STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Startsida  Fotoarkiv  Nybyggare  Veckans gammbild  Efterlysning  Storuman.se

Du är här:


Uppdaterad 2023.04.03


(Fotot är i original svartvitt!)

STENSELEPYS RÄDDADE LITEN KAMRAT UR VAK

  Stensele (VK) Femårige Stefan Hoppstadius räddade på måndagen sin jämnårige kamrat Göran Fjellström, son till Kurt Fjellström i Stensele, från att drunkna på umeälvens is. De två pojkarna befanns sig på en promenad på älven då isen plötsligt brast under Göran. Stefan lyckades få upp sin kamrat, varefter de två pysarna var och en gick hem till sitt.
  Ingen människa hade sett de två småpojkarnas kamp för livet på den förrädiska isen. En stenselebo, som något senare upptäckte barnfotspår som ledde fram till en öppen vak i älven, larmade polisen då man befarade att en olycka inträffat. Vid närmare undersökning visade det sig att spåren ledde mot land på ett annat ställe. Den plats där Göran gått ner sig kunde dock väl upptäckas.
  Hemma kunde den dyblöta och chockade femåringen inte klart redogöra för vad som hänt, och inte förrän mot kvällen blev det känt i samhället vem räddaren var. Att Stefan idag är hela stenselebygdens hjälte säger sig självt. Vattendjupet på den plats där Göran Fjellström plumsade i är cirka fyra meter. Då umeälvens is genom pågående vattenregleringar är mycket förrädisk bör det inträffade vara en varning till både barn och vuxna att inte beträda isen som ännu inte håller för några större påfrestningar.
STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN