STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNDu är här:

Tips om du använder dator med muspekare: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.


Skarvsjöbyggninga - en av kyrkstugorna i Stensele

I december 1961 tog Harald Eriksson med sig pennan och kameran för att göra ett reportage om "Skarvsjögården" eller "Skarvsjöbyggninga" som Stenseleborna kallade den. Fastigheten var en av två kvarvarande kyrkstugor i Stensele, som nu skulle rivas. Som man ser på bilden är det förmodligen lika mycket vinter inne i fastigheten som utanför. Vid en brand i Stensele den 2 maj 1924 brann de flesta kyrkstugor och en hel del andra byggnader ner till grunden. Texten i tidningsreportaget i VK den 11 december 1961, som beskriver kommunens tankegångar kring rivningen, kan du läsa i dess helhet under nästa bild.
Fastigheten, som uppfördes åren 1896-97, fick namnet Skarvsjögården eftersom den huvudsakligen byggdes av personer från Skarvsjöby. Vissa delar av byggnaden är troligen äldre än så. De lär härröra från en tidigare kyrkstuga som låg alldeles intill. Av de ytterligare fyra kyrkstugor som funnits i Stensele, stod den s.k. "Sundqvistbynninga" fortfarande kvar vid denna tid, medan de tre andra stugorna förstördes vid den stora Stenselebranden 1924.


Skarvsjögården blir pensionärshem

Skarvsjögården, en av de två kvarvarande stora kyrkstugorna i Stensele, skall rivas och eventuellt bereda plats för ett ålderdomshem med 45 vårdplatser. Stenselemunicipets fullmäktige beslöt vid sammanträde för en tid sedan, att riva den cirka 30 meter långa timmerbyggnaden, och kommunen har som sagt planer på att eventuellt utnyttja den centrala tomten för uppförande av ett nytt ålderdomshem. Det sistnämnda ligger dock ännu bara på planeringsstadiet. 73-årige förre byggnadsarbetaren Per Vidén, Stensele, har här fattat posto framför Skarvsjögården, som han och hans familj bebodde åren 1911-1928. Vidén, som numera har den gamla kyrkstugan till närmaste granne, kommer inte att sörja dess försvinnande, och han tror ingen annan gör det heller.


Här står Per Vidén i mitten med Sven Eriksson till vänster och Frans-Oskar Svahn till höger på fotot. De studerar Umeå Nya Tidning från den 3 november 1899 som de hittat i samband med rivningen av fastigheten. Se delförstoringen nedan!


"Tidning för Umeå Stad af Vesterbottens län" är underrubriken för Umeå Nya Tidning gavs ut åren 1896 - 1928. Precis som för alla andra tidningar från förr och nu är och var annonser en förutsättning för att få ekonomin att gå ihop.STARTSIDAN          FOTOARKIVET          TILL TOPPEN