Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Inlandsbanan Index / Inlandsbanan gamla foton

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.


EN MOTORVAGNSFÖRARE

Fotografen är okänd! Fotot har vi fått av Ronny Noman, Vilhelmina.

På detta foto från 1960-talet ser vi motorvagnsförare Jan-Gustav Norman i sedvanlig uniform.
 

JÄRNVÄGSSTATIONEN I SVÄRTTRÄSK

Fotograf: Kalle Strandberg

Svärtträsk har raderats ut. Det enda som återstår med det namnet är sjöarna Lill-Svärtträsket och Stor-Svärtträsket. Numera heter byn, om man får kalla den så, Gunnarberg. Inte ens stationsbyggnaden som du ser på bilden ovan, finns kvar. Numera kan den beskådas på en helt annan plats än den ursprungliga. Kalle Strandberg (1927 - 2011), som har ett förflutet som lokförare inom SJ och även som specialist inom rivningsbranschen, tog tillfället i akt och köpte det gamla nedlagda stationshuset och rev ner det, bräda för bräda. Han har byggt upp den igen uppe i Yttervik som ligger efter E12:an cirka 30 km innan Tärnaby. Faktum är att denna stationsbyggnad nog aldrig har varit så fräsch tidigare. Inte ens när den var nybyggd i Svärtträsk. Kalle Strandberg har sett till att få ett av de vackraste fritidshus man kan få.
 

Fotografen är okänd!

Här ser vi Svärtträsk järnvägsstation iklädd vinterskrud. Det är Bo Strandman som botaniserat bland gamla bilder och skickat in denna bild. En gång i tiden stannade rälsbussar, diesellok och ånglok här regelbundet. Idag är det helt tomt och igenväxt på denna plats.
 


 

ETT GAMMALT KORT

Fotografen är okänd!

Här står det tre karlar vid lok L817. Platsen är okänd. Vi trodde oss ha fått rätt namn på herrarna vid loket, men Bo Strandman, Storuman, säger att de namn vi hade är fel. Efterforskning pågår. Fotot är med all sannolikhet tagen före 1950. Bilden har vi fått av Bo Strandman som jobbat som stationskarl vid SJ i Storuman.
23/5-08 - Bo Strandman skriver;
Enligt Gudmund Sahlman skulle den mellersta personen vara "Putsar-Olle", en lokskötare som såg till loken under nätterna. "Putsar-Olle" hade bl.a. söner i Sorsele på 50-talet. Mannen till vänster kan vara en lokförare, enligt Gudmund. Mannen till höger är okänd. Lok 817 känner vi till i Storuman. Jag har eldat det i trafik.
 


 

INLANDSBANAN 1979
Av Jan Sandgren

   Jag har hittat bilder från en bok som Svenska Järnvägsmännens Fritidsförbunds fotoutskott ligger bakom. Bilderna är från Storuman och området ner mot Vojmån. Boken heter Inlandsbanan och kom ut 1979 på LTs Förlag. Den har ISBN-nummer 91-36-01395-1. Fotografierna är ett urval ur boken.

Karl-Johan Olofsson, förrådsarbetare från Storuman, har bytt en trasig fönsterruta i Vojmåns stationshus.
 

Dagens post hämtas från motorvagnståget på Vojmåns hållplats.
 

När snön ligger djup kommer gärna renar upp på spåret och det kan vara svårt att i tid få stopp på tåget. Här ser vi resterna av en ren mellan Vilhelmina och Storuman.
 

Postbuss vid stationsmagasinet i Storuman.
 

Här sker omlastning av gods till Vilhelmina och Sorsele.
 

Vivan Näsström, Storuman, städar motorvagnståget.
 

Här ser vi Vivan Näsström i samtal med en kollega på perrongen.
 

Lokstallet i Storuman.
 

Personal från banavdelningen bygger här en spårväxel för byte på bangården.
 


 

1923 - JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN TILL SÅGNÄSET
Foto och text insänd av Jan Sandgren, Varberg

Bilderna har jag fått låna av Folke Moberg, Götes far. De är vederbörligen fotokopierade av C. O. Nilsson. Året är 1923 och man håller på med järnvägsövergången för vägen ner mot Sågnäset.

Av folksamlingen att döma, så var intresset stort när inlandsbanan drogs in i Storuman. Killen näst längst till vänster med ryggen mot kameran är Gudmund Sahlman. Mannen med ljus hatt vid takfoten är ingenjören vid S.J.B. (Statens Järnvägsbyggnader) Abraham Johannes Wiklund (1884-1962). Den hatten bär han på många fotografier.
 

SISTA SPIKEN!

På denna bild ser vi Gösta Sahlman, grabben längst till höger. Den som står i järnvägsspåret är Johan Oskar Moberg och till höger om honom ser vi Per Bengtsson, som var far till Ture Bengtsson. Ture var reparatör i lokstallarna i Storuman. Till vänster i bild ser vi en rallare i keps. Det är Holger Johansson, som var far till Anders Johansson, gift med Ida Johansson (Fanberg). En annan rallare kallades Värmlands-Kalle. Han ska också vara med på bilden. Ordningen på mannarna är något oklar i dagsläget.
 

Här ser vi Johan Oskar Moberg hängande i spaken. Mannen längst till höger är "Räls-Sven" Svensson. Värt att notera är att man inte ser en enda barhuvad karl på något av fotografierna. Att vara "Karl för sin hatt" var tydligen på modet på 20-talet.
 

SÅGNÄSET 1922 - 1923

Fotografen är okänd!

Detta fotografi är taget vid järnvägen inte långt från övergången till Sågnäset. Man håller på att hämta fyllning för spåret och planen till lokstallarna i Storuman. På bilden ser vi att man använder häst för att dra bort en rotvälta.
Från vänster: Okänd, Gustav "Mas-Gustav" Andersson (född 1891) - Per Bengtsson (1914-1994) - Folke Moberg (1898-1982) - Johan Swang - Ernst Andersson - "Räls-Sven" Svensson.
 


 

JÄRNVÄGSSTATIONEN I STORUMAN
Ett gammalt fotografi
Foto och text insänd av Jan Sandgren, Varberg

Denna bild har jag fått från Calle Nilsson, en känd storumanbo. Calle var gift med Ingrid och de bodde på Sågnäset. Calle hade hand om, som man sade, "Margarinbolagets nederlag i Storuman". Han stod alltså för Margarinbolagets distribution i Storuman med omnejd. Bland annat körde man ut varor lokalt med en av Storumans tidigare flakmoppar - något som sonen Hans ganska snart blev en fena på att köra. Hans var född 1943 och blev i realskolan inskriven som elev 417.

Enligt Calle Nilsson är bilden från vintern 1928/29, som tydligen var snörik. Man kan lätt tänka sig vilka besvär som den myckna snön medförde. Man hade ju då inte samma möjligheter som nu att röja och forsla bort snön.

Personerna från vänster är: Herman Nilsson, far till Calle. Han var troligen den förste stinsen i Storuman.
                                             Nils Ek, kontorist.
                                             Erik Johannesson, stationskarl.
                                             Helge Nilsson, bror till Calle.

Är det någon som har något intressant att tillägga om personerna så är det välkommet. Dyk ner i gamla album och prata med de äldre!

 

Hälsningar
Jan Sandgren
 


© Storumansajten.se
 

Tillbaka!