Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Harald Eriksson negativsamling / 1968-1969 / Turism i Gardsjönäs

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

Artikel i VK den 26 mars 1968

Välkomna till Gardsjönäs, hälsar "kommunbyns" tillskyndare. Från vänster turistrådets ordförande Bror Hansson, Storuman, byggarna John, Otto och Erhard Johansson, Verner Karlsson, Gardsjönäs, Sixten Jonsson, Ankarsund, Karl-Oskar Johansson, Gardsjönäs samt byggnadstekniker Kurt Dahlbom, Storuman.

Stugbyarna i Gardsjönäs tingades långt i förväg

Storuman (VK)  Gardsjönäs i Stensele, välbekant ort vida omkring för ismete av röding, kommer inför årets påsk att bli folkrikare än vanligt. Främst till följd av vinterns byggrush på sportstugor i bl a kommunal regi. Stensele kommun har som beredskapsarbete uppfört en semesterby om fem stugor för omkring 140.000 kronor och på enskilt initiativ berikas stugantalet ytterligare. Allt är fullbokat inför vårens stora friluftshelg i fjällvärlden med skidåkning, sol och ismete.

  Gardsjönäs stora lockbete, rödingen i Gardsjön, har tidigare lockat folk långväga ifrån. Av intresset för nya inkvarteringsmöjligheter finns sjöns förtroende kvar. Den något omdebatterade, men snart färdigställda kommunala semesterbyn om fem fritidsstugor för självhushåll, är som sagt redan fullbokade för påskveckan. Även källarmästare Hans Heika, Storuman, som skall ha tre av planerade fem gardsjönässtugor klara innan påsken rapporterar "Lapp på luckan". Därtill är som tidigare allt övrigt husrum i byn upptingat för påsken.
  Den kommunala semesterbyn ligger på en sydsluttning till Gardsjön, väl samlad i en skogsdunge som till sommaren skall röjas upp och planeras.  Stugorna är till interiören något olika, men har samordnad storlek om 40 kvadratmeters golvyta. Över denna har en storstuga om 15 kvadratmeter samt kök, sovrum, tvättstuga, kemisk toalett  och altan fördelats.
 

 Storstugans väggar har kopparspikad furupanel. De är försedda med behövlig garderobs- och köksutrustning. Möbleringen avses bli rustik och av Stensele-design, tillverkad av Johan Lirell, Silverberg. Uppvärmning och belysning sker elektriskt. Semesterbyns uppbyggnad har skett som statskommunalt beredskapsarbete och med arbetskraft från orten.

                    SERVERINGSBYGGNAD

Något högre utsikt över Gardsjön får innevånarna i källarmästare Hans Heikas, Storuman, semesterby i Gardsjönäs. Stugorna är om 20 kvadratmeters golvyta, med storstuga och något avgränsade tvätt- och köksutrymmen.  Även här är elektrisk kraft indragen och eluppvärmning installerad.

Färdig till påskveckan skall också en central toalettbyggnad vara ochsenare skall källarmästare Heika uppföra ytterligare två stugor samt en serveringsbyggnad om cirka 60 kvadratmeter. Allt med en härlig utsikt över Gardsjön. De kommunala stugorna beräknas för fem personer vardera och hr Heikas för fyra. Samtliga med utrustning för självhushåll.
  Idrottsföreningen Vråken, Gardsjönäs, har också tagit initiativ till byggandet av en slalombacke. Backen är uppröjd till en längd av 500 meter och med 130 meters fallhöjd. Föreningen hoppas på tillskott av sådana medel att stensprängning m m kan fullgöras och bidra till att Gardsjönäs-området blir ännu attraktivare för turisterna.

                                                                           HÅDE

 


Så här fint skrev lokalreportern för VK i Storuman, Harald Eriksson, när han var uppe i Gardsjönäs och sonderade terrängen inför invigningen av den nya stugbyn. Texten är återgett ordagrant medan fotot är ett restaurerat original från negativremsan som Harald tog med sin småbildskamera.
Red. anm.; Hans Heikkas efternamn har genomgående stavats fel i Harald Erikssons reportage.
 

Sigvard Johansson från Gardsjönäs håller i dammsugaren under övervakning av svärsonen källarmästare Hans Heikka, Storuman.
 

Altanräcket är på plats och Sigvard Johansson avlägsnar stödvirket. I bakgrunden ser vi en del av utsikten mot byn och Gardsjön.
 

Erhard Johansson från Gardsjönäs plockar bort mer av stödvirket kring stugbygget.

 

Ada Johansson (i mitten) övervakar fiskrensningen. De två andra kan vara turister eller stuggäster. Det är våren 1969 och stugbyn är inne på sin andra säsong.
 

Det är ingen större storlek på rödingen men antalet gör säkerligen en hel middag. Damen i mitten är Ada Johansson från Gardsjönäs. Vilka de andra två är vet vi ännu inte. Hör gärna av dig om du vet mer?
 

Detta foto fanns på samma negativremsa som bilderna från reportaget. Det är Elsy Heikka, född Johansson och uppväxt i Gardsjönäs och Mattaberg, som håller i sin och Hans Heikkas son Per-Erik Heikka.  I bakgrunden ser vi tre av de stugor som källarmästare Hans Heikka byggde  i Gardsjönäs. En papperskorg med GB-reklam tyder på att han fått igång sin serveringsbyggnad där det förmodligen också gick att köpa glass.
 


© Storumansajten.se
 

Tillbaka!