STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Uppdaterad 2021.03.16

År 1954, när Kungliga Vattenfallsstyrelsen planerade att reglera vattenflödet i vår del av Umeälven, hyrdes det in en fotograf från Stockholm vid namn Sven Hebel, som fick till uppgift att fotografera allt som kunde tänkas hamna under vatten eller på annat sätt drabbas av den nivåhöjning som planerades. Den högsta vattennivå som var beräknad . . .


SÅGNÄSET

LUSPHOLMEN

VALLNÄS

STRÖMSUND

Uppdaterad 2021-03-14  Uppdaterad 2021-03-16  Uppdaterad 2021-02-05  Uppdaterad 2021-02-05 

SLUSSFORS

BLAIKEN

ANKARSUND

STORNÄS

Uppdaterad 2021-02-05  Uppdaterad 2021-02-05  Uppdaterad 2021-02-05  Uppdaterad 2021-02-05 

STORHOLMEN

KYRKBERG

LAISBÄCK

KASKELUOKT

Uppdaterad 2021-02-05 Uppdaterad 2021-02-05 Uppdaterad 2021-02-05 Uppdaterad 2021-02-05

UMNÄS

LUSPNÄSET

 

 

Uppdaterad 2021-02-05 Uppdaterad 2021-02-05  

STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN