STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:


Uppdaterad 2022.05.28

Långsjöby byamuseum får besök av elever
från Storumans Folkhögskola samt pensionärer

Text & research: Torbjörn Lindberg, Långsjöby


(Fotot är i original svartvitt!)

Här är några bilder som Harald Eriksson tog i Långsjöby. Gun Gustavsson var värd för Långsjöby´s Byamuseum. Denna sommar gick "vuxenelever" och pensionärer på Folkhögskolan i Storuman. De kom från hela Sverige och sommarkursens tema var "Bekanta dig med Norrland och dess kultur och miljö. De bodde på folkhögskolans elevhem. På bilden ovan ser vi elever från Storumans Folkhögskola och pensionärer på väg in i byggnaden som finns kvar än i dag men som är i behov av upprustning. Kurt Hamre var i Långsjöby med sin kamera och dokumenterade byggnaden som den såg ut 2008.

TILL KURT HAMRES BILDER!


Folkhögskolans rektor Åberg, men armarna bakom ryggen, ser till att alla kommer in ordentligt.


(Fotografierna är i original svartvitt!)

Evald Gustafsson demonstrerar hur skohöets egenskaper skall vara när det är som bäst.


(Fotot är i original svartvitt!)

Gun Gustafsson, damen med blommig klänning, tar sig också en titt på skohöet. Damer omkring henne är inte identifierade men flickan till höger i bakgrunden är fröken Inga-Britt Sedholm från Forsmark.


Torbjörn Lindberg från Långsjöby berättar:

Det gamla timrade huset har i tidigaste folkmun kallats "Östträgår´n" av den anledningen att den förste bonden i Långsjöby, Johan Andersson, hitflyttad från Mjödvattnet, Burträsk, delade upp sitt stora hemman i tre delar och denna del blev den östra. Det fanns med andra ord en del i mitten och en del i väster. Sedermera kallades denna gård för "Gamm-Bergströms". Gården övergick i Gustavssons ägo när P-G Gustavsson gifte sig med Johannes Bergströms dotter Dagne.  Hon var en verklig arbetsmyra. Dagne och P-G fick många barn. Ingvar är gift med Gun. Evald är gift med Rut. Karl-Oskar är gift med Erie. Sedan en lång radda flickor varav en del är i livet. Nuvarande ägare till det gamla huset är Ingvar och Guns barn.STARTSIDAN          FOTOARKIVET          TILL TOPPEN