STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:


4-årig linje

Uppdaterad 2020-03-07


Klass 14A   Läsåret 1954/55
Klassföreståndare: Ingrid Smedjegård

Fotografen är okänd!

Detta klassfotografi har vi fått låna av Jerry Omark som bor i Luleå. Här ser vi Jerry och hans klasskamrater framför realskolan i Storuman. På bilden saknas Sylvia Isaksson från Norråker och Ellinor Öhnell, Svärtträsk. Lena Själin (29) började i denna klass först under vårterminen 1955. De som gick i denna klass bodde i Storuman eller var inneboende där på veckorna.

1. Ove Lundberg   2. Bennet Lönnberg   3. Sven-Erik Nygren   4. Jan-Erik Nilsson   5. Åke Svensson (Rackner)  6. Jerry Omark   7. Ronny Lönnberg   8. Leif Löfvenius   9. Klas Johansson   10. Ulf Ström   11. Benth Lönnberg   12. Kjell-Åke Blixt   13. Ingrid Smedjegård, klassföreståndare   14. Mona Berggren   15. Unni Emilsson   16. Eva Lundgren   17. Ingrid Hesselbäck   18. Britt Lundmark   19. Inga-Lill Hellstrand   20. Anita Bengtsson   21. Inga-Britt Bylund   22. Gun-Britt Johansson   23. Ann-Sofi Johansson   24. Gunnel Larsson   25. Ulla-Bell Göransson   26. Inga-Lis Kolbäck   27. Liselott Persson   28. Elsa Viklund   29. Lena Själin   30. Monica George   31. Eivor Jonsson   32. Birgitta Lidman   33. Anita Edström   34. Britt-Marie Johansson


Klass 14B   Läsåret 1954/55
Klassföreståndare: Hjalmar Wallin

Fotografen är okänd!

Här ser vi den klass som läraren Hjalmar Wallin var klassföreståndare för. Dessa elever kom från byarna runt om i Stensele kommun och åkte skolskjuts varje skoldag. Frånvarande när kortet togs var: Karl-Axel Karlhed, Gun-Britt Johansson och Ingrid Krantz.
Tack Ove Bengtsson för bildtips och identifieringar!

1. Hjalmar Wallin, klassföreståndare  2. Åke Eriksson, Åskilje   3. Stig Östelius, Stensele   4. Göran Ohlsson   5. Sakari Gällhagen, Gunnarn   6. Rune Eriksson, Gunnarn   7. Gösta Suwe, Stensele   8. Torwald Westman, Skarvsjöby   9. Kjell-Enar Carstedt, Verksamheten   10. Håkan Hultebrand   11. Lars-Gunnar Johansson, Långsjöby   12. Kurt-Allan Gustafsson, Långsjöby   13. Dora Nilsson, Åskilje   14. Gun-Gerd Strömberg, Skarvsjöby   15. Sonja Norman   16. Maj-Lis Rönnholm, Storuman   17. Lisbeth Sarlin   18. Marina Uppenberg   19. Eivor Ernstsson   20. Sigrid Lindgren, Juktån   21. Margareta Holmner, Skarvsjöby   22. Maj-Inger Johansson, Skarvsjöby   23. Gunilla Nordin, Skarvsjöby   24. Margot Nordström, Vinlidsberg   25. Ingrid Stjerna, Stensele   26. Marita Berglund, Stensele   27. Eva Holmner, Gunnarn   28. Kerstin Blomkvist, Gunnarn   29. Lillemor Meijer, Gunnarn   30. Gun-Britt Rönnholm, Gunnarn


Klass 24A   Läsåret 1955/56    Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Maj Nyström


Klass 24B   Läsåret 1955/56
Klassföreståndare: Birgitta Bertilsson

Fotografen är okänd!

Fotografiet inlämnat av Gun-Britt Johansson (Stenvall). Klassföreståndaren som sitter vid katedern heter Birgitta Bertilsson.

1. Marita Berglund, Stensele  2. Ingrid Stjerna, Stensele   3. Lillemor Meijer, Gunnarn   4. Kerstin Blomqvist, Gunnarn   5. Birgitta Bertilsson, klassföreståndare   6. Eva Holmner, Gunnarn   7. Dora Nilsson, Åskilje   8. Gun-Gerd Strömberg, Skarvsjöby   9. Rune Eriksson, Gunnarn   10. Maj-Lis Rönnholm, Storuman   11. Sigrid Lindgren, Juktån   12. Maj-Inger Johansson, Skarvsjöby   13. Margot Nordström, Vinlidsberg   14. Gunilla Nordin, Skarvsjöby   15. Gun-Britt Johansson, Laisbäck   16. Eivor Erntsson, Ankarsund   17. Gun-Britt Rönnholm, Gunnarn   18. Margareta Holmner, Skarvsjöby   19. Leopold Eriksson, Norråker   20. Lars-Gunnar Johansson, Långsjöby   21. Torvald Vestman, Skarvsjöby   22. Stig Östelius, Stensele   23. Gösta Suwe, Stensele   24. Kjell-Enar Carstedt, Verksamheten   25. Sakari Gällhagen, Gunnarn   26. Åke Eriksson, Åskilje   27. Kurt-Allan Gustavsson, Långsjöby


Klass 34A   Läsåret 1956/57    Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Maj Nyström


Klass 34B   Läsåret 1956/57
Klassföreståndare: Birgitta Bertilsson

Fotografen är okänd!

Fotografiet inlämnat av Gun-Britt Johansson (Stenvall). Alla elever är identifierade.

1. Rune Eriksson, Gunnarn   2. Kurt-Allan Gustafsson, Långsjöby   3. Thorvald Westman, Skarvsjöby   4. Åke Eriksson, Åskilje   5. Gösta Suwe, Stensele   6. Lars-Gunnar Johansson   7. Kjell-Enar Carstedt, Verksamheten   8. Stig Östelius, Stensele   9. Håkan Hultebrand   10. Margot Nordström   11. Ingrid Stjerna, Stensele   12. Gunn-Britt Rönnholm, Gunnarn   13. Marina Uppenberg   14. Eivor Ernstsson   15. Gunilla Nordin, Skarvsjöby   16. Gun-Britt Johansson, Laisbäck   17. Sigrid Lindgren, Juktån   18. Lillemor Meijer, Gunnarn   19. Marita Berglund, Stensele   20. Kerstin Blomkvist, Gunnarn   21. Eva Holmner, Gunnarn   22. Margareta Holmner, Skarvsjöby   23. May-Inger Johansson, Skarvsjöby   24. Dora Nilsson, Åskilje   25. Birgitta Bertilsson, klassföreståndare   26. Lisbeth Sarlin   27. Gun-Gerd Strömberg, Skarvsjöby


Klass 44A   Läsåret 1957/58
Klassföreståndare: Lennart Hansson

Foto: Janses Fotografiska, Storuman

Här har vi ännu ett fotografi på Jerry Omarks realskoleklass. Denna gång har de kommit till sista ring. Läraren Lennart Hansson känner många igen. Han var en inbiten schackspelare.

1. Lars Ögren   2. Sven-Erik Nygren   3. Åke Svensson (Rackner)   4. Klas Johansson   5. Benneth Lönnberg   6. Jerry Omark   7. Benth Lönnberg   8. Lennart Hansson, klassföreståndare   9. Anita Bengtsson   10. Inga-Lill Hellstrand   11. Britt-Marie Johansson   12. Inger Ericsson   13. Inga-Britt Bylund   14. Britt Lundmark   15. Monica George   16. Ellinor Öhnell   17. Eva Lundgren   18. Anita Edström   19. Gunnel Larsson   20. Inger Hesselbäck   21. Birgitta Lidman   22. Eivor Jonsson   23. Mona Berggren   24. Åsa Jernberg   25. Unni Emilsson   26. Elsa Viklund   27. Inga-Lis Kolbäck


Klass 44B   Läsåret 1957/58    Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Georg Olsson


Återträff efter 50 år!

Foto: Kurt Hamre, Storuman

På dagen 50 år efter det att dessa elever tog sin realexamen i Storuman träffades de igen för att åter få känna värmen från sina forna klasskamrater. 27 numera mogna damer och herrar fick den 23 och 24 maj 2008 en rundvandring i de lokaler som mellan 1954 och 1958 var deras vardag. Läraren Maj Nyström-Sparrman (14) var klassföreståndare för 2.4 A läsåret 1955-1956 och 3.4 A läsåret 1956-1957. Hon berättade gamla minnen från gamla realskolan under tiden som man gick runt i de olika lokaliteterna.

Vi har namn på alla. Nuvarande efternamn inom parentes!

1. Inga-Lisa Kolbäck (Näsström)   2. Gun-Brith Johansson (Stenvall)   3. Inga-Britt Bylund   4. Unni Emilsson (Eriksson)   5. Eva Rajan (Lundgren)   6. Inger Eriksson (Gustavsson)   7. Åsa Jernberg (Josefsson)   8. Leif Löfvenius   9. Monica George (Andersson)   10. Dora Nilsson (Kohl)   11. Lars-Gunnar Rombe   12. Sven-Erik Nygren   13. Maj-Lis Rönnholm (Svanberg)   14. Maj Nyström (Nyström-Sparrman), lärare   15. Gun-Gerd Strömberg (Haraldsson)   16. Ingrid Stjerna   17. Anita Edström (Högdal)   18. Gunilla Nordin (Stjernstedt)   19. Anita Bengtsson (Lunder)   20. Elsa Wiklund   21. Eva Holmner (Harrysson)   22. Klas Johansson   23. Jerry Omark   24. Lena Själin (Carstedt)   25. Ronny Lönnberg   26. Benneth Lönnberg"   27. Åke Eriksson

Det var lite klent med pojkar på återträffen, 8 stycken, men med tanke på att det gick 14 pojkar i avslutningsklasserna 1958 så var uppslutningen mer än 50 %. 18 flickor av 34 som gick avslutningsklasserna betyder också en uppslutning på mer än 50 %. Några av de forna eleverna finns inte kvar i livet och det uppmärksammade man med en tyst stund efter en gemensam lunch första dagen. Tack Gun-Britt för bild och tidningsklipp från återträffen!


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN