STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:


Blå Vägen blir riskfriare nästa höst!

På platsen för den nya landsvägsbron i Åskilje rensar nu en lätt grävmaskin älvbottnen med en gripskopa som väcker stor beundran hos arbetsledarna. Från vänster på bilden ingenjörerna Ludvig Israelsson, Lycksele, och Harald Niva, Storuman, samt vägmästare Sven Andersson, Gunnarn. I bakgrunden ser man den kombinerade järnvägs- och landsvägsbron.

I Västerbottens-Kuriren den 25 februari 1964 kunde man läsa om den nya landsvägsbron i Åskilje. Den var planerad att vara klar för trafik hösten 1965. Här nedan kan du läsa Harald Erikssons (signatur Håde) artikel om väg- och brobygget.


De tre arbetsledarna vid väg- och brobygget: från vänster Harald Niva, Storuman, Ludvig Israelsson, Lycksele och Sven Andersson, Gunnarn.


Ibland fick man ta till issåg i arbetet. På den västra bilden ser vi Elis Karlsson från Rusele i mitten och John Nilsson från Åskilje till höger. Mannen till vänster är inte identifierad ännu. På den högra bilden är det John Nilsson som sågar upp isen medan Elis tittar på med spettet i nävarna.


Här ser vi grävmaskinen med gripskopan i arbete med att rensa sjöbotten där södra landfästet skall gjutas.;


Arbetsledaren Harald Niva från Storuman ser nöjd ut. Det var nog inte helt lätt att gräva i blindo. På järnvägsbron i bakgrunden kan man se ett diesellok (T43?) med lastade vagnar på väg mot Storuman.


Harald Niva inspekterar ett elskåp.


Det gick ibland tungt i Åskiljeskogarna för de stora schaktmaskinerna. Vid det här tillfället fick en stor traktor skjuta på den jordslukande kolossen. Platsen är på det norra vägavsnittet som byggdes från gamla vägen fram till det nya brobygget över Umeälv.

Här kan du se senare bilder från brobygget!STARTSIDAN          FOTOARKIVET          TILL TOPPEN