STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.


Kungavägen på södra sidan sjön Storuman började byggas våren 1963. Totalt skulle 42 km "skogsbilväg" anläggas. Den sträckning på 18,7 km som maskinen på bilden ovan jobbar med är mellan Forsnacken och Fristad. Den var prospekterad till 872 000 kr. A. Magnussons Entreprenad AB från Junsele var en av entreprenörerna med Folke Jonsson från Junsele som arbetsledare. En annan entreprenör som hade vägsträckningens mellan Torpsta och Långvattensbäcken var Storumans Gräv & Schakt AB. Bröderna Sundströms Schakt AB från Pauträsk hade också entreprenad på en del av mittensträckan.

Red.anm; Vägsträckan mellan Storuman och Forsnacken gjordes i mitten av 1950-talet när Statens Vattenfallsverk fått klartecken från Vattendomstolsverket att reglera vattenflödet mellan Umnäs och Storuman i Umeälven.


Här ser vi arbetsledaren Folke Jonsson från Junsele göra ett justeringsarbete på bandtraktorn. Junselefirman, som hade 10 mannar vid bygget, hade 2 grävmaskiner, 4 truckar och 2 traktorer igång. Innan hösten hade man satt in ytterligare en handfull arbetare som skulle börja dra väg från Fristad.


Fram till början av juni 1963, då dessa foton togs, hade man haft tur med väderleken. Torrt och soligt mest hela tiden. Och man skyndade på eftersom erfarenheten från tidigare vägbyggen gjorde gällande att hösten alltid brukar föra med sig blötväder vilket försvårar schaktarbetet. Mannen med släggan är Karl-Fredrik Lindberg (1923-1997) från Kyrk-Tåsjö. Arbetsledaren Folke Jonsson från Junsele med järnspett i näven ser ut att njuta av tillvaron längs Kungavägen.


Totalt hade Kunglig Majestät utdömt 2 miljoner kronor av regleringsmedel till detta vägbygge som planerades vara klart hösten 1965. Därav namnet Kungavägen.

Har du tillgång till foton, tidningsklipp eller annat med anknytning till Kungavägen är du välkommen att höra av dig till redaktionen!


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN