STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:

4-årig linje

Uppdaterad 2019-09-15


Klass 14   Läsåret 1950/51
Klassföreståndare: Ingrid Byström

Foto: Fotografen är okänd!

Detta klassfotografi har vi fått av Karin Almerfors (f.d. Granholm) från Ystad. Hennes syster Birgitta Granholm, gift Wallström, är  med på fotot som fjärde flicka från vänster i mellersta raden (nr. 16). Det saknas fem identifieringar. Några av dem bör finnas i klasskorten nedan. Hör gärna av dig om du har ett tips!

1. Gun-Inger Johansson, Bergsäter   2. Magnhild Henriksson, Storuman   3. Berit Agneta Uppenberg, Åskiljeby   4. Birgitta Thulesson, Blaiken   5. Anne-Charlotte Lindholm, Storuman   6. Mats Öberg, Gunnarn   7. Okänd!   8. Lisbeth Thulesson, Blaiken   9. Siri Karlsson, Stensele   10. Gunilla Stigsson, Gunnarn   11. Anna-Greta Stenvall, Gunnarn   12. Okänd!   13. Okänd!   14. Ulla Granberg, Barsele   15. Okänd!   16. Birgitta Granholm, Storuman   17. Siri Edvinsson, Gunnarn   18. Vanja Rudberg, Storuman   19. Ingrid Byström, klassföreståndare   20. Okänd!   21. Lisbeth Ihrström, Skarvsjöby   22. Kersti Ejvinsson, Stensele   23. Tage Persson, Blaiken   24. Bert Fjellström, Långsjöby   25. Stig-Ove Gustavsson, Berglunda   26. Lennart Norman, Blaiken   27. Lennart Rudberg, Storuman   28. Ingvar Stenzelius, Kroksjöstrand   29. Håkan Larsson, Juktån


Klass 24   Läsåret 1951/52
Klassföreståndare: Ingrid Byström

Foto: Fotografen är okänd!

Detta fina klasskort har vi fått av Stig-Ove Gustafsson, bördig från Barsele men bor numera i Tärnaby. Han har dessutom fått med alla namn på sina klasskamrater.

1. Lennart Rudberg, Storuman   2. Mats Öberg, Gunnarn   3. Håkan Larsson, Juktån   4. Stig-Ove Gustafsson, Berglunda   5. Gun-Inger Johansson, Bergsäter   6. Bert Fjellström, Långsjöby   7. Lisbet Thulesson, Blaiken   8. Birgitta Eriksson, Fredriksten   9. Karl-Ivar Lidgren, Stensele   10. Bror Rönnholm, Långsjöby   11. Ingvar Stenzelius, Kroksjöstrand   12. Tage Persson, Blaiken   13. Vanja Rudberg, Storuman   14. Lisbeth Ihrström, Skarvsjöby   15. Siri Karlsson, Stensele   16. Anne-Charlotte Lindholm, Storuman  17. Gunbritt Grundström, Skarvsjöby   18. Agneta Uppenberg, Åskiljeby   19. Ulla Granberg, Barsele   20. Anna-Greta Stenvall, Gunnarn   21. Magnhild Henriksson, Storuman   22. Siri Edvinsson, Gunnarn   23. Gerdis Falknert, Vallträsk   24. Ingrid Byström, klassföreståndare   25. Birgitta Thulesson, Blaiken   26. Ingrid Jonsson, Gardvik   27. Kersti Ejvinsson, Stensele   28. Gunilla Stigsson, Gunnarn


Klass 34   Läsåret 1952/53
Klassföreståndare: Helge Smedjegård

Foto: Fotografen är okänd!

Ytterligare ett kort som vi fått låna av Stig-Ove Gustafsson, Tärnaby. Även här finns alla elevnamn med.

1. Bert Fjellström, Långsjöby   2. Karl-Ivar Lidgren, Stensele   3. Ingvar Stenzelius, Kroksjöstrand   4. Tage Persson, Blaiken   5. Viviann Granberg, Barsele   6. Lennart Rudberg, Storuman   7. Gunnar Rådström, Stensele   8. Vanja Rudberg, Storuman   9. Kersti Ejvinsson, Stensele   10. Lisbeth Ihrström, Skarvsjöby   11. Gunilla Stigsson, Gunnarn   12. Helge Smedjegård, klassföreståndare   13. Rolf Lundin, Norrberg   14. Håkan Larsson, Juktån   15. Stig-Ove Gustafsson, Berglunda   16. Mats Öberg, Gunnarn   17. Olof Fahlén, rektor   18. Gun-Inger Johansson, Bergsäter   19. Siri Karlsson, Stensele   20. Gunbritt Grundström, Skarvsjöby   21. Anne-Charlotte Lindholm, Storuman   22. Gerdis Falknert, Vallträsk   23. Signhild Stenman, Vallträsk   24. Birgitta Thulesson, Blaiken   25. Vega Stenlund, Fredriksten   26. Agneta Uppenberg, Åskiljeby   27. Barbro Kristoffersson, Gunnarn   28. Lisbet Thulesson, Blaiken   29. Ulla Granberg, Barsele   30. Ingrid Jonsson, Gardvik   31. Siri Edvinsson, Gunnarn   32. Magnhild Henriksson, Storuman   33. Birgitta Eriksson, Fredriksten


Klass 44   Läsåret 1953/54
Klassföreståndare: Helge Smedjegård

Foto: Fotografen är okänd!

Avslutningsklass för årgången 1950 - 1954. Även detta kort kommer från Stig-Ove Gustafsson.

1. Lennart Rudberg, Storuman   2. Ingvar Stenzelius, Kroksjöstrand   3. Tage Persson, Blaiken   4. Gunnar Rådström, Stensele   5. Rolf Lundin, Norrberg   6. Bert Fjellström, Långsjöby   7. Ove Nilsson, Tärnaby   8. Karl-Ivar Lidgren, Stensele   9. Birgitta Eriksson, Fredriksten   10. Lisbet Thulesson, Blaiken   11. Kersti Ejvinsson, Stensele   12. Lisbeth Ihrström, Skarvsjöby   13. Siri Karlsson, Stensele  14. Signhild Stenman, Vallträsk   15. Gunbritt Grundström, Skarvsjöby   16. Ulla Granberg, Barsele   17. Håkan Larsson, Juktån   18. Mats Öberg, Gunnarn   19. Stig-Ove Gustafsson, Berglunda   20. Eva Rolandsson, Storuman   21. Anne-Charlotte Lindholm, Storuman   22. Siri Edvinsson, Gunnarn   23. Greta Rolandsson, Storuman   24. Gunilla Stigsson, Gunnarn   25. Helge Smedjegård, klassföreståndare   26. Barbro Kristoffersson, Gunnarn   27. Agneta Uppenberg, Åskiljeby   28. Magnhild Henriksson, Storuman   29. Ingrid Jonsson, Gardvik   30. Gun-Inger Johansson, Bergsäter   31. Gerdis Falknert, Storuman


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN