STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:


Uppdaterad 2019-08-19

Fotografen är okänd!

Anne-Marie Nilsson har skickat in detta fina fotografi taget i lärarrummet på realskolan i Storuman under läsåret 1957-58. Kan ev. vara från något tidigare läsår. Observera den tidsenliga resegrammofonen till höger i bild. Det är jämnt skägg mellan slips och fluga som tydligen var en fluga i slutet av 1950-talet. Alla damer bär kjol. Det skulle dröja länge innan byxmodet hos kvinnor slog igenom. Lärarna med respektive på fotot är:

1. Sigurd Holmberg   2. Hjalmar Wallin   3. Hely Alstermark   4. Margareta Olsson   5. Georg Olsson   6. Sven Lundberg   7. Ale Aronsson   8. Axel Holmner   9. Anders Burman   10. Lennart Hansson   11. Evelyn Eneroth   12. Gunvor Brännmark   13. Eddy Burman   14. Inga Overgaard   15. Britta Holmberg   16. Thea Gardfall   17. Selfrid Gardfall   18. Inga Fredriksson

  (2012) Erland Flemming har brevledes hört av sig från Köpmanholmen där han bor och berättar att han hade tjänstledigt från sin lärartjänst på Storumans Realskola när detta foto togs. Den som inledningsvis felaktigt angivits som Erland Flemming är Sven Lundberg, som sedan länge bor i Ronneby, skriver Erland i brevet till Storumansajten.
Erland är med andra ord inte med på just detta foto. Han har lagt ner en hel del detektivarbete för att ta reda på namnen på de som ännu inte är identifierade. Och han har lyckats bra eftersom vi nu har alla namn. /Tack Erland!
Red.anm; Erland Flemming avled den 5 mars 2013.
● (26/11 2013) Ulla Pantzar har mejlat in och berättar att damen nr. 12 på fotot är hennes mamma Gunvor Brännmark som vikarierade som lärare på realskolan. Hon bor numera i Malmö. /Tack Ulla för informationen!


Fotot inskickat av Curt Erixon!

Erland Flemming och Ulla-Britt Berglund på en lägerskola 1980.


Fotot inskickat av Curt Erixon!

Ytterligare ett fotografi med Erland Flemming från lägerskolan 1980. Damen heter Margareta Gustafsson.

Den 25 augusti 2009 publicerade DN en artikel med rubriken LÄRARE FÖR LIVET, där några elever berättade om lärare som satt djupa avtryck i deras liv. Eivor Långström, med förflutet i Storuman, berättar om sin relation till Erland Flemming:

På mitt nattduksbord ligger en diktsamling nyss utgiven av min modersmålslärare i Realskolan; 'Färdkost' av Erland Flemming. På försättsbladet har han skrivit 'Till en av mina urelever...' – ja jag har köpt boken.
   Trots att mer än femtiofem år förflutit kan jag lätt erinra mig tonåringens glädje och intresse när magister Erland kom in i klassrummet med gitarren och vi sjöng ur 'Lyrik från vår egen tid' (utgiven 1952). 'Frida i vårstädningen' och 'Bleka dödens minut' av Birger Sjöberg sitter än i minnet...
   Jag var ingen stjärna i uppsatsskrivning men minns uppmuntrande kommentarer i marginalen i den blå skrivboken – man skrev in med bläck efter att först ha åstadkommit en kladd på den tiden. Hur det nu kom sig lyckades Erland också stimulera mitt läsintresse, han rekommenderade och jag läste i dålig belysning på vinden, som vi sa, i mitt barndomshem. Mycket var nog för svårt för mig men påverkat mig har det.
   Det var också Erland Flemming som tillsammans med rektor Olof Fahlèn kom hem till mina föräldrar och talade om fortsatta studier och studielån. Så blev jag själv folkskollärare i Sveriges minsta kommun – må tro om jag lyckats lämna några positiva spår hos några av mina elever . . .

/Eivor Långström (född Sundquist), TyresöFotot ur Eva Björks album!

Ämnesläraren och adjunkten Erland Flemming (f. 5/7 1928, d. 5 mars 2013) i en av lektionssalarna på realskolan i Storuman. Året torde vara andra halvan av 1960-talet. Bokstäverna på "svarta tavlan" ser ut att ha något med betygsättning att göra. Sedan år 1897 användes det "absoluta betygssystemet" i de svenska skolorna vilket innebar att en viss specifik kunskapsmängd skulle ge ett visst betyg. Den betygsskala som användes var:

A =    Berömlig
a =    Med utmärkt beröm godkänd
AB = Med beröm godkänd
Ba = Icke utan beröm godkänd
B =   Godkänd
B?=  Med tvekan godkänd (detta var inget officiellt betygssteg men användes ändå ibland)
BC = Icke fullt godkänd
C =   Underkänd / Otillräcklig

Från 1962 infördes successivt en femgradig relativ betygsskala och betygen för de lägsta klasserna i småskolan togs bort och ersattes med kvartsamtal (idag utvecklingssamtal).


Fotot ur Eva Björks album!

Birgitta Arvidsson i biologisalen på realskolan i Storuman. Även här torde året vara andra halvan av 1960-talet.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN