STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:

4-årig linje

Uppdaterad 2019-09-19


Klass 14   Läsåret 1951/52    Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Margit Derner


Klass 24   Läsåret 1952/53     Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Karin Wiklander


Klass 34   Läsåret 1952/53
Klassföreståndare: Erland Flemming

Foto: Fotografen är okänd!

Detta klasskort har vi fått av Bengt-Göran George (1938 - 2008), Enköping. Ni som har några år på nacken minns livsmedelsbutiken "Georges Livs" i Storuman. Den drevs av hans föräldrar och fanns från 1943 på Skolgatan 12. Butiken flyttade 1956 in i den numera rivna fastighet på järnvägsgatan 2 där Gottfrid Sjöberg tidigare bedrivit järnhandel.
Saknas på fotot: Britt-Marie Andersson, Skarvsjöby, Lillemor Johansson, Stensele, Eivor Sahlman, Sördal och Kerstin Söder, Gunnarn
.

1. Britt-Inger Persson, Gunnarn   2. Marianne Ottosson, Bäckmark   3. Adele Johansson, Pauträsk   4. Britt-Inger Granbom, Stensele   5. Elsa Fackel, Storuman   6. Barbro Lidman, Storuman   7. Karin Israelsson, Laisbäck   8. Mona Stigsson, Gunnarn   9. Vanja Rudberg, Storuman   10. Eivor Sundqvist, Storuman   11. Lotten Lundberg, Östergård   12. Barbro Gustavsson, Norrberg   13. Edmund Segersten, Storuman   14. Birgitta Thulesson, Blaiken   15. Marianne Y. D. Israelsson, Storuman   16. Britt-Marie Andersson, Skarvsjöby   17. Gurli Grundström, Skarvsjöby   18. Eivor Frisk, Skarvsjöby   19. Ellbritt Hörnqvist, Långsjöby   20. Mona Sundman, Storuman   21. Eivor Dalman, Långsjöby   22. Gertrud Stenvall, Stensele   23. Hans Hedin, Myrträsk   24. Gunnar Forsberg, Storuman   25. Lars Norman, Björkås   26. Staffan Holmner, Gunnarn   27. Erland Flemming, klassföreståndare, Storuman  28. Göte Solbrand, Luspholmen  29. Leif Sahlman, Stensele   30. Bengt-Göran George   31. Nils-Gunnar Torger, Luspholmen   32. Mats Stenvall, Storuman   33. Östen Halvarsson, Gunnarn   34. Kurt Bertilsson, Stensele


Klass 44A   Läsåret 1954/55
Klassföreståndare: Helge Smedjegård

 Detta fotografi är taget efter det att realskrivningarna var klara. Dessa elever, som samtliga bodde i Storuman, är alla namngiva. Klassföreståndare för denna klass var Helge Smedjegård. Fotot har vi fått av L.G. Norman. Saknas på fotot: Göte Solbrand.

1. Mona Sundman, Storuman   2. Eivor Frisk, Skarvsjöby   3. Gunnar Forsberg, Storuman   4. Edmund Segersten, Storuman   5. Marianne Ottosson, Bäckmark   6. Birgitta Thulesson, Blaiken   7. Marianne Israelsson, Storuman   8. Bengt-Göran George   9. Nils-Gunnar Torger   10. Mats Stenvall, Storuman   11. Elsa Fackel, Storuman   12. Barbro Lidman, Storuman   13. Karin Israelsson, Laisbäck   14. Eivor Sundqvist, Storuman   15. Adele Johansson, Pauträsk   16. Vanja Rudberg, Storuman


Klass 44B   Läsåret 1954/55
Klassföreståndare: Erland Flemming

Även detta klassfotografi är taget efter det att alla realskrivningar var klara. Eleverna, som kommer från byarna utanför Storuman, är alla namngivna. Klassföreståndare är som synes på bilden Erland Flemming. Fotot har vi fått av L.G. Norman. Saknas på bilden: Kerstin Söder, Gunnarn och Hans Hedin från Myrträsk. Den sistnämnde höll i kameran!

1. Erland Flemming, klassföreståndare, Storuman   2. Eivor Dahlman, Långsjöby   3. Lars G. Norman, Björkås   4. Leif Sahlman, Stensele   5. Gertrud Stenvall, Stensele   6. Östen Halvarsson, Gunnarn   7. Mona Stigsson, Gunnarn   8. Staffan Holmner, Gunnarn   9. Britt-Marie Andersson, Skarvsjöby   10. Lotten Lundberg, Östergård   11. Britt-Ingrid Persson, Gunnarn   12. Barbro Gustafsson, Norrberg   13. Britt-Inger Granbom, Gunnarn   14. Ell-Britt Hörnqvist, Långsjöby


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN