STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:

4-årig linje

Uppdaterad 2019-08-18


Fotografen är okänd!

Detta fotografi har vi hämtat ur Bo-Arne Torgers samling. Det är den 2:a september 1947 och första gången eleverna samlas inför skolstarten i den Högre Allmänna Folkskolan i Storuman. Bygget av Realskolan i Storuman upphandlades sommaren 1950 och den nya skolan stod klar när höstterminen började 1951. Dessa elever och de som började 1948-1950 gick i folkskolans lokaler, d.v.s. den byggnad som sedermera kom att kallas Centralskolan. Den ende som hittills är identifierad på fotot är läraren Sune Ongman (26) som står trea från höger.Klass 14   Läsåret 1947/48
Klassföreståndare: Sune Ongman

Foto: Fahlgrens Fotoatelje i Boden

Detta är den första årskull som gick i den "Högre Allmänna Folkskolan" som skolan hette innan den blev Realskola. Fotografiet kommer från Bo-Arne Torgers bildsamling. Saknas på kortet gör Martin Davidsson.

1. Eivor Forsman   2. Maj Forsberg   3. Evy Fredriksson   4. Hjördis Ödlund   5. Åke Carlsson   6. Gurli Nilsson   7. Majlis Åström   8. Karl-Erik Davidsson   9. Dolly Henriksson   10. Eivor Lundin   11. Mary-Anne Johansson   12. Ingrid Johansson   13. Kurt Stjärnbäck   14. Ingemar Johansson   15. Folke Ottosson   16. Berna Karlsson   17. Lisbeth Forsman   18. Jesper Forsman   19. Åke Solbrand   20. Håkan Garö   21. Anne-Mari Landin   22. Lisbeth Nordström   23. Ulla-Maj Norström   24. Bo-Arne Torger   25. Dan-Erik Viklund   26. Sune Ongman, lärare


Klass 24   Läsåret 1948/49     Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Sune Ongman


Klass 34   Läsåret 1949/50
Klassföreståndare: Sune Ongman

Foto: Fotografen är okänd!

Skolfotot är taget i EFS-lokalen på Skolgatan, vars lokal även användes som skola. Fotot kommer från Bo-Arne Torger (17), Luspholmen.

1. Karl-Erik Davidsson   2. Åke Solbrand   3. Folke Ottosson   4. Mary-Ann Johansson   5. Ingrid Johansson   6. Sune Ongman, klassföreståndare   7. Ann-Mari Landin   8. Jesper Forsman   9. Ingemar Johansson   10. Evy Fredriksson   11. Dolly Henriksson   12. Berna Karlsson   13. Lisbeth Nordström   14. Eivor Lundin   15. Hjördis Ölund   16. Maj-Britt Forsberg   17. Bo-Arne Torger   18. Dan-Erik Viklund   19. Håkan Garö   20. Åke Karlsson


Klasserna 14, 24, 34   Läsåret 1949/50

Foto: Fotografen är okänd!

En unik bild där alla klasser som var inskrivna på Högre Allmänna Folkskolan (det som några år senare skulle kallas realskola) är med på samma fotografi. Fotot inlämnat av Bo-Arne Torger, Luspholmen. Av 79 elever är 29 hittills identifierade. Lärarna är Sune Ongman (14) och Helge Smedjegård (17).

1. Folke Ottosson (klass 3:4)   6. Bror Kristiansson (klass 2:4)   9. Bo-Arne Torger, Luspholmen (klass 3:4)   11. Håkan Garö (klass 3:4)   12. Inga-Britt Halvarsson (klass 1:4)   14. Sune Ongman, lärare   17. Helge Smedjegård, lärare   21. Dan-Erik Viklund (klass 3:4)   24. Evy Fredriksson (klass 3:4)   25. Berna Karlsson (klass 3:4)   26. Ingrid Johansson (klass 3:4)   27. Mary-Anne Johansson (klass 3:4)   30. Ingemar Johansson (klass 3:4)   32. Sylvi Östergren (klass 2:4)   36. Ingvar Rönnholm (klass 1:4)   38. Sven-Erik Gran (klass 1:4)   52. Göran Grubbström (klass 2:4)   53. Karl-Erik Davidsson (klass 3:4)   54. Åke Carlsson (klass 3:4)   55. Jarl Holmner (klass 1:4)   56. Lisbeth Nordström (klass 3:4)   57. Hjördis Ödlund (klass 3:4)   60. Maj-Britt Forsberg (klass 3:4)   61. Anne-Mari Landin (klass 3:4)   63. Lennart Jaktlund (klass 2:4)   64. Åke Persson (klass 2:4)   67. Lars Lönnback (klass 2:4)   69. Börje Östman (klass 1:4)   70. Per-Olof Abrahamsson (klass 1:4)   81. Jesper Forsman (klass 3:4)


Klass 44   Läsåret 1950/51
Klassföreståndare: Sune Ongman

Foto: Fotografen är okänd!

Detta är den första avgångsklassen på Realskolan i Storuman. Klassföreståndaren Sune Ongman var ledig när detta klasskort togs så vikarierande ämnesläraren Ebbe Lakfors (14) fick rycka in. 12 av dessa elever tog sin examen vid Umeå Läroverk den 6 juni 1951.  Bilden är inlämnad av Bo-Arne Torger (3), Luspholmen.

1. Lisbeth Nordström, Stensele   2. Ingemar Johansson, Lubbträsk   3. Bo-Arne Torger, Luspholmen   4. Folke Ottosson, Bäckmark   5. Dan-Erik Viklund, Storuman   6. Håkan Garö, Storuman   7. Jesper Forsman, Barsele   8. Åke Solbrand, Storuman   9. Mary-Ann Johansson, Storuman   10. Dolly Henriksson, Långängen   11. Ann-Mari Landin, Storuman   12. Berna Karlsson, Stensele   13. Eivor Lundin, Norrberg   14. Ebbe Lakfors, vik. ämneslärare   15. Ingrid Johansson, Storuman   16. Hjördis Ölund, Storuman   17. Maj-Britt Forsberg, StorumanSTARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN