.STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN