STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:


4-årig linje

Uppdaterad 2022-10-18


Klass 14   Läsåret 1952/53
Klassföreståndare: Ingrid Byström

Fotografen är okänd!

Fotografiet har vi fått av Börje Eriksson. Alla elever är identifierade.

1. Lilian Persson, Blaiken   2. Anita Fällstam, Skarvsjöby   3. Ingrid Byström Smedjegård, klassföreståndare   4. Birgitta Nordin, Skarvsjöby   5. Vera Axelsson, Stensele   6. Håkan Norman, Åskilje   7. Gunnar Englund, Storuman   8. Carl-Axel Halvarsson, Storuman   9. Per Lundgren, Storuman   10. Hans Lindahl, Stensele   11. Svante Lindgren, Juktån   12. Börje Eriksson, Storuman   13. Arne Grubbström, Forsmark   14. Ingvald Kärrman, Gunnarn   15. Gerty Härgestam, Storuman   16. Birgit Johansson, Barsele   17. Rut-Eva Smedman, Barsele   18. Birgitta Nilsson, Tärnaby   19. Marianne Stjerna, Stensele   20. Anita Pettersson, Storuman   21. Margareta Öfjäll, Åskilje   22. Laila Meijer, Gunnarn   23. Karin Andersson, Pausele   24. Annika Ahlenius, Pausele   25. Gunnel Johansson, Gunnarn   26. Susanne Holmner, Gunnarn   27. Gun Nordin, Gunnarn  28. Berth Abel Mattsson, Pauträsk  29. Börje Vestman, Skarvsjöby   30. Mattias Sahlman, Vinlidsberg   31. Stig Eriksson, Åskilje   32. Inge Henriksson, Åskilje   33. Valter Uppenberg, Åskilje   34. Gunnar Knutsson, Blaiken   35. Sture Larsson, Gunnarn   36. Sven Axelsson, Tärnaby


Klass 24   Läsåret 1953/54     Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Ingrid Smedjegård


Klass 34   Läsåret 1954/55
Klassföreståndare: Maj Nyström

Fotografen är okänd!

Fotografiet har vi fått av Börje Eriksson. Alla elever är identifierade. Fem elever var frånvarande när kortet togs.

1. Marianne Stjerna, Stensele   2. Vera Axelsson, Stensele   3. Birgitta Nordin, Skarvsjöby   4. Maj Nyström, klassföreståndare   5. Gun Nordin, Gunnarn  6. Margareta Öfjäll, Åskilje   7. Monika Alsgren, Stensele   8. Hans Lindahl, Stenele   9. Per Lundgren, Storuman   10. Börje Vestman, Skarvsjöby   11. Börje Eriksson, Storuman   12. Sture Larsson, Gunnarn   13. Arne Grubbström, Forsmark   14. Gunnel Johansson, Gunnarn   15. Berth Abel Mattsson, Pauträsk   16. Susanne Holmner, Gunnarn   17. Gunnar Englund, Storuman   18. Birgit Johansson, Myrträsk   19. Mattias Sahlman, Vinlidsberg   20. Anita Fällstam, Skarvsjöby   21. Doris Ångdal, Åskilje   22. Svante Lindgren, Juktån   23. Birgitta Nilsson, Tärnaby   24. Valter Uppenberg, Åskilje   25. Karin Andersson, Pausele   26. Laila Meijer, Gunnarn   27. Gerty Härjestam, Storuman  28. Annika Ahlenius, Pausele  29. Lilian Persson, Blaiken   30. Stig Eriksson, Åskilje   31. Gunnar Knutsson, Blaiken


Klass 44A  Läsåret 1955/56     Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Helge Smedjegård


Klass 44B  Läsåret 1955/56     Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Erland Flemming


Klass 44A+B   Realister våren 1956

Fotografen är okänd!

Fotografiet har vi fått av Börje Eriksson. Längst fram till vänster står rektor Olof Fahlén och dirigerar realisterna samt lärarna Helge Smedjegård och Erland Flemming i en avslutande kör innan examen. Det verkar vara lite spex över bilden, eller hur! Fotot är förmodligen tagen en bit innan realexamen.

1. Olof Fahlén, rektor   2. Stig Eriksson, Åskilje   3. Margareta Öfjäll, Åskilje   4. Doris Ångdal, Åskilje   5. Annika Ahlenius, Pausele   6. Birgit Johansson, Myrträsk   7. Karin Andersson, Pausele   8. Eivor Sahlman, Storuman   9. Monika Alsgren, Stensele   10. Ingrid Sivertsen, Storuman   11. Vera Axelsson, Stensele   12. Lillian Persson, Blaiken   13. Gunnar Englund, Storuman   14. Per Lundgren, Storuman   15. Håkan Norman, Åskilje   16. Birgitta Nilsson, Tärnaby   17. Anita Fällstam, Skarvsjöby   18. Gun Nordin, Gunnarn   19. Laila Meijer, Gunnarn   20. Ulla-Britt Andersson   21. Gunnel Johansson, Gunnarn   22. Birgitta Nordin, Skarvsjöby   23. Gerty Härjestam, Storuman   24. Susanne Holmner, Gunnarn   25. Marianne Stjerna, Stensele   26. Helge Smedjegård, lärare och klassföreståndare för 4.4A   27. Arne Grubbström, Forsmark  28. Börje Vestman, Skarvsjöby  29. Berth Abel Mattsson, Pauträsk   30. Börje Eriksson, Norrberg   31. Anders Oddmar, Tärnaby   32. Erland Flemming, Storuman. Klassföreståndare för 4.4B   33. Gunnar Knutsson, Blaiken   34. Mattias Sahlman, Vinlidsberg   35. Valter Uppenberg, Åskilje   36. Svante Lindgren, Juktån


Återträff 1981

Fotografen är okänd!

Susanne Wiedenkeller (född Holmner) från Tyresö har skickat in detta fina fotografi från den klassträff de hade 25 år efter det att de tog realexamen 1956. Fotot är taget utanför entrén till den gamla realskolan. Susanne, som själv inte var med på denna återträff, har identifierat samliga på fotot.

1. Ulla-Britt Edvardsson (Andersson), Tuvträsk, Lycksele   2. Birgit Johansson, Stensele  3. Monika Önell (Alsgren), Storuman  4. Gunnel Andersson (Johansson)   5. Hans Lindahl, Göteborg  6. Karin Norman (Andersson)   7. Anita Lidén (Fällstam), Mörsil   8. Margareta Noréus (Öfjäll), Husum   9. Börje Ericsson   10. Marianne Kivimäe (Stjerna), Hudiksvall   11. Mattias Sahlman, Ljungsbro   12. Eivor Eriksson (Sahlman), Lycksele   13. Gunnar Knutsson, Vilhelmina   14. Gun Andersson (Nordin), Gunnarn   15. Håkan Norman, Åskilje   16. Doris Johansson (Ångdahl)   17. Birgitta Persson (Nordin)   18. Helge Smedjegård, lärare och klassföreståndare för 4.4A


Återträff 2006

Fotografen är okänd!

Ytterligare ett foto som Susanne Wiedenkeller (född Holmner) från Tyresö skickat in. Denna gång har klassen med klassföreståndaren Erland Flemming (28) samlats uppe vid skidstugan på Stenseleberget. Även här har Susanne, som står i blå jacka till vänster på bilden, identifierat samtliga forna klasskamrater.

1. Lilian Persson, Storuman   2. Susanne Wiedenkeller (Holmner), Tyresö.   3. Berth Abel Mattsson, Kiruna   4. Stig Eriksson, Åskilje  5. Hans Lindahl, Göteborg   6. Vera Axelsson, Stockholm   7. Ulla-Britt Edvardsson (Andersson), Tuvträsk, Lycksele   8. Valter Uppenberg, Halmstad   9. Eivor Eriksson (Sahlman), Lycksele   10. Anita Lidén, (Fällstam), Mörsil   11. Gunnel Andersson (Johansson)   12. Gunnar Knutsson, Vilhelmina   13. Birgit Johansson, Stensele   14. Svante Lindgren, Upplands Väsby  15. Karin Norman (Andersson)   16. Margareta Noréus (Öfjäll), Husum   17. Marianne Kivimäe (Stjerna), Hudiksvall   18. Gerty Härgestam, Västervik   19. Monika Önell (Alsgren), Storuman   20. Mattias Sahlman, Ljungsbro   21. Anders Oddmar, Bollnäs   22. Birgitta Olsson (Nilsson)   23. Börje Ericsson   24. Laila Wennerberg (Meijer), Stugun   25. Gunnar Englund, Uppsala.   26. Sture Larsson, Veberöd   27. Börje Vestman, Falun  28. Erland Flemming, Köpmanholmen. Klassföreståndare för 4.4B   29. Håkan Norman, Åskilje   30. Birgitta Persson (Nordin)


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN