STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Tips: Alla fotografier har ett ID:nr i nedre vänstra hörnet som du kan använda vid konversation!

Uppdaterad 2021.02.05

Bilder tagna längs Slussfors stränder

De flesta hemman som gränsade till Umeälven fick besök av fotograf Sven Hebel och hans pinnpojk. Ju brantare strandlinje desto mindre markyta tog den nya regleringen i anspråk.


Denna typ av strand förblev i stort sett intakt efter regleringen. Det som tillkom på en del utsatta ställen var förstärkning av strandlinje, s.k. erosionskydd.


Om man får tro denna bild så skulle hela denna åker med byggnader hamna under strandlinjen. Förmodligen blev det inte så men en del av arealen blev säkerligen obrukbar.


Vid Umeälvens strand i Slussfors låg det en hel del båthus och andra mindre byggnader som blev inlösta av Statens Vattenfallsverk när regleringen av Umeälven var ett faktum. Detta fotografi som fotograf Hebel tog visar ett av dem.


Här ser vi en av fastigheterna i Slussfors. Känns det igen? Det ser ut som att en väg går mellan huset och stranden. Kan det vara samma vägsträckning som nuvarande Blå Vägen?Vilken fastighet är detta? Finns den kvar än idag? På något sätt berördes den av regleringen. Har du mer information är du välkommen att höra av dig

● 5/3 2015 - Mona och Bernt Bergfors har mejlat och skriver följande:

Kan det röra sig om det som var Johan Bergfors fastighet i Slussfors? Den övertogs av Ingegärd och Helge Greander för att senare övergå i Ingegärd Hanssons ägo.
 


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN