STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:


Uppdaterad 2022-06-11


Artikel i VK den 26 mars 1968

Så här fint skrev lokalreportern för VK i Storuman, Harald Eriksson, när han var uppe i Gardsjönäs och sonderade terrängen inför invigningen av den nya stugbyn. Texten är återgett ordagrant medan fotot är ett restaurerat och färglagt original från negativremsan som Harald tog med sin småbildskamera.

Red. anm.; Hans Heikkas efternamn har genomgående stavats fel i Harald Erikssons reportage.


(Fotografierna är i original svartvita!)

Sigvard Johansson från Gardsjönäs håller i dammsugaren under övervakning av svärsonen, källarmästare Hans Heikka, Storuman. Altanräcket är på plats och Sigvard Johansson avlägsnar stödvirket. I bakgrunden ser vi en del av utsikten mot byn och Gardsjön.


(Fotot är i original svartvitt!)

Erhard Johansson från Gardsjönäs plockar bort mer av stödvirket kring stugbygget.


(Fotot är i original svartvitt!)

Ada Johansson (2) övervakar fiskrensningen. De två andra kan vara turister eller stuggäster. Det är våren 1969 och stugbyn är inne på sin andra säsong.


(Fotot är i original svartvitt!)

Det är ingen större storlek på rödingen men antalet gör säkerligen en middag. Damen i mitten är Ada Johansson från Gardsjönäs. Vilka de andra två är vet vi ännu inte. Hör gärna av dig om du vet mer?


(Fotot är i original svartvitt!)

Detta foto fanns på samma negativremsa som bilderna från reportaget. Det är Elsy Heikka, född Johansson och uppväxt i Gardsjönäs och Mattaberg, som håller i sin och Hans Heikkas son Per-Erik Heikka.  I bakgrunden ser vi tre av de stugor som källarmästare Hans Heikka byggde  i Gardsjönäs. En papperskorg med GB-reklam tyder på att han fått igång sin serveringsbyggnad där det förmodligen också gick att köpa glass.STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN