STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:

Uppdaterad 2019-09-29


Storuman i höstfärger 10 oktober 2018
De enda som vid denna årstid nyttjar badsjön är ett gäng sjöfåglar.


Den blå färgen på alla delar av Umeälven blev symbol för Blå Vägen när hela sträckningen var klar.

Norra båthamnen i Luspviken är för det mesta en ödslig plats om det är båtliv man tänker på.

Vallnäs i ett fågelperspektiv sett från norra båthamnen.

"Wallnäs" upptogs som ett nybygge 1819 och kallades inledningsvis för "Luspen 2".


Flygfoton tagna 2017

En gång för länge sedan var badstranden runt badsjön full av barn, ungdomar och vuxna som njöt av sol och bad. Nuförtiden är det ganska folktomt nere vid badet även när sol och värme inbjuder till bad.


Detta är nog den mest fotograferade vyn från Storumans utsiktsplats på Stenseleberget. Men från helikopter blir perspektivet ett annat när man slipper trädtoppar, lyktstolpar och lysledningar i förgrunden. Men det krävs att väderleken inte ställer till det vid fototillfället om bilderna skall bli acceptabla.Storuman - Vy sydväst om Stenselevägen
Kvarteret Orren med äldreboendet Tranan.

Storuman - Industriområdet vid Grusbacka
Från att ha varit ett stort industriellt grustag i slutet av 1950-talet har detta område blivit ett industri- och verkstadsområde.

Vy över Röbroskolan

Platsen där Röbroskolan och den tidigare byggda Yrkesskolan ligger var förr ett bostadsområde där Statens Vattenfallsverk hade byggt upp ett bostadsområde för anställda och deras familjer i samband med regleringen av Umeälven på 1950-talet. Röbroskolan byggdes åren 1968-69 och då hade alla bostäder som Vattenfall ägde plockats ned och transporterats bort.


Vy över Vallnäs - Timotejvägen-Ringvägen-Falkvägen

Campingplatsen i Storuman

Lokstallarna i Storuman

Ånglok 957, tillhörande Storumans Ångtågsförening, håller på att få fyr i pannan inför planerade turer på Inlandsbanan och Tvärbanan under Storumandagarna 2017.


Södra båthamnen

Det ser aningen glest ut vid båtbryggorna. Den miserabla sommaren 2017 var nog den främsta anledningen till att ett flertal båtägare avstod från att sjösätta sina båtar.


Fiskodlingen på Lill-Strömholmen
Fiskodlingen ligger strategiskt på Lillströmholmen, en av öarna man passerar på väg ut mot Luspholmen.


Flygfoton tagna 2010
Storumans Järnvägsstation

Stationsområdet vid Inlandsbanan i Storuman står för det mesta utan rälsbundna fordon. Något enstaka timmertåg ses då och då och sommartid kan man också  se Vildmarkståget göra ett kort stopp i Storuman. Men ingen reguljär persontrafik har förekommit på denna del av Inlandsbanan sedan den typ av trafik lades ned i början av 1990-talet.

Vy över holmarna i Storumansjön

En västlig vy där vi ser Lillströmholmen i förgrunden, Luspholmen längst bort till höger samt Jermansberget som tronar i bakgrunden till vänster. Längst bort något till höger ser du Kyrkbergets profil med sitt branta stup.


Vy över Badsjön och Luspviken

Badsjön anlades av Statens Vattenfallsverk 1960. Innan regleringen gick Luspviken ända in till Vallnäsvägen, d.v.s. den sträcka av vägen som idag går förbi den gamla lekskolan och Parkskolan vid Röbro.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN