STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

UMEÄLVENS VATTENREGLERINGSFÖRETAG

Fotografier tagna 1956 - 1966 av Bo Arne Torger och Folke Hellqvist, båda från Storuman.

Text- och bildbearbetning: Sören Hellqvist


Flödesmätning i Umeälven. Pinnen som Folke Hellqvist (1) sticker ned i vattnet är utrustad med en propeller som snurrar och ge information om vattnets flödeshastighet på just detta ställe och på ett visst specifikt djup. Mätningen gjordes tvärs över hela älven, därav den tvärsgående linan, och på olika djup. När data sammanställts fick man fram ett värde på det totalavattenflödet som skulle ledas genom turbinerna i det planerade kraftverket nedströms i älven. Mannen som står i båten är Enar Svensson (2) som bodde i den numera rivna fastighet som låg på Lokgränd närmast Strandvägen. Mannen som håller i linan har vi inte namnet på.


Bo-Arne Torger under ett uppdrag åt UVF.


En fors någonstans innan regleringen. Redaktören gissar att detta är Kåtaforsen i Gejmån.Här drar Axel Isaksson (1) och Albin Olofsson (*1921 †1991) (3) en pråm med en traktor över Kaskeluokt-sundet. Christer Olofsson från Kaskeluokt har hjälpt till att identifiera personerna på bilden. Tack för det! Albin är dessutom hans farbror. Byggnaderna i bakgrunden är rivna idag.


Här är en tidig bild av en byggnad uppe i Tärnafjällen. Enligt samstämmiga mejl som inkommit är det Högfjällshotellet i Hemavan.


Juktådammen. Bilden visar en anordning för att dra över flottningstimmret från den uppdämnda Storjuktan, över dammen och ner till Juktåälven för vidare transport mot Sandsjönäs. Totalt är Juktån 150 km lång och är Umeälvens näst största biflöde. Juktån mynnar ut i Umeälven vid Åskilje.


Här ser vi timmertransportören i annan vinkel.


Här håller man på att montera ytterligare en transportdel till flottningsrännan.


Här lägger man sista handen vid monteringen. En mängd starka motorer ser till att kugghjulen drar upp timret på valsarna.


Avläggsplats vid Juktån.


Dammluckan i Juktådammen.


En av dammluckorna är öppen och skulle så förbli. Minsta vattensläpp skulle ligga på 15 kubikmeter i sekunden. Annars skulle det bli alltför stora störningar i fisket i älven nedanför dammen.

Red. anm.; Folke Hellqvists fotografier är tagna med en Rollieflex kamera från 50-talet med 120-film som ger 6x6 cm svartvita negativ. Bo-Arne Torger använde en Nikon småbildskamera.


STARTSIDAN          FOTOARKIVET          TILL TOPPEN