STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNDu är här:

Uppdaterad 2024-04-04

Tips: Om du använder dator med muspekare, sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.


Stensele gamla skola på 1920-talet

(Fotografen är okänd!)

Elever och lärare samlade utanför den nybyggda skolan i Stensele. Den togs i bruk 1922 och brann ner 1955. Till vänster står den gamla skolan som flyttades en bit bort och byggdes om till apotek. Fotot har vi fått låna av Lotten Semrén som berättar att hennes faster Hulda Stenvall (gift Ödlund) finns med längst till höger bland barnen. Hon jobbade som folkskollärare i Storuman. Lärarinnorna Ida Margareta Ljunglöf, Augusta Rådström och Tekla Höijem är också identifierade.


Delförstoring 1

Lotten Semrén skriver: – Min mamma Magda Rådström f. 1914 och hennes bror Arne f. 1913 måste vara med på fotot om de inte var sjuka denna dag då fotot togs.

●  (18/12 2012) Lotten Semrén har identifierat lärarinnorna Ida Margareta Ljunglöf (4) och Augusta Rådström (20).


Delförstoring 2

På dessa delförstoringar kan du kanske lättare se och förhoppningsvis identifiera de elever som ställt upp för fotografen framför skolan. Även om du inte kan peka ut någon enskild elev på fotot så har du kanske ett eller flera namn på de som rimligtvis borde gått i någon av dessa klasser i Stensele på 1920- och 1930-talet. Många pusselbitar kan så småningom bidra till att fler blir namngivna.

● (18/12 2012) Lotten Semrén har identifierat lärarinnan Tekla Höijem (76) och Hulda Stenvall (129), gift Ödlund.

Lotten Semrén berättar: Tekla Höijem var född i Norge. Fadern var handelsman. Modern var från Stensele. Eftersom hon tidigt blev föräldralös kom hon till Stensele där en moster tog sig an henne. Hon tilldelades KMT´s silvermedalj av femte storleken med inskrift "För medborgerlig förtjänst". Teklas mamma var kusin till Augusta Rådström.


Klass 5-6 läsåret 1938/39

Detta fotografi har vi lånat från Storumans Fotoarkiv. De flesta elever har identifierats. Lärare heter Sven Bäckström och han var även kantor och författare. De flickor som har rutiga förkläden bodde på arbetsstugan och är från byar inom Stensele kommun som saknade skola.

1. Klas Stenvall   2. Vincent Ekestorm   3. Karl-Axel Nordström   4. Per Bjuhr   5. Lage Andersson   6. Gustav Karlsson   7. Okänd!   8. Kurt Fjellström   9. Kjell Fjellström   10. Okänd!   11. Sten-Sture Stenvall   12. Elsa Persson   13. Nora Viklund   14. Cecilia Andersson   15. Märta-Greta Stenstedt   16. Florry Andersson   17. Barbro Hall   18. Okänd!   19. Barbro Stenstedt   20. Okänd!   21. Okänd!   22. Okänd!   23. ? Bergsten, lärarinna   24. Gunnar Hedlund   25. Anna-Lena Ljung   26. Karin Sahlman   27. Okänd!   28. Stina Eriksson   29. Gunilla Andersson   30. Majken Andersson   31. Elsa Lindkvist   32. Greta Karlsson   33. Birgit Persson   34. Saga Rådström   35. Okänd!   36. Albert Johansson   37. Okänd!   38. Okänd!   39. Okänd!   40. Rolf Andersson  41. Okänd   42. Sven Bäckström, lärareKlass 7 1950

(Fotografen är okänd!)

Detta är ett klasskort från Stensele Skola. Fotot är hämtat ur Sören Israelssons fotosamling. Fotot är taget i Stensele Skola och året är troligen 1950. Karl-Erik Sahlman (2) från Stensele och Karl Elis Karlsson (16) från Storuman har gemensamt identifierat samtliga klasskamrater på fotot utom nr. 17 som vi fortfarande inte har namnet på. Läraren (ej på fotot!) som de tror att de hade hette Arvid Carstedt. Dessutom vet vi att skolbyggnaden där dessa elever gick finns kvar än i dag med adress Blå Vägen 16. (Se bild nedan!)

1. Karl-Fredrik Sahlman   2. Olle Hedström   3. Ivan Emanuelsson   4. Joel Helmersson   5. Ivan Brännström   6. Sten-Valter Holgersson   7. Karl-Erik Rutqvist   8. Ivar Israelsson   9. Gun-Britt Grundström   10. Ann-Marie Johansson   11. Elly Edström   12. Gunvor Lycksell   13. Anna Nyberg   14. Lars Stenvall   15. Stig Larsson   16. Karl Elis Karlsson   17. Okänd!   18. Bo-Rune Axelsson


Blå Vägen 16 i Stensele. ARBETSSTUGAN* startade 1910 ett internat och skola i denna byggnad. Verksamheten avvecklades vårterminen 1954. Efter det har det funnits kommersiella verksamheter i byggnaden.

* Arbetsstugor drevs i Västerbotten med syfte ”att bereda fattiga barn i länets mest glesbebyggda trakter skolundervisning och färdigheter i handaslöjder efter ortens behov samt att därförutom genom fostran till gudsfruktan, arbetsamhet och rena seder bidraga till skapandet av goda för samhället och hembygden nyttiga medborgare”.


Klass 7A 1950

(Fotografen är okänd!)

Ett fint klasskort som vi fått låna av Kenneth Sandberg från Barsele. Läraren heter Hjalmar Wallin. Känner du igen eleverna? Hör av dig och berätta!

2. Lillian Barrsten   3. Berit Einarsson   10. Siri Karlsson   11. Birgit Andersson   16. Hjalmar Wallin

●  (18/12 2012) Lotten Semrén har identifierat tre av de femton eleverna. Tack!


Klass 1 läsåret 1957/58

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort som är från Stensele Skola läsåret 1957/58 har vi fått av f.d. stenselepojken Christer Johansson (4) som sedan en lång sejour i Gävle återvänt till vår kommun. Han bor numera i Kaskeluokt. Christer har namngivit alla klasskamrater.

1. Anders Stenvall   2. Tommy Gustavsson   3. Torgny Sjödin   4. Christer Johansson   5. Astrid Ebbegren, lärarinna   6. Tomas Jansson   7. Mikael Andersson   8. Roger Rönnholm   9. Valentin Eriksson   10. Lars-Åke Andersson   11. Uno Lindkvist   12. Kajsa Lindberg   13. Eva Gustavsson   14. Anna-Karin Johansson   15. Barbro Gustafsson?   16. Kaarina Stenvall   17. Catrine Celinder   18. Mona Gustavsson

Tomas Valfridsson, Skellefteå skriver om detta klasskort:
Detta är klassen som började efter mig. Jag känner igen de flesta. Jag började 1:a klass 1956 så detta måste vara klass 1 1957 eller klass 2 1958. Jag minns att det togs kort av någon skolfotograf 1957. Då gick min klass på församlingshemmet i Stensele. I klass 3 blev vi uppgraderade att gå på Folkets Hus i Stensele. Bristen på klassrum uppstod nog p.g.a. gamla skolan i Stensele brann ner under julhelgen 1955 plus kraftverksbyggnationerna. Jag röstar på att bilden du lagt ut är klass 1 1957. Jag minns att man skulle betala någon krona för kortet och den kronan fanns antagligen inte för jag har inget kort själv. Jag är helt säker på att Ann-Mari Sandberg köpte ett!

Då ser vi fram emot att någon som har ett klasskort från 1:a klass 1956 i Stensele hör av sig så vi kan komplettera fotolänken från Stensele. /Redaktören


Klass 3 läsåret 1957/58

(Fotografen är okänd!)

Detta skall enligt uppgift vara en folkskoleklass i Stensele läsåret 1957/58. Vi har inga identifieringar ännu men det kan du kanske hjälpa till med. Hör av dig till Storumansajtens Fotoarkiv och berätta.


Klass 7 läsåret 1962/63

(Fotografen är okänd!)

Ronny Norman, Vilhelmina, har grävt i sin familjs gömmor och hittat detta fina klassfotografi från tidigt 1960-tal taget i ett klassrum i Stensele skola. Två elever är ännu inte namngivna. Läraren heter Bror Kristiansson.

1. Sölve Strand   2. Håkan Jonasson   3. Elving Henriksson   4. Ulla Hermansson   5. Märit Nystedt   6. Bodil Rönnholm   7. Bert-Ove Sjöström   8. Frank-Lennart Sjöberg   9. Bror Kristiansson, lärare   10. Ture Norberg   11. Benny Berglund   12. Dan-Ove Johansson   13. Rolf Strand   14. Per-Olov Hörnelid   15. Åke Sjöberg   16. Yvonne Axelsson   17. Inga-Lill Gustavsson   18. Okänd!   19. Kristine Abrahamsson   20. Okänd!   21. Lisbeth ?  22. Anita Kärrman

Tomas Valfridsson, Skellefteå skriver angående detta klasskort:
Någon tror att jag är nr. 12 på kortet från Stensele skola och att läsåret var 1961-62. Då gick vi i 6-an och klassen innehöll andra elever. Det var bara jag, Ann-Mari Sandberg och en kille som heter Bert Hörnqvist som började på realskolan från årskurs 6. Jag är 100 % säker att nr. 12 på kortet är Dan-Ove Johansson! Jag tror att han jobbar som sköterska på Umeå lasarett. Kortet måste dessutom vara från läsåret 1962-63. Jag började realskolan detta år.

– Tack Tomas! Du har säkert rätt i ditt antagande! /Redaktören


Klass 6 läsåret 1962/63

Detta klassfoto tog Carl-Oskar Nilsson 1963 i Stensele skola. Eleverna går i 6:e klass där Gun-Britt Bergström är klassföreståndare. Via mejl och facebook har vi fått namn på alla elever.

1. Anders Stenvall   2. Tomas Jansson   3. Debora Granberg   4. Bo Lindberg   5. Anna-Märta Ivarsson   6. Uno Lindkvist   7. Catrine Celinder   8. Cajsa-Lena Lindberg   9. Christer Johansson   10. Kaarina Stenvall   11. Gun-Britt Bergström, klassföreståndare   12. Anna-Karin Johansson   13. Lars-Åke Andersson   14. Eva Gustavsson   15. Siv Zackrisson   16. Torgny Sjödin    17. Tommy Gustavsson   18. Valentin Eriksson   19. Mats Lindström


Klass 5 läsåret 1962/63

Detta klassfoto tog Carl-Oskar Nilsson den 9 februari 1963 i Stensele skola. Vi tror att det är klass 4 eftersom en handfull av dessa elever började realskolan i Storuman läsåret 1964/65.

1. Jerk Hedin   2. Gun-Marie "Ginna" Härgestam   3. Barbro Rydberg   4. Ing-Lis Nilsson  5. Ann-Chrisitin Säfvenberg   6. Jan Roger Edmundsson   7. Billy Berglund   8. Alf Sjödin   9. Karl-Erik Strand   10. Ingemar Lindberg   11. Roger Rönnholm   12. Lars Sandström, lärare   13. Leif Sandberg   14. Erik Walfridsson   15. Rolf Munter   16. Tommy Hellkvist


Klass 4 läsåret 1962/63

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort har vi hämtat ur Ann-Christin Fredrikssons fotoalbum. Hon bodde i Barsele men gick detta läsår i Stensele skola. Lärarinnan heter Marianne Ottosson. Läsåret 1964/65 var hon klassföreståndare för klass 6B på Centralskolan i Storuman.  De elever från denna klass som gick realskolan i Storuman började där höstterminen 1965. Det saknas namn på en elev (11). Hör gärna av dig om du vet vem det är!

1. Kenneth Berglund   2. Sam Hörnkvist   3. Lars Lönnberg   4. Dan Celinder   5. Tomas Berglund   6. Karl-Johan Stenvall   7. Peter Fjällström   8. Sven Gustafsson   9. Jan Strand   10. Barbro Rönnholm   11. Okänd!   12. Margareta Persson   13. Anna-Lena Bjur   14. Sven "Putte" Karlsson   15. Mats Isberg   16. Rita Danielsson   17. Eva Isberg   18. Kristina Eriksson   19. Ann-Christin Granberg   20. Barbro Sandberg   21. Eva "Titti" Lindberg  22. Maj Hörnkvist   23. Eva Hansson   24. Gun-Inger Lindkvist   25. Marianne Ottosson

●  18/2 2013 - Claes-Göran Edström, Sollentuna, har identifierat 5 av eleverna.
●  25/2 2013 - Stefan Säreland berättar i ett mejl att läsåret är 1962/63. Han har också namngivit alla resterande elever utom en.


Okänd klass läsåret 1962/63

Klass ? på Stensele skola. Hör gärna av dig om du känner igen klassen och eleverna.

1. Christer Persson   2. Karl-Östen Johansson   5. Sven Eneroth   8. Sölve Ivarsson   11. Per Forsberg   12. Erland Andersson   13. Kent Johansson  14. Tommy Fjellström   15. Håkan Åkebrand   16. Inger Rönnholm


Klass 1 läsåret 1962/63

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

Detta kan vara klass 1 på Stensele skola 1963. Alla är identifierade men vi saknar efternamn på flickan nr. 11.

1. Astrid Ebbegren, lärarinna   2. Lars Jonsson   3. Lars Lönnberg  4. Kenneth Sandberg   5. Barbro Jonsson   6. Jim Hörnqvist   7. Börje Persson   8. Lena Strand  9. Annika Berg   10. Margareta Ericsson   11. Ann-Sofie ?   12. Mårten Larsson   13. Leif Lindqvist   14. Tomas Johansson   15. Carina Rådström   16. Sverker Berglund   17. Lars-Göran Edmundsson   18. Krister Berglund     Frånvarande denna dag var Lena Lindberg (Bredén).


Klass 7 läsåret 1964/65

(Fotografen är okänd!)

Pia Stenvall har bidragit med detta klasskort från Stensele skola. Läraren heter Lars Sandström. Samtliga elever kommer från byarna i Stensele kommun samt givetvis från samhället Stensele. Pia har identifierat samtliga klasskamrater.

1. Anders Andersson   2. Rolf Munter   3. Evan Häggling   4. Staffan Johansson   5. Jack Jirlén   6. Jerk Hedin  7. Anders Nordström   8. Stefan Bergström   9. Roger Rönnholm   10. Leif Sandberg   11. Sivert Larsson   12. Mats Sjöberg   13. Lars Sandström, lärare   14. Kennet Isaksson   15. Kjell-Åke Kanon   16. Gunni Henriksson   17. Eva Norberg   18. Mari-Louise Kärrman   19. Anette Fredriksson   20. Pia Stenvall   21. Alf Sjödin   22. Ingemar Lindberg


Klass 1 Skolavslutning 1971

(Fotografen är okänd!   Fotografiet är i original svartvitt!)

Detta fotografi har vi inga uppgifter om. Du kanske har koll på vilka vi ser på fotot. Hör av dig i så fall.


Stensele skola 1985 eller 1986

(Fotografen är okänd!)

Detta fotografi är förmodligen taget under en friluftsdag vid Stensele skola. Det är i original en diabild från 1980-talet. Konsumbutiken du ser i bakgrunden och som senare lades ned ser ut att vara vid god vigör. Känner du igen tjejerna och kan berätta mer är du välkommen att höra av dig. De vi hittills fått identifieringar på är: Åsa Israelsson (1), Carola Larsson (2), Susanne Beije (3), Veronica Larsson (5) och Marja Stenvall (6).STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN