STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

VYKORT

Uppdaterad 2024.07.12
  = Senast inlagda vykort (Alla vykort öppnas i nytt fönster!)

Storuman
Hälsning från
Storuman
Vy över Vallnäs
1930-talet
Ångbåtsbryggan
Storuman
Luspviken
 innan regleringen
Café Gläntan
 
Tjänstemannamässen
Vattenfall
Storuman
1920-tal
Storuman Vinter
Flerbildskort
Storuman Vinter
Centrum
Utsik mot Storuman
centrum 1930-talet
Flygfoto över
Vallnäs
Vy över Storuman
 
Storuman
Hembygdsgården
Storuman
Fembildskort
Storuman
Torget
Hälsning från
Storuman
Storuman
Flerbildskort
Storuman
Flerbildskort
Hälsning från
Storuman
Kommunhuset
Storuman
Kommunhuset
Storuman
Vy från Storuman 1926
Bredénska huset
Järnvägshotellet
1950
Flygfoto 1960-tal
 
Centrum 1970-talet
 
Tranor på torget
Tranor på torget
Tranor på torget
Parti från Storuman
 
Storuman
 Flerbildskort
Flygfoto
torget
Flygfoto över
Storuman 1948
Läkarmottagningen
Storuman
Kommunalhuset
 
Caltex
 Storuman
Storuman
flerbildskort
Järnvägshotellet
 
Parti av Storuman
 
Kommunalhuset
 
Vy från Utsikten Parti av Storuman
Järnvägsgatan 
Flygfoto över Vallnäs
 
Luspviken mot
Röbro
Parti av Storuman
Nygatan
Parti av Storuman
Skolgatan
Storuman
flerbildskort
Luspviken
 
Storströmmen
 
Flygfoto Storuman
 
Vy mot Luspsjön
 
Sågnäset och
Luspholmen
Storumansjön
 
Vintermotiv
flerbildskort
Gamla Posthuset
Vinter
Gamla Posthuset
Sommar
Flygfoto
Storuman Centrum
Flygfoto Vallnäs
 
Flygfoto
Storuman Centrum
Biblioteket
Storuman
Flygfoto
Storuman Centrum
Flygfoto Vallnäs
 
Flygfoto Storuman
Centrum
Hälsning
från Storuman
Storuman flygfoto
 
Storuman
Lapplands Hjärta
Storuman
flerbildskort
Kommunhuset
och tranorna
Vy över
Vallnäs Storuman
Storuman
flerbildskort
Torget i
Storuman
Café Gläntan
f.d. lekskolan
Kommunala
realskolan
Utsikt över Storuman
1920-talet
Flerbildskort Hotell Toppen Storuman
flerbildskort
Järnvägsgatan
1930-talet
Storuman
flerbildskort
Kommunalhuset
Storuman
Storuman
flerbildskort
Storuman trippelkort
 
Storuman
flerbildskort
Storuman
Flygfoto
Parti av Storuman
Sahlmans o Bredéns

   
  Läkarbostaden
och realskolan
 
Storuman Camping och Badsjön
Storumans Camping
 
Storumans Camping
flerbildskort
Storumans Camping
tidigt 1960-tal
Storumans Camping
flerbildskort
Storumans Camping
flerbildskort
Storumans Camping
tidigt 1960-tal
Hälsning från
Storuman
Storumans Camping
1970-talet
Badsjön på 1970-talet
 
Storumans Camping
och badsjön
Trampolinen Badsjön
 
Storumans Camping
flerbildskort
 
      Storumans Camping
1967
 
Järnvägen/Inlandsbanan/Järnvägshotellet
Inlandsbanan
flerbildskort
Järnvägshotellet
Matsalen
Järnvägshotellet
i Storuman
Storumans Järnvägs-
station 1950-talet
Storumans
Järnvägsstation 1946
Ånglok vid
lokstallarna
Storumans
Järnvägsstation
Storumans
Järnvägsstation
Storumans
Järnvägsstation 1981
Inlandsbanan
Bro över Umeälv
Parti av Storuman
Järnvägsstationen
Järnvägsstationen
Storuman
Järnvägsstationen
Storuman
Stationshuset
Storuman
Storumans
Järnvägsstation
Storumans
Järnvägsstation vinter
Rälsbuss på väg
Storuman
Storumans Järnvägs-
station tecknad
Inlandsbanan
Flerbildskort
Storumans
Järnvägsstation
Järnvägsgatan och
Järnvägshotellet
Järnvägshotellet i
Storuman
Järnvägshotellet
 
Storumans
Järnvägsstation 1923
          Järnvägsstationen
Storuman
           
Skolor
Realskolan
i Storuman 
Skolhuset
Storuman  
Skytteanska Skolan
Tärnaby 1905
Stensele
skolhus
Storumans
Folkhögskola
Café Gläntan
f.d. Lekskolan
Gunnarns skola
1950-talet
Gunnarns skola
 
Storumans
Folkhögskola
Lekskolan
 
Café Gläntan
f.d. lekskolan 
Realskolan
i Storuman
Skytteanska skolan
i Tärnaby
Folkhögskolan
Storuman
Folkhögskolan
Storuman
Umnäs folkskola
 
Skogsbruksskolan på
Vallnäs i Storuman 
Folkhögskolan Storuman
 
          Skytteanska skolan
 i Tärnaby 1905
           
Vyer och natur
Storuman
Umeälv
Stenseleforsen
i Umeälv
Bron öfver Umeälf
vid Stensele
Motiv från Storuman
Storströmmen
Bröt-Anund
Teckning M. Hedin
Bro över Ume Älv
vid Stensele
Mete i Storbäcken
1905
Bojtikken med
sjön Virisen
Vy från Utsikten
Stenseleberget
Landsvägsbron
över Umeälven
Turistbåten "Äran"
vid ångbåtsbryggan
Vy från Utsikten
Stenseleberget
Vy från Utsikten
Stenseleberget
Vy från Utsikten
Stenseleberget
Gardikforsen
 
Gardsjöbäcken
Järnvägsbro över
Umeälven
Skidstugan på
Stenseleberget
Gardsjöbäcken
 
Okänt motiv
 
Luspen
Storuman
Delta vid Umeälven
 
Flygfoto över Luspsjön
och Luspviken
Storumansjön
 
        Motiv längs
Blå Vägen  
Motiv från
Utsikten 
 
Kyrkor, kapell, missionshus och annat religiöst
● Tärnaby kyrka
och Ryfjället
● Stensele församlingshem
och kyrka
● Tärnaby
kyrka
Gamla kyrkan samt
Prestgården Tärnaby
Tärna kyrka
 
Tärnaby kyrka
 
Gunnarns
missionshus
Kåtakyrkan
tecknad
Stensele kyrka
 
Stensele kyrka
 
Stensele kyrka
 
Stensele kyrka
 
Storumankyrkan
 
Tärnaby Kyrka
 
Stensele kyrka
 
Stensele kyrka
 
Stensele kyrka
 
Stensele kyrka
 
Gudshus i Tärna
 
Stensele kyrka
 
Kyrkor flerbildskort
 
Kåtakyrkan
Storuman
Stensele Kyrka
Interiör
Stensele Kyrka
Interiör
Stensele kyrka
 
Voijtjajaure kapell
 
Stensele Kyrka Interiör
Umnäs kyrka
 
Parti av Stensele
 
Stensele Kyrka
Stensele Kyrka
Interiör
Stensele Kyrka
Interiör
Stensele kyrka
 
Hemavankyrkan
 
Tärnaby kyrka
Flygfoto
Stensele kyrka
Stensele
kyrka
Storumans
Församlingsgård
Umnäs
kyrka
Stensele
kyrka
Stensele
kyrka
Åskilje kyrka
 
        Vy från Stensele
Storgatan
Tärna kyrka
 
 
Stensele
● Från
Stensele
● Vy från
Stensele
● ByggElit
 Stensele
Stensele
vid Umeälv
Stensele
från kyrktornet
Stensele Storgatan
och kyrkan
Stensele
Flerbildskort
Parti av
Stensele
Stensele
Storgatan före 1925
Parti av
Stensele
Flygfoto över
Stensele
Stensele
Skidåkning 1904
Parti av
Stensele
Stensele
Vy från 1902
Parti från Stensele
1940-talet
Flygfoto över
Stensele sjukstuga
Parti av Stensele
 
Bofasta samer i
Stensele
Gamla
ålderdomshemmet
Stationshuset i
Stensele
Parti av Stensele
 
Gamla Sjukstugan
Stensele
Parti från Stensele
 
Stensele Kyrkan
 
Flygfoto över
Stensele
Prästgården
Stensele
Gammalt kort
mot Stensele
Stensele
 
Stensele skolhus
 
Parti av Stensele
Vinter
Nya sjukstugan
Stensele
Utsikt mot Stensele
 
Prästgården
i Stensele
Stensele vid Umeälven
 
Stensele 1943
Vy över Umeälv
Sjukstugan
Stensele
Parti av Stensele
 
Komministergården
Stensele
Stensele Storgatan
 
Mejeriet
Stensele
Flygfoto
Stensele 1937
Flygfoto
Stensele 50-talet
Bofasta samer
i Stensele
Stensele kyrkoplats
 
Flygfoto över
Stensele
Vy från
Stensele
Mete i
Storbäcken
Vy mot
Stensele
    Flygfoto över
Stensele
Arbetsstugan
Stensele
Stensele
flygfoto
Umans utlopp
vid Stensele
 
Tärnaby
● Morkan
 Tärnaby
Stig Strand
 
Hälsning från
 Tärnaby
Bro över Umeälv
 Tärnaby
Flerbildskort
 Tärnaby
Hotell Laxfjället
 Tärnaby
Ingemar
 Stenmark
● Tärnaby
 Sweden
Tärnaby
 Samegården
Ingemar
 Stenmark
Ingemar
 Stenmark
Tärna och
 kyrkan
Tärnaby
 och kyrkan
Kapellet 1929
Tärnaby
Hälsning från
 Tärna
Tärnaby
flerbildskort
Tärnaby flygfoto
 
Fra Taernaby
Sverige
Tärnaby
flerbildskort
Tärnaby Turiststation
Matsalen
Flygfoto
Tärnaby
Flygfoto
Tärnaby
Tärnaby
flerbildskort
Tärnaby
flerbildskort
Tärnaby
Camping
Ingemar Stenmark
IK Fjällvinden
Tärnafjällen
flerbildskort
Tärnaby
Skidmuseum
Gamla kyrkan
samt Prästgården
Ingemar Stenmark
 
Ingemar Stenmark
 IK Fjällvinden
Ingemar Stenmark
 IK Fjällvinden
Tärnaby
och kyrkan
Tärnaby kyrka
och Ryfjället
Tärnaby vy
mot Ryfjället
Hotell Laxfjället
 
Tärnaby
Fjällstation
Tärna Kyrka
och Ryfjället
Tärnaby 1948
 
Tärnaby i
vinterskrud
Tärnaby
 
Tärnaby
 
Tärnaby
flerbildskort
Tärnaby Fjällhotell
 
Tärnaby flerbildskort
 
Tärnaby
 
Tärnaby samer
 
Tärnaby vintermotiv
flerbildskort
Tärnaby
 
Ingemar Stenmark
IK Fjällvinden
Tärnaby 1991
 
Ingemar Stenmark
IK Fjällvinden
Fjällberg Stenmark
och Strand
Flygfoto över
Tärnaby
Tärnaby
1919
Kyrkan och
Ryfjället
Hälsning från
Tärnaby
Bro över
Umeälven
Tärnaby kyrka
Tärnaby utsikt
mot Ryfjället
Kyrkan och
Ryfjället
Tärnaby
 
Tärnaby
 Flerbildskort
Tärnaby och
Essomacken
Tärnaby
 Flerbildskort
Tärnaby
 Flerbildskort
Ingemar Stenmark
 IK Fjälllvinden
Tärna Stugby Tärnaby flerbildskort
 Hemslöjd
Tärnaby
 Flerbildskort
Tärnaby
 Postbuss
STF Tärnaby
 Turisthotell
STF's Turiststation
 Tärnaby
Vy mot
 Tärnaby
Skytteanska skolan
 i Tärnaby 1905
Tärna Fjällpark
 
Turisthotellet
 Tärnaby
Anja Persson
 Tärnaby

      God Jul
 Tärnaby
Vy mot
 Tärnaby
 
Hemavan
Vy mot
Hemavan
Hälsning från
Hemavan
Hemavans
Högfjällshotell
Hemavan
Flerbildskort
Hemavan
Västerbotten
Hemavans
högfjällshotell
Hemavan
Studiefrämjandet
Hemavan
flerbildskort
Hemavans
Högfjällshotell
Hemavan
 
Hemavan
flerbildskort
Hemavan
Flerbildskort
Hemavan
Norrliften
Hemavan
flerbildskort
Motiv mot
norra Storfjället
Hemavans
Högfjällshotell
Hemavans
Högfjällshotell 1964
FBU-gården
Hemavan

Hemavans
Högfjällshotell
Hemavan
flerbildskort
Hemavan
Flerbildskort
Hemavan
Högfjällshotellet
Motiv från
Hemavan
 
Byakort Tärnaområdet
● Hälsning från
 Boksjön
● Laisaliden
 Tärna Lappland
Björnbärsgården
 Klippen
Kronprinsstugan
 vid Tärnasjön
Jovattsdalen
Sjöarnas väg
Joesjö Riksgränsen
 mot Autoklimpen
Yttervik
 
Yttervik
 
Yttervik
 
Yttervik
 
Tängvattnet
 och Olfjället
Yttervik
isfiske
Ajaureforsen
 
Joesjögården
 
Sånninggården Sånninggården
Klippen
Utsikt från
Vilasund
Forsen vid
Västansjö
Vid Forsbäck
 mot Ryfjället
Laisalidens
Turisthotell
Ängesdal Björkvattnet
 
Västansjö och
 Lill-Laisan
Hulda Anderssons
Pensionat Västansjö
Motiv från
Klippen
Motiv från Granås
 Tärnaby
Laisalidens fjällhotell Boksjön
 
Boksjön
 med Ryfjället
Laisalidens
Fjällhotell
Laisaliden
 
Morkan mot
 Ryfjället
Strimasund
 
Jovattsdalen
Sjöarnas väg
Västansjö
Gerovardo Stugby
Västansjö
mot N. Storfjället
Kåtaviken
 
 
 
Västansjö och
 Lill-Laisan
Strimasund
 Fjällstuga
Gardikforsen med
 Gardfjället
Joesjö
 Vintermotiv
 
Fjällvärlden natur
● Olfjellet
 
● Tärna
 Mellanriksvägen
Sylarnas
 Fjällstation
Umforsvägen
 Tärnaby
Mortsbäcken Bro över
 Syterbäcken
Norra
 Fjällnäsvägen
Tärnasjön och
 Sytertopparna 
Utsikt från Laxfjället
 mot Norra Storfjället
Norra
 Storfjället
Tärnaby
 fjällvärld
Laxfjället och
Renskiljning
Tärnaby
Ryfjället
Norra Storfjället
Jokksjaure med
Ryfjället
Tärnaby mot
Olfjället
Norra Storfjället
Hemavan
Tärnaby mot
Oxtinderna
Tärnaby
fjällvärld
Bro över Umeälven
Klippen
● Utsikt från
Laxfjället
Utsikt Laisan
mot Laxfjället
Ryfjället
 
Laisaliden Tärna
Lappland
Tärnasjöns utlopp och
Norra Storfjället
Södra
Sytertoppen
Syterbäcken
 
Fiske efter öring i
Tjärnarna Gieravardo
Hemavan utsikt mot
norska Oxtinderna
Norra Storfjället i
Vindelfjällsmassivet
Stuoevare

Hälsning från
 Tärnafjällen
Gardiken
 
Syterbäcken Överuman Tärna
 
Tärna fjällvärld
 
Överuman
Tärnafjällen
Bleriken
 
Laisan mot
Norra Storfjället
Gräsvattnet mot
 Okstinderna  
Utsikt från Kåtaviken
 
Överuman
 
Laisaliden
 
Utsikt från Tärnaby
Turiststation
Tärnaby
Norra Storfjället
Laisaliden
 
Laisaliden
 
Nuolpen Laisaliden
Nuolpen
Laisaliden
Blå Vägen
vid Laisan
Gäutajaure och Tärnaby
från Gakervardo
Vy mot
Ryfjället
Ren som betar Segelflyg
i Hemavan
Vid Gräsvattnet
mot Oxtinderna
Utsikt från
Laxfjället
Tärnaby mot
Ryfjället
Motiv från
Ryfjället
Tärnaby
Olfjället
Tärnafjällen
sexbildskort
Norra Sytertoppen
 
Norra Storfjället
från Laxfjället
Laisan från
Laxfjället
Arefjället Tärna
 
Gäutajaure från
Laxfjället
Gäutajaure
mot Ryfjället
Jokksbäcken Laisaliden Häst och vagn i
Tärnabyfjällen 1918
Parti av Gäutajaure
1927
Tärna Gäutajaure
 mot Ryfjället
Laisajokk
 Laisaliden
Renar i Ruckojärdan
 Umasjö
Vy över
Gäutajaure
Utsikt från Gräsvattnet
mot Oxtinderna
Märkesforsen och
Brackotjocko
Renskiljning
 
Hälsning från
 Tärnafjällen
Norra Storfjället
 
Umeälven mot
 Ryfjället
Brakotjåkko

Gäutajaure från
Laxfjället
Utsikt från
 Kåtaviken
Laxfjällets topp
 
    Utsikt från Gräsvattnet
mot Oxtinderna
Brakkfjället och
 Gäutajaure
Vy mot
Ryfjället
Laisan mot
 Storfjället
 
Byakort Storumanområdet
Motiv från
 Forsmark
Parti av Gunnarn
 från järnvägen
Landskapsbild
 från Slussfors
Gunnarn från
 järnvägsstationen
Flygfoto över
Barsele
Slussfors
Kirjeså-Gården
Flygfoto över
 Barsele 1957
Bojtikken med
 sjön Virisen
Åskilje - Bro över
 Umeälven
Parti av Barsele
Ajaure 1960-talet
 
Fjällparti från
 Forsmark
Sjömotiv från
 Gunnarn
Långsjöby
 Stugby & Camping
Utsikt från
Skarvberget
Grundforsbygget
 1958
Fjällners Livs
Strömsund
Utsikt över
Skarvsjöby
Gunnarn från
 Järnvägsstationen 
Foto över
 Gunnarns skola
Vy över
 Abborrberg
Björkvattsdalen
 
Skarvsjöby
 
AB Granbergs
 Diverseaffär Barsele
Åskilje
Flygfoto
Flygfoto över
 Ankarsund
Flygfoto över
Gunnarn
Forsmark
med Gardfjället
Abborrberg
 
Ankarsund
Gunnarn från
 Gällbacken
Barsele
 Parti av Umeälv
Motiv från
 Långsjöby
Ryfjället från
Brakkfjället
Stugbyn Höjden
 Gardsjönäs
Barsele flygfoto
  
 
Blaiken
 Gästgiveri
Gunnarn
 Skolan
Slussfors
 ångbåtsbrygga
Utsikt över
 Gunnarn 
           
 
Övriga kort
Sveriges
 Riksgräns
Blå Vägen
 Via Lappia
Buss i Tärnaby
 fjällvärld
Bofasta lappar
 från Stensele
Buss till Boksjön
 
Umluspen
 Kraftstation
Frälsningssoldater
 
Blå Vägen
Via Lappia
Blå Vägen
Via Lappia
Bussdiligens
 
Bussdiligens
 
Älgjakt i
 Norrland
         
 
Fiske i
 Tärnaby
           

STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN