STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.


ur Kurt Hamres diabildsamling

Erik Widéns första färg- och kemikalieaffär 1942 - En handfull av Storumansajtens besökare kände igen denna byggnad när vi lade ut bilder första gången. Huset som tronar bakom är det s.k. Bredénska Huset som inhyst många olika verksamheter fram till dessa att byggnaden revs när Skolgatan skulle rätas ut och breddas i slutet av 1950-talet.


Sjöbergs Järn - Här är ett lager inrymd i en av längorna längs järnvägen. Bilden är från mitten av 50-talet.


Så här såg det ut i juni 2007 på samma plats som bilden ovan. Ingen större förändring.


Marion flottning 1958 - så löd anteckningen till denna bild. Marion är kranen till vänster i bild. Att det pågår flottning i Umeälven visar bilden med all tydlighet. Fotot är förmodligen taget någonstans mellan Stensele och Barsele.

"Gula kliniken" - 4 bilder av fastigheten som låg i centrum på den plats där Sune Sandin byggde ny affärslokal.Två bilder från 1981 när "gula kliniken" jämnades med marken. ICA-skylten sitter redan uppe även om det hittills bara är en parkering.


Flygfotografi över Storuman från 60-talet.


Flygfoto över Storumans centrala delar. När kan detta foto vara taget? Badsjön är iordningställd, HSB-husen är bara två till antalet, campingplatsen är ännu inte färdigställd och Lindströms Sport tronar vid torget och huset sominhyste Mannberg Konditori är inte byggd ännu.

Här ovan har vi fyra fotografier tagna någonstans efter inlandsbanan. Det verkar som om det är järnvägsbron över Umeälven strax söder om Storuman. Älvsträckan är sedan länge helt torrlagd.


Vy från Röbron 1956 står det i en minnesanteckning över detta fotografi. Vi har haft svårt att se varifrån bilden är tagen, men Kurt Hamre själv konstaterade att bilden var spegelvänd. Nu är den rättvänd och genast så kan vi identifiera "Sågbaracken" längst ut på Sågnäset. Holmen där "Ensamma Tallen" står syns tydligt mitt i bild. Bilden är tagen innan Vattenfall reglerade Uman. Idag ser man badsjön i samma vy. Se nästa bild!


Detta fotografi är taget ungefär på samma plats som på bilden ovan


"Ensama tallen".  En uppgift säger att den kunde ses på en liten ö i Umeälven mellan Röbro och Luspholmen. Det var givetvis innan regleringen. Du ser skymten av tallen och den lilla ön på förrförra bilden. Fotografiet är taget 1956.


"Ensamma Tallen" i närbild på den lilla ön. Fotografiet är taget 1956.


Smedmans bilverkstad. En känd bilverkstad som låg mitt emot taxikiosken. Carstedts bilar huserade här på 1950-talet och en bit in på 1960-talet. Den som sist hade verkstad här hette Evertsson. I utbyggnaden till vänster fanns Storumans Glasmästeri fram till början av 70-talet.

Stefan Backlund, bördig från Stensele men bor i Hörnefors, berättar att huset där Smedmans bilverkstad var inhyst brann ned senhösten 1989 när han precis hade tagit körkort. Han säger också att hans far så sent som 1987 köpte en ny Vaz (svensksålda Lada från Sovjet) av bilhandlaren som höll till i denna byggnad.


Smedmans bilverkstad ur annat perspektiv. Byggnaden låg i korsningen Zackrisvägen/Skolgatan. Du kan se Storumans äldsta kvarvarande byggnad Zackrisgården till höger om bilverkstaden.


JÄMTPELLES GRUBBA - beläget i en älvsträcka av Umeälven, som torrlades i samband med regleringen. Fotot är taget 1956.


Ytterligare en bild från Jämtpelles grubba. Denna älvsträcka i Umeälven ansågs som en av Sveriges bästa fiskevatten. Men det var ju innan regleringen. Fotot är taget 1956.


En lycklig sportfiskare vid en lycklig älvsträcka... Suck, det var nog mycket bättre förr i alla fall! Fotot är taget 1956.


Gustav VI Adolf gör ett gästspel i Storuman. Anledningen är förmodligen densamma som alltid... han är på väg till stugan uppe i Tärnafjällen. Man kan gissa att dåvarande landshövding Filip Kristensson (1957-1965) också fanns på plats. Året är 1957 enligt fotografens anteckningar.


Denna bild är tagen vid korsningen Lyckselevägen-Stenselevägen 1961. Bildkvalitén är inte den bästa, men i nostalgisyfte fyller den sin funktion. Det ser ut att vara första höstsnön som faller.


Fotot är taget på samma ställe som ovan, men året är 1988. Som vi ser är Caltexmacken, eller Texacomacken som den hette på 70-talet, borta. I stället huserade här Skogstjänst, ett företag som Jan-Åke "Gutte"Johansson drev under några år. Idag ägs fastigheten av företag inom elbranschen. Blå vägen går under namnet E79 (E12 idag) och inlandsvägen ser ut att heta Riksväg 88 och det kräver en förklaring:

E45 är Sveriges längsta väg, 169 mil lång. Den går mellan Göteborg på västkusten och Karesuando i Norrbotten. Vägen har haft många olika beteckningar på olika delsträckor. Före 1985 hette sträckan Östersund - Strömsund riksväg 88 och delen fram till Jokkmokk hade beteckningen länsväg 343. Senare ändrade man namn på sträckan Östersund och hela vägen norrut till Riksväg 88. 1991 ändrade man namnet på hela vägsträckan till Riksväg 45. I nov. 2006 fick den europavägstatus och skyltades om till E45 under sommaren 2007.
(Fakta från Wikipedia)


Bredenska huset. Det låg mellan gamla Lindströms Sportaffär och den fastighet där Sandins snabbköp låg. E.P. Bredéns Diversehandel står det på en av skyltarna. Här låg även Widéns Färghandel och i andra hörnet huserade Sune Sandin med sitt snabbköp innan han flyttade in i fastigheten som byggdes bredvid. Se fotot här under!


Sandins Snabbköp - Handelsbanken - Widéns Färgaffär. Sen har ju fastigheten givetvis huserat många kända och okända familjer i Storuman. Huset ligger kvar och ser i stort sett ut nu som 1956.


Vy över Storuman mot Vallnäs. Fotot är taget sommaren 1956.


Vy över Storuman mot Vallnäs. Fotot är taget vintern 1956. Det gula huset i förgrunden revs 1981. Idag huserar ICA på denna plats.


Så här såg det ut år 2000 på samma plats som på bilden ovan.


Vy mot järnvägsstationen 1956.


Vy från Cityhusets tak mot stationen och Uman. Fotot är taget sommaren 1957


Vy från Cityhusets tak mot stationen och Uman. Fotot är taget vintern 1957.


Järnvägshotellet i Storuman.


Centralskolan som den såg ut 1961.


Storumans kommunala realskola 1957.


Idag (2017) heter skolan Luspengymnasiet och är utbyggd med en vinkel. Den gamla matsalen blev en privatrestaurang som numera är nedlagd.


Lillströmmen mellan Sågnäset och Luspholmen innan hängbron byggdes. Bilden är från 1956.


Här ser vi hängbron över Lillströmmen. Året är 2000.


Johan Svärd - Jobbade som vaktmästare i Storuman. Året var 1957. Här poserar han för fotografen nere vid järnvägsstationen i Storuman.

Fotnot: I boken "Från Luspen till Storuman - en tidsresa fram till 1970" (ISBN 91-973782-4-0), kan man läsa följande om Johan Svärd:

Swärd var dövstum. Hans bostad var i så dåligt skick att han en vinter förfrös sina tår som måste amputeras. Johan Swärd erbjöds att bo i ett av rummen i Järnvägshotellet, men han tackade nej. Han ville ha sitt rum i källaren vid pannrummet istället. Anna Norén, föreståndare för hotellet, gick honom till mötes. Han fick en fin tid på hotellet.
Johan älskade att gå på bio. På Storumans biograf fick han alltid gå in gratis, det hade Torvald Sundström bestämt. Han satt alltid på en egen plats i biosalongen. Ungdomar som kände honom brukade skoja och ta hans plats. Men då lyfte Johan lugnt bort den som satt där. Sen skrattade han och satte sig.
På ålderns höst fick Johan komma till Sibyllagården i Stensele. Då hade TV:n gjort sitt intåg i kommunen. Då kunde han se filmer även där. Tyvärr så blev Johan Swärd blind och slutade sina dagar helt hjälplös.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN