STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.


Uppdaterad 2023.06.28


Här inbegriper vi foton från
ALLMÄNNA FOLKSKOLAN - BACKSKOLAN - CENTRALSKOLAN - SKOLAN PÅ VALLNÄS


VALLNÄS SKOLA 1928

(Fotot är i original svartvitt!   Fotografen är okänd!)

Ulf Sandberg från Timmerviken i Västergötland låter oss ta del av detta klassfotografi som snart har 100 på nacken. Bilden visar elever i klasser som gick i skola på Vallnäs, närmare bestämt i den byggnad som Seth Andersson lät bygga 1921 och där han sedermera upplät nedre våningen som skollokal. Tidigare hade han låtit skolverksamheten använda grannbyggnaden men den blev för liten när årskullarna blev större. Ulfs far Einar Sandberg (5) är med på fotot och står längst upp till höger om lärarinnan. Han bör ha gått i 4:e klass. Lärarinnan och övriga elever har vi inga namn på ännu.


(Fotografen är okänd!)

På detta vykort från 1920-talet ser man Seth Anderssons fastighet till höger och till vänster det mindre huset som han 1937 hyrde ut till Frälsningsarméns kår i Storuman. När fotografen tog detta fotografi trodde han eller hon att skolan höll till i den vänstra byggnaden och det stora huset var Jägmästarbostaden. Skolan bedrevs helt riktigt i det vänstra huset men Jägmästarbostaden är den större byggnad som syns till höger i bakgrunden. I Seth Andersson fastighet bedrevs det åkeriverksamhet efter det att skoleleverna fick börja i den nya Folkskolan som stod färdig i Storumans centrum 1933.


Seth Andersson fastighet med adress Vallnäsvägen 21 och som sedermera i folkmun bland annat kom att kallas för "Myränghuset, revs vintern 1994 för att ge plats åt den kommunala dagverksamheten.Storumans Folkskola läsåret 1936-37

(Fotografen är okänd!)

Bilden insänd av Lars-Göran Mattsson.Alla elever är namngivna. Det var "100 % huvudbonad på" som gällde när fotot togs.

1. Georg Olsson, lärare   2. Oliver Andersson   3. Jan-Gustaf Norman   4. Nils Norberg   5. Kerstin Bredén   6. Adele Gustafsson   7. Sture Forsberg  8. Ragnhild Eliasson   9. Erling Andersson  10. John Eriksson   11. Mary Fackel  12. Elsy Rosenberg   13. Anna Rosenberg   14. Sven Andersson/Panthe   15. Siri Jansson   16. Siri Lindberg   17. Ada Edvardsson   18. Lilian Eriksson   19. Stig Karlsson   20. Harry Persson   21. Lars Johansson   22. Gun-Britt Selmersson   23. Leopold Olovsson   24. Mannfred Andersson   25. Rane Mattsson  26. Bo Mattsson


Klass 1 och 2 - Storumans Folkskola  vårterminen 1939

(Fotografen är okänd!)

Detta gamla klassfotografi har vi fått av Lennart Pettersson** som bor i Tierp i Uppland. Han växte upp i ett av de gamla betjäningshusen som SJ lät uppföra och som fortfarande finns kvar som K-märkta fastigheter på samma plats. Killen längst upp och fyra från höger heter Gunnar Lundkvist och bor kvar i Storuman. Några andra som Lennart namngivit är Karin Hamre, Maria Kihlgren, Ingvar Berg och Barbro Erhardsson, Själv står han i mitten till höger med svart hjälmmössa på huvudet. Lärarinnan för denna klass torde ha varit fröken Ödlund som bodde på Zackrisvägen. Herman Lindholm tog över i fjärde klass och ersattes av fröken Nilsson-Stig när Herman ryckte in i det militära under beredskapen. Denna klass fick så småningom flytta till nya lokaler vid Röbro*, eftersom folkskolans lokaler behövdes för militära ändamål.
Ett besök hos Karin Thorsson Hamre den 25/6-08 skingrade mystiken kring några frågetecken. Nu är det bara 1 oidentifierad elev kvar.

1. Kerstin Myräng  2. Okänd!   3. Knut Jacobsson  4. Ingrid Johansson   5. Alfrida Andersson   6. Gunnar Lundkvist   7. Inga-Britt Nilsson   8. Egon Andersson   9. Doris Rosenberg   10. Sten Jonsson   11. Harriet Sehlin   12. Tomas Napoleon Johansson   13. Hasse Sahlman   14. Ingemar Eliasson   15. Gun Andersson   16. Gun Forsberg   17. Bengt Mörtsell  18. Ingvar Berg   19. Alvar Lindström  20. Lennart Pettersson  21. Astrid Fackel   22. Kjell Eriksson   23. Maj-Lis Nilsson   24. Mary Israelsson   25. Marianne Olofsson   26. Göte Bylund   27. Mona Bylund   28. Barbro Erhardsson   29. Maria (Tuttan) Kihlgren   30. Karin Hamre   31. Nancy Johansson   32. Birgit Arvidsson   33. Karl-Ivar Andersson   34. Bo Forsberg   35. Kurt Åström

*  Lokalerna vid Röbro var tillfälliga baracker som kom att stå kvar och användas som småskola fram till 60-talet med namnet Parkskolan.
** Lennart med fru tog tillfället i akt och bilade upp till Storuman. Redaktören träffade honom och hans klasskamrat från skoltiden i Storuman, Gunnar Lundqvist, på en fika den 15 juli 2008. Efter en sittning vid bibliotekets dator skingrades mystiken kring några frågetecken om namn på detta klasskort. Ett givande möte som kanske kommer att resultera i fler bilder så småningom.
Tack Lennart, hälsar Sören! (Red anm.; Lennart avled 2014!)

Ett kärt möte mellan två klasskamrater från tiden på Folkskolan i Storuman 1939.

Den 14 juli 2008 tog Lennart Pettersson med sig sin fru Sigrid och bilade upp till Storuman för att få några dagar med nostalgi i högsätet. Gunnar Lundqvist, sittande i mitten mellan makarna Pettersson, hade mycket att berätta om hur det varit att bo kvar i Storuman och sett ett samhälle, som efter det att regleringen och utbyggnaden av vattenkraften i Umeälven färdigställts i början av 1960-talet, tappat närapå två tredjedelar av befolkningen.


Klass 1 läsåret 1947/48

(Fotograf: Nils Oskar Fahlgren!)

Detta klasskort har vi fått låna av Majvor Sandberg från Forsvik. Det är första klass läsåret 1947/48 på Folkskolan i Storuman. Känner du igen någon eller några på fotografiet? Använd delförstoringarna nedan för identifiering!

1. Okänd!   2. Okänd!   3. Okänd!   4. Okänd!   5. Okänd!   6. Benth Tommy Lönnberg   7. Okänd!   8. Okänd!   9. Okänd!  10. Okänd!    11. Sven-Erik Halvarsson   12. Okänd!   13. Tom Benneth Lönnberg   14. Gun-Britt Johansson   15. Okänd!   16. Okänd!   17. Okänd!   18. Ulla Rosenberg   19. Ulf Arklöf   20. Okänd!   21. Kurt-Ove Edström   22. Rolf Karlsson   23. Inga-Lisa Kolbäck   24. Okänd!   25. Majvor Johansson, gift Sandberg   26. Okänd!   27. Kjell-Erik Lindberg   28. Okänd!

DELFÖRSTORING 1     DELFÖRSTORING 2

●  (4/10 2014) Lotten Semrén har tillsammans med Majvor Sandberg (25) identifierat 10 av de 28 eleverna på detta klasskort. /Tack!
●  (1/8 2020) Greta Stenvall har identifierat nr 27 Kjell-Erik Lindberg. /Tack!Klass 1A 1948 eller Klass 2A 1949

(Fotografen är okänd!)

Här är ett härligt klassfotografi från juletid 1948 eller 1949. Karin Almerfors (nr. 5 på fotot), född Granholm och dotter till Bror och Ada Granholm, har skickat in detta foto från småskolan i Storuman. Det är i dagsläget oklart vilket år den okände fotografen var och hälsade på i skolan. Det är juletid och året bör vara antingen 1948 eller 1949. Lärarinnan, som inte är med på fotot, hette enligt uppgift Carin Dahlin.

1. Bror Eskil Persson   2. Kurt-Allan Gustafsson   3. Doris Fredriksson   4. Björn Johansson   5. Karin Granholm   6. Börje Forsberg   7. Kristina Torstensson   8. Kjell-Erik Lindberg   9. Åke Janze   10. Jerry Omark   11. Gunilla Halvarsson?   12. Lena Själin   13. Olle Härgestam   14. Lilian Hansson  15. Inga-Britt Bylund   16. Anita Edström   17. Unni Emilsson   18. Ellinor Öhnell   19. Monica George


Klass 1(A) - Storumans Folkskola  1950/51

(Fotografen är okänd!)

Fotografiet insänt av Lars-Göran Mattsson, Avesta, som skriver:

- Med på fotot hittar du  även Jonny Jansson. Jonny bodde på Vallnäset där hans familj hade en MC och Cykelverkstad. Sedermera flyttade de till Falun där de drev en MC-affär och verkstad. Blev rikskända som MC-Jansson i Falun. Rolf Lindal bodde efter Stenselevägen (sedermera Lyckselevägen och så småningom Blå Vägen) där de drev en gummiverkstad (Gummi Gustav). Där hade också Jan Sandgrens far Helge en cementfabrik. /Hälsningar Lars-Göran Mattson.

Redaktörens anmärkning:
Sölve Hedin har noterat att hans äldre bror Björn, som sedan många år är bosatt i Hovmantorp utanför Växjö, är med på detta klassfoto.

Nu fattas det bara ett namn, nr 13. Lars-Göran Mattsson, Jonny Jansson, Monica Saetre (Lövgren, hennes föräldrar hade Lövgrens skoaffär i Storuman) och Ulla Georgsson har tillsammans fått fram namnen på de övriga. En av eleverna heter Gertrud "Jeja" Sundström.

●  (14/10 2014) Jan Sandgren från Varberg har forskat fram ett troligt efternamn till flickan längst upp till vänster på fotot. Hon heter Mabel och efternamnet är Lernemalm. Hon och hennes familj bodde under åren 1950-1952 på försvarets anläggning "Fortet" eller "Berget", som det också kallades, som låg strax utanför Storuman efter Sorselevägen. Mabel bor numera i Spanien.

Stig Kolbäck har hittat igen klasslistorna från inskrivningen till Folkskolan 1950. Där visar det sig att det var så många förstaklassare att eleverna indelades i två klasser, varav den ena är den som L-G Mattsson gick i och som du ser ovan! Han nämner dessutom att det finns två flickor som inte är identifierade. Dessa namn är Monica Hansson (nr 19 red. anm.), som kan vara "Tryckar-Hanssons" dotter. Den andra flickan är Inger Anita Lundberg (nr 6 red. anm). Lärarinnan, som inte är med på klassfotot, hette Carin Dahlin enligt klasslistan.

1. Kerstin Lindström   2. Monica Lövgren   3. Eivor Oskarsson   4. Ulla-Lisa Andersson   5. Anna-Greta Fackel   6. Anita Lundberg   7. Jonny Jansson   8. Roger Svanberg   9. Rolf Lindahl   10. Eiron Fransson   11. Ola Springfors   12. Ingvar Johansson   13. Okänd!   14. Mabel Lernemalm   15. Sven-Åke Andersson   16. Björn Hedin   17. Lars-Göran Mattsson   18. Hans Nilsson   19. Gertrud 'Jeja' Sundström   20. Monica HanssonKlass 1(B) - Storumans Folkskola (Backskolan) 1950/51

(Fotografen är okänd!)

Detta fina klasskort har vi fått av Stig Kolbäck som bor i Årsta, Stockholm. Han skriver:
- Vi hade Ester Sahlman som fröken. Våran skollokal låg i ett hus som fanns upp på backen bakom gamla Telegrafen, ungefär där Folkhögskolan ligger nu. Det fanns bara utedass kommer jag också ihåg.  När vi skulle ha gymnastik flyttades bänkarna åt sidan och så gjorde vi armar uppåtsträck. På vårterminen gjorde vi en cykelutflykt till vår fröken Ester Sahlmans bostad i Stensele där vi blev bjudna på saft och bullar. Om jag inte tar fel så kallades skolan för "Backskolan".
Red. anm: I boken "Från Luspen till Storuman" kan vi läsa att "Backskolan" låg på Elof Sahlmans Gård. Platsen är ungefär där Folkhögskolans elevinternat är beläget.
Stigs klasslista avslöjar namnen på alla elever och han har givetvis satt rätt namn på rätt ansikte. Det verkar ha varit ganska begränsat utrymme i klassrummet. Det ser ut som att svarta tavlan och kulramen upptar en hel kortvägg. Tänka sig att de flesta av dessa elever är nyblivna pensionärer och många har barnbarn som är äldre än dom själva var på detta klassfoto.

Tiden går, men bilden består!

1. Ulf Sandström   2. Göran Fellbrink   3. Lars-Göran Grenbäck   4. Christer Olsson   5. Ester Sahlman, lärarinna   6. Siv Persson   7. Åke Sundbom   8. Mats Lundqvist   9. Stig Kolbäck   10. Roger Granberg   11. Åsa Sjöberg   12. Anna-Gunnel Lindström   13. Gunilla Johansson   14. Marie-Louise Arklöf   15. Birgitta Själin   16. Solgerd Olofsson   17. Yvonne Pettersson


Klass 4, Folkskolan läsåret 1951-52

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort från Folkskolan i Storuman har vi fått av Birgitta Fogelvik (Grenbäck) i Täby. Hennes mor Märta Grenbäck var lärare vid Folkskolan och Centralskolan i Storuman i många år fram till 1976 då hon gick i pension.
En av eleverna, Monica George, skrevs in på realskolan hösten 1954. Om man utgår från att eleverna på detta klasskort går i 4:e till 6:e klass är kort taget någon gång mellan 1951 och 1954. Lokalen där detta kort är taget är EFS lokal på Skolgatan 28, granne med Birgits Mode. 1956 byggdes en ny lokal för EFS på Tärnavägen (nuv. Skoterskroten på Blå vägen 278).
Alla är namngivna. Frånvarande: Bror Eskil Persson och Åke Janze.

22/7 2010: Carin Almerfors (11) har hört av sig och berättar att hon sedan länge bor i Ystad och numera även i Järfälla, Stockholm. Hon är dotter till Bror Granholm som på 1950- och 1960-talet hade en frisörsalong i bottenplanet på fastigheten Skolgatan 10 där Jonssons Kläder hade sin butik. Carin har bidragit med ett flertal nya identifieringar på detta klassfotografi.

1. Märta Grenbäck, lärarinna   2. Björn Johansson   3. Jan-Erik Andersson   4. Olle Härgestam   5. Kjell Erik Lindberg   6. Börje Forsberg   7. Jerry Omark   8. Inga-Britt Bylund   9. Eivor Öhnell   10. Ingrid Sandström   11. Karin Granholm   12. Lena Själin   13. Ejvor Johansson   14. Monica George   15. Lilian Hansson  16. Anita Edström   17. Unni Emilsson


Klass 3, Folkskolan 1951/52

(Fotografen är okänd!)

Detta kort har Anita Stenvall från Gävle lånat ut till Jan Sandgren från Varberg. Hon är själv med på bilden som nr. 14 i mittersta raden. En del av dessa elever gick sedermera på realskolan i Storuman och tog examen våren 1959. 17 elever är identifierade varav 2 är osäkra.
Känner du igen någon eller några på klasskortet vill vi att du hör av dig till redaktionen och berättar.

1. Okänd!   2. Ulf Alm   3. Lasse Norberg   4. Erland Bergkvist   5. Jan Olof Huggert   6. Okänd!   7. Leif Bäcklund?   8. Sune Johansson?   9. Kjell-Ivan Ulander   10. Okänd!   11. Margareta Garö   12. Margareta Stenmark   13. Okänd!   14. Anita Stenvall   15. Okänd!   16. Gun-Britt Sundman  17. Ann-Charlotte Halvarsson  18. Andry Sandow   19. Inez Rosenberg   20. Anita Lindberg   21. Gärd Barbro Margareta Edström   22. Okänd!   23. Okänd!   24. Sven-Bertil Johansson   25. Okänd!


Klass 4 läsåret 1952/53

(Fotografen är okänd!)

Jan Sandgren från Varberg har skickat in detta klasskort från hösten 1952. Fotot har han fått låna av Anita Stenvall från Gävle. Hon är med på detta foto som nr. 14 i mittersta raden. En del av dessa elever gick sedermera på realskolan i Storuman och tog examen våren 1959. 16 elever är identifierade varav 3 är osäkra.
Känner du igen någon eller några på klasskortet vill vi att du hör av dig till redaktionen och berättar.

1. Jan Olof Huggert   2. Lasse Norberg   3. Erland Bergkvist   4. Okänd!   5. Okänd!    6. Ulf Alm?   7. Okänd!   8. Leif Bäcklund?   9. Ove Svensson (Rackner)   10. Okänd!   11. Inez Rosenberg   12. Gun-Britt Sundman   13. Ann-Charlotte Halvarsson   14. Anita Stenvall   15. Andry Sandow   16. Margareta Garö   17. Anita Lindberg   18. Margareta Stenmark   19. Gärd Barbro Margareta Edström   20. Okänd!   21. Okänd!   22. Okänd!   23. Okänd!   24. Okänd!   25. Sune Johansson?


Folkskolan klass 5 1953/54

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort har vi fått låna av Majvor Sandberg från Forsvik. 25 elever poserar fint och magister Lindholm har ställt sig längst bak till höger. Känner du igen någon eller några av de 8 elever som ännu inte är identifierade?

●  (7/10 2014) Lotten Semrén har tillsammans med Majvor Sandberg (20) identifierat 15 av de 25 eleverna på detta klasskort. /Tack!
●  (1/8 2020) Greta Stenvall har identifierat nr 23 Nils Paul Mörtsell. /Tack!

1. Sally Wiklund   2. Ronny Lönnberg   3. Okänd!    4. Kurt-Ove Edström   5. Åke Svensson   6. Per-Olof Norberg   7. Benth Tommy Lönnberg  8. Rolf Karlsson   9. Okänd!   10. Sven-Erik Halvarsson   11. Inga-Lill Bäcklund   12. Okänd!   13. Gun-Britt Sundman   14. Andry Sandow  15. Ulla Rosenberg   16. Okänd!   17. Inga-Lisa Kolbäck   18. Okänd!   19. Okänd!   20. Majvor Johansson (gift Sandberg)   21. Okänd!   22. Okänd!   23. Nils Paul Mörtsell   24. Ulf Arklöv   25. Tom Benneth Lönnberg.   26. Herman Lindholm, lärare


Klass 4, Folkskolan  1952/53

(Fotografen är okänd!)

Detta klassfotografi har vi fått av Östen Bolstad (26), före detta Edström, Storuman. Han sitter längst fram till höger. Kortet är från hans egen klass på folkskolan i Storuman. Han har namngett de flesta. En elev (14) är inte identifierad och en annan elev (13) är namngiven med frågetecken. Lärarinnan heter Solveig Lindmark och står längst bak till höger i bild.

1. Lennart Strömkvist    2. Åke Grönberg   3. Kjell-Ivan Ulander   4. Ulf Alm   5. Leif Bäcklund?   6. Sven-Åke Lundgren   7. Sune Johansson   8. Solveig Lindmark, lärare   9. Margareta Garö   10. Ove Svensson (Rackner)   11. Sten-Håkan Andersson   12. Inez Rosenberg   13. Andry Sandov?   14. Okänd!   15. Ann-Charlotte Halvarsson   16. Stig Holm   17. Erland Bergkvist   18. Lasse Norberg   19. Sten-Erik Segersten   20. Ronny Edström  21. Sven-Bertil Johansson   22. Gerd Edström   23. Anita Lindberg   24. Margareta Stenmark   25. Anita Stenvall (gift Eriksson)   26. Östen Edström (Bolstad)


Klass 5, Folkskolan  1952/53

(Fotografen är okänd!)

Carin Almerfors (nr. 17 på fotot) har dammat av detta skolfoto från folkskolans årkurs 5 i Storuman. Realskolan i bakgrunden invigdes 1951. Lärarinnan till vänster i bakre ledet är Märta Grenbäck som i många år jobbade som lärare på Folkskolan eller Centralskolan som den så småningom kom att kallas. 1 elev är fortfarande oidentifierad.

1. Märta Grenbäck, lärarinna   2. Börje Forsberg   3. Jerry Omark   4. Ellinor Öhnell   5. Ingrid Sandström   6. Gun-Elvy Malmsten   7. Lilian Hansson   8. Ejvor Johansson   9. Kjell-Erik Lindberg   10. Bror Eskil Persson   11. Stellan Ritzén   12. Unni Emilsson   13. Anita Edström   14. Monica George   15. Doris Fredriksson   16. Birgitta Lidman  17. Karin Granholm   18. Lena Själin   19. Eva Lundgren   20. Eivor Jonsson   21. Elsa Wiklund   22. Åke Janze   23. Bo H....?   24. Olle Härgestam   25. Björn Johansson


Klass 2, Folkskolan  1953/54

(Fotografen är okänd!)

Bilden insänd av Jan Sandgren, som är med på bilden längst fram, trea från vänster. Här är det läge för dig som var med på tidigt 50-tal, att hjälpa till med identifiering av dessa elever. Solweig Engman (Dahlberg), Hörnefors, har identifierat en handfull av sina klasskamrater. Tack för det! Sen har Eva Wikström (Sundbom), nr. 10 på fotot, bidragit med resterande namn. Vi tackar än en gång!

1. Gunhild Larsson, lärarinna   2. Kuno Lindberg   3. Sven-Göran Wejdemark   4. Gunnar Lundqvist   5. Bill Sandström   6. Uno Fjellner   7. Margareta Mannberg   8. Karin Nyberg   9. Maud Sandberg   10. Eva Sundbom   11. Gerd-Inger Lundgren   12. Margareta Israelsson   13. Viviann Jonsson   14. Barbro Sahlman   15. Rosita Sundkvist   16. Elsa Andersson   17. Inger Nilsson   18. Kristina Olsson   19. Anita Lundberg   20. Britta Rolandsson   21. Jan Hellström   22. Bill Härjestam   23. Jan Sandgren   24. Sven-Olov Olovsson

Fotnot; Jämför bakgrunden på detta klassfoto med nästa foto härunder! Fotografierna är med all sannolikhet tagna vid samma tillfälle.


Klass 6, Folkskolan 1953/54

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort är ett bidrag från Carin Almerfors, Ystad. Hon är själv med som nr. 14 på klassfotot. Lärarinnan som står i bakre raden är Märta Grenbäck (2). Endast 1 elev (10) saknar namn.

1. Bror-Eskil Persson   2. Märta Grenbäck, lärarinna   3. Elisabeth Larsson   4. Inga-Britt Bylund   5. Unni Emilsson   6. Eivor Jonsson   7. Gun-Elvy Malmsten   8. Ellinor Öhnell   9. Kjell-Erik Lindberg   10. Elsa Wiklund   11. Ingrid Sandström   12. Monica George   13. Anita Edström   14. Karin Granholm   15. Birgitta Lidman   16. Yvonne Fransson   17. Doris Fredriksson   18. Lilian Hansson   19. Eva Lundgren   20. Ejvor Johansson   21. Olle Härgestam   22. Börje Forsberg   23. Stellan Lindholm-Ritzén   24. Björn Johansson   25. Jerry Omark


Klass 5B, Backskolan  1956/57

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort är taget på Backskolan i Storuman. Jan Sandgren från Varberg, killen med glasögon i övre raden, har namngivit en del av sina kamrater. De som ännu inte är identifierade räknar vi med ska få namn med din hjälp.
●  Lena Olsson (12) har hittat sig själv på detta klassfoto. Hon heter Abrahamsson idag och bor i Degernäs, Umeå. /Tack!
Nu återstår det två oidentifierade elever.

1. Margareta Israelsson   2. Jan Sandgren   3. Kristina Olsson   4. Gunnar Lundqvist   5. Vivianne Jonsson   6. Kuno Lindberg   7. Karin Lif   8. Uno Fjellner   9. Okänd!   10. Barbro Sahlman   11. Okänd!   12. Lena Olsson   13. Barbrolärarinna Blanksvärd   14. Margareta Mannberg   15. Maud Röös


Klass 6B, Centralskolan  1957/58

Här är ytterligare ett klassfoto insänt av Jan Sandgren, som själv är med som nr. 12 på klassfotot. Tyvärr har vi bara namn på nio av eleverna. Här är det läge för dig som var med på 50-talet, att hjälpa till med identifiering. Solweig Engman (18), Hörnefors, har identifierat en handfull av sina klasskamrater. Tack för det!

1. Sonja Holmgren   2. Lill Nielsen   3. Göran Grubbström, lärare   4. Gunilla "Toppen" Wård   5. Bill Härjestam   6. Kurt Forsman   7. Okänd!   8. Okänd!   9. Okänd!   10. Gerd Inger Lundgren   11. Ann-Sofi Holmberg   12. Jan Sandgren   13. Maud Sandberg   14. Curt Ivan Hellström   15. Sören Johansson   16. Hans Olovsson   17. Ingrid Vallgren   18. Solweig Dahlgren   19. Eva Sundbom   20. Elsa (Margareta) Andersson   21. Britta Rolandsson   22. Ingrid Ädel   23. Anita Lundberg   24. Rut Holmlund  25. Rosita Sundqvist


Klass 4, Centralskolan  1957

(Fotografen är okänd!)

Detta klassfoto har vi fått låna av Ingrid Strandin (4) som bor i Stockholm. Ingrid och Greta Lindberg (2) (Stenvall) har var för sig identifierat samtliga klasskamrater.

1. Marianne Nilsson   2. Greta Lindberg   3. Birgitta Sandström   4. Ingrid Israelsson   5. Birgit Myräng   6. Leif Roth   7. Bror Danielsson   8. Per-Gunnar "Peggis" Själin   9. Rolf Öhnell   10. Annegerd Edvardsson   11. Henry Fransson   12. Annika Cederberg   13. Rune Fransson   14. Britt-Inger Edvardsson   15. Sten-Elis Viklund   16. Barbro Blanksvärd   17. Krister Holmgren   18. Kristina Strömbäck   19. Christer Kolbäck   20. Jan-Anders "Javing" Johansson   21. Gunnar Thelin   22. Olle Grubb, lärare   23. Hans Lindmark   24. Sven-Olov Olovsson   25. Östen Norén   26. Roger Grödén   27. Bert-Ivar Byström   28. Bo-Lennart Walling


Klass 5, Centralskolan  1958

Ytterligare ett klassfoto från Ingrid Strandin (25). Östen Norén (12) och Greta Stenvall (24) har hjälpt till att sätta namn på sina klasskamrater.

1. Per-Gunnar "Peggis" Själin   2. Gunnar Fellbrink   3. Leif Roth   4. Per-Rune Fransson   5. Bror Danielsson   6. Henry Fransson   7. Roger Grödén   8. Sten-Elis Viklund   9. Jan-Anders "Javing" Johansson  10. Rolf Öhnell   11. Karin Flemming, lärarinna  12. Östen Norén   13. Bert-Ivar Byström   14. Krister Holmgren   15. Hans Lindmark   16. Sven-Olov Olofsson   17. Gunnar Thelin   18. Bo-Lennart Wallin   19. Britt-Inger Edvardsson   20. Marianne Nilsson   21. Birgitta Sandström   22. Annika Cederberg   23. Kristina Strömbäck   24. Greta Lindberg   25. Ingrid Israelsson


Klassträff 2009

11 elever från Folkskolan i Storuman klass 5 läsåret 1958/59 samlades på hembygdsgården ute på Kåtaholmen i Storuman den 27 juni 2009. Det är elever som 50 år senare vid mogen ålder återskapade känslor och bilder från en tid då livets allvar precis hade börjat. Storumansajten fick vara med en stund när nostalgisnacket flödade som mest.

Här kan du se fler bilder från återträffen!


Lucia i skolsalen 15 december 1959

Här ser vi klass 5 på Centralskolan som låter Lucia med sitt följe sprida ljus i klassrummet. Året är 1959 och klassföreståndare är magister Herman Lindholm. Känner du igen Lucian och tärnorna?

1. Okänd!   2. Okänd!   3. Okänd!   4. Okänd!   5. Anne-Gerd Edvardsson   6. Annika Nilsson   8. Okänd!


FLER BILDER FRÅN KLASSRUMMET HITTAR DU HÄR!


Klass 4A, Centralskolan  läsåret 1961/62

Märta Grenbäck (11) var lärare och klassföreståndare för dessa elever. Endast en handfull av dem bor kvar i Storuman.

1. Sören Hellqvist   2. Anders Sahlman   3. Gunnar Stenvall   4. Bengt Wikberg   5. Hans Gustafsson   6. Rolf Ludvigsson   7. Jan-Åke 'Gutte' Johansson   8. Sven Norman   9. Roland Rundblad   10. Göran Johansson   11. Märta Grenbäck (lärare)   12. Mona-Lisa Nilsson   13. Bernt-Uno Eiremo   14. Kerstin Ederlöf   15. Lennart Odeltorp   16. Margareta Annerman   17. Henry Olofsson   18. Else-Marie Hallin   19. Inger Norén   20. Inger Nilsson   21. Eva Segersten   22. Agneta Jansson   23. Ingrid Strandberg   24. Barbro Lindström   25. Helena From


Klass 4B, Centralskolan  läsåret 1961/62

Göran Grubbström var lärare och klassföreståndare när dessa elever gick i fjärde klass. Christer Jonsson (3), Skellefteå, har skickat in detta fina klassfoto och dessutom identifierat samtliga av sina klasskamrater. Dan-Erik Wedbring (bor i Storuman) och Agneta Nordström (gift Karlsson, bor i Lycksele) var inte närvarande i klassen denna dag.

1. Bill Vägstam   2. Esbjörn Fransson   3. Christer Jonsson   4. Anders Norberg   5. Dan Nilsson   6. Sören Fällbrink   7. Dan Lönnberg   8. Ann-Christin Ardlin   9. Eva Dahl   10. Berit Ivebo   11. Monica Valfridsson   12. Karin Strandman   13. Göran Grubbström, lärare   14. Annika Bäcklund   15. Gullvi Öhnell  16. Eva Lundgren   17. Gunilla Nyström   18. Filip Brännlund   19. Erik Härgestam   20. Assar Svensson   21. Lars Önell   22. Lennart Nilsson   23. Lars-Göran Holmberg


Klass 6A, Centralskolan  1961-62

Detta klasskort är inskickat av Christina Landström (14) som står trea från vänster i mittersta raden. Alla är identifierade.

1. Raymond Arklöf   2. Anders Larsson   3. Jan Hittenkofer   4. Mats Arvidsson   5. Krister Skoglund   6. Lars Annerman   7. Lars Dahlberg   8. Tomas Norberg   9. Bruno Jonsson   10. Annette Johansson   11. Ingrid Lindgren   12. Margareta Bergström   13. Britt-Marie Segersten   14. Christina Lundmark   15. Inga Fredriksson, lärare   16. Britt-Gunnel Bergström   17. Viveca Sundström   18. Inga-Lill Lövgren   19. Agneta Nilsson   20. Lena Edström   21. Helen Nilsson   22. Eivor Lundgren   23. Kerstin Svanberg   24. Carin Mannberg   25. Gunilla Granberg   26. Elisabeth Lundström


Lucia lussar för klass 4A 14 december 1961

Lucian Britt-Gunnel Bergström och hennes följe från klass 6A lussar för klass 4A den 14 december 1961. I nedre kant på fotot med ansiktet mot kameran ser vi Anders Sahlman och Lennart Odeltorp som spelade trummor i kultbandet DAG VAG där brorsan Per-Åke Odeltorp alias STIG VIG var frontfigur.

1. Okänd!   2. Mona Cederberg   3. Lena Edström   4. Kerstin Svanberg   5. Lena Norberg   6. Eivor Lundgren   7. Christina Lundmark 8. Okänd!   9. Anette Johansson   10. Gunilla Granberg   11. Britt-Gunnel Bergström 12. Okänd!   13. Okänd!   14. Margareta "Kim" Bergström   15. Ingrid Lindgren   16. Lillemor Söderman   17. Britt-Marie Segersten   18. Marion Sundqvist   19. Elisabet Lundström 20. Okänd!   21. Inga-Lill Lövgren 22. Okänd!   23. Okänd!   24. Anders Sahlman   25. Lennart Odeltorp


Samma klass som ovan ur en annan vinkel.

1. Mona Cederberg   2. Lena Edström 3. Okänd!   4. Kerstin Svanberg   5. Ulla Sarlin   6. Christina Lundmark 7. Okänd!   8. Eivor Lundgren   9. Anette Johansson   10. Gunilla Granberg   11. Britt-Gunnel Bergström 12. Okänd!   13. Margareta 'Kim' Bergström   14. Helen Nilsson   15. Ingrid Lindgren   16. Britt-Marie Segersten   17. Lillemor Söderman   18. Marion Sundqvist   19. Agneta Gimvall   20. Elisabet Lundström 21. Okänd!   22. Inga-Lill Lövgren   23. Okänd   24. Okänd!   25. Okänd!   26. Anders Sahlman


Lucia lussar för klass 5 14 december 1961

Här har luciatåget förflyttat sig till Herman Lindholms klassrum där, vad vi tror, klass 5 höll till.

1. Okänd!   2. Mona Cederberg   3. Lena Edström   4. Kerstin Svanberg   5. Okänd!   6. Ulla Sarlin   7. Christina Lundmark 8. Okänd!   9. Eivor Lundgren   10. Anette Johansson 11. Okänd!   12. Britt-Gunnel Bergström 13. Okänd!   14. Helen Nilsson   15. Margareta ”Kim” Bergström   16. Ingrid Lindgren 17. Okänd!   18. Britt-Marie Segersten   19. Agneta Gimvall 20. Okänd!   21. Elisabeth Lundström   22. Inga-Lill Lövgren   23. Okänd!   24. Okänd!   25. Okänd!   26. Okänd!   27. Okänd!   28. Okänd!


Här bjuder tomten på pepparkakor. Läraren Herman Lindholm sitter längst bak med sitt barnbarn.

1. Okänd!   2. Okänd!   3. Iris Lindberg   4. Lars-Gunnar Andersson   5. Herman Lindholm, lärare   6. Barnbarn till Herman Lindholm   7. Okänd!   8. Okänd!   9. Tommy Berglund   10. Okänd!Klass 4B, Centralskolan  läsåret 1962-63

Uppdaterad 2023.02.19

Detta klasskort togs under höstterminen 1962. Läraren heter Inga Fredriksson. Det är möjligt att hon vikarierade för Marianne Ottosson som hade denna klass under senare läsår på Folkskolan. Via facebook har vi fått namn på en del elever, men inte alla. Det saknas namn på 7 elever.

1. Anders Persson 2. Okänd!   3. Okänd!   4. Okänd!   5. Okänd!   6. Lars Hamre   7. Inga Fredriksson, lärarinna   8. Hans-Olov Wik   9. Nils-Gunnar Ulander   10. Okänd!   11. Okänd!   12. Jan Ingvar Holmlund   13. Jan-Åke Forsman   14. Tomas Önell  15. Carina Fredriksson   16. Inger Fredriksson   17. Gullbritt Wiklund   18. Lena Fransson   19. Kerstin Andersson   20. Iréne Forsgren   21. Gunilla Svensson   22. Ann-Christin Eliasson   23. Anna Sjöberg   24. Kerstin Fredriksson   25. Okänd!


Klass 6A Centralskolan läsåret 1963/64

(Fotografiet är i original svartvitt!)

Detta klassfoto hittades i skyltfönstret hos Nilssons Foto något år innan han lade ner sin fotoverksamhet. Bilden är tagen i klassrummet på andra våningens vänstra flygel på Centralskolan. 11 av 16 grabbar bär slips ... 1 av 9 tjejer gör detsamma! Klassföreståndare var den underbara Märta Grenbäck. Alla elever är identifierade.

1. Sven-Olov Larsson   2. Margareta Annerman   3. Roland Rundblad   4. Inger Nilsson   5. Eva Olofsson   6. Anders Sahlman   7. Henry Olofsson   8. Märta Grenbäck, lärarinna   9. Barbro Lindström   10. Mona-Lisa Nilsson   11. Helena From   12. Eva Segersten   13. Britt-Inger Barrsten   14. Ingrid Strandberg   15. Sven Norman   16. Gunnar Stenvall   17. Sören Hellqvist   18. Jan-Åke Johansson   19. Sten-Åke Fredriksson   20. Göran Johansson   21. Anders Jacobsson   22. Hans Gustafsson   23. Bernt-Uno Eiremo   24. Rolf Ludvigsson   25. Bengt Vikberg   26. Svante Johansson


Klass 7, Centralskolan  1964

(Fotografen är okänd!)

Fotot inskickat av Jan-Åke Axelsson, Östersund. Sölve Hedin och Monica Lindberg har kompletterat med namn. Nu är det bara några frågetecken som behöver rätas ut.

1. Jan-Åke Axelsson   2. Lena Norberg   3. Katrine Granström   4. Roger ?   5. Tommy Backlund   6. Gunnar Andersson   7. Stig-Ove?   8. Monica Lindberg   9. Gudrun Sundkvist   10. Mona Sjöström   11. Jimmy Densjö   12. Sölve Hedin   13. Ella Nilsson, lärarvikarie   14. Ronny Norman   15. Staffan Johansson   16. Östen Holmlund   17. Stellan Kolbäck   18. Sören Johansson


Klass7, Centralskolan  1964-65

Detta klassfotografi som är taget den 3 juni 1965 är inskickat av Christer Jonsson (14) från Skellefteå. Han har identifierat merparten av sina klasskamrater.

1. Anders Sahlman   2. Roland Rundblad   3. Annika Bäcklund   4. Assar Svensson   5. Helena From   6. Kurt Lundberg   7. Harry Brorsson, lärare.   8. Anders Norberg   9. Inger Nilsson   10. Sören Fellbrink   11. Anette Fredriksson   12. Esbjörn Fransson   13. Lennart Nilsson   14. Christer Jonsson   15. Bill Vägstam   16. Solveig Lundberg   17. Eva Segersten   18. Mona-Lisa Nilsson   19. Eva Dahl   20. Ann-Christine Ardlin   21. Dan-Erik Vedbring   22. Göran Johansson


Klass 6A, Centralskolan  1964-65

Denna skolklass är fotograferad den 3 juni 1965 med Centralskolan i bakgrunden. Bilden insänd av Ann-Marie Johansson (16). Hon heter Frohm idag. Flickan nr. 14 är fortfarande inte identifierad!

1. Inger Mönch   2. Ivan Nygren   3. Britt-Marie Lönnberg   4. Lars Norberg   5. Grethel Bygdell   6. Hans Holmlund, klassföreståndare   7. Ann-Jeanette Karlsson   8. Karl-Erik Pekkari   9. Margit Bengtsson   10. Hans Hellgren   11. Karin Tafvelin   12. Siv Johansson   13. Karin Ryttander   14. Okänd!   15. Anna-Greta Edelbro   16. Ann-Marie Frohm   17. Kerstin Bertilsson   18. Gunilla Forsberg   19. Eva Sundquist   20. Annika Mörtsell   21. Anna-Märta Sundström   22. Eva Björk   23. Ingrid Sjödin   24. Stefan Häggling   25. Tomas Berglund


Klass 6B, Centralskolan  1964-65

Uppdaterad 2023.02.19

Här är ytterligare ett klasskort taget den 3 juni 1965. Vi gissar att klassen är 6B. Det börjar ramla in namn men fortfarande saknas identitet på 6 elever.

1. Iréne Forsgren   2. Lars Hamre   3. Ann-Christin Eliasson   4. Jan-Ingvar Holmlund   5. Gull-Britt Wiklund   6. Marianne Ottosson, klassföreståndare   7. Hans-Olof Wik   8. Okänd!   9. Gunilla Svensson   10. Kerstin Andersson   11. Nils-Gunnar Ulander   12. Okänd!   13. Okänd!   14. Okänd!   15. Kerstin Fredriksson   16. Carina Fredriksson   17. Inger Fredriksson   18. Okänd!   19. Tomas Önell   20. Anders Persson   21. Jan-Åke Forsman   22. Okänd!   23. Okänd!


Klass 5A, Centralskolan läsåret 1965-66

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort har vi fått av Jan-Olov Andersson (8). Han har identifierat alla utom en.

1. Tomas Lindblad   2. Åsa Arklöf   3. Krister Hellqvist   4. Brynolf Bygdell   5. Bertil Grundberg   6. Sten-Olof Texvall   7. Eivor Segersten   8. Jan-Olof Andersson   9. Olof Elonsson   10. Märta Grenbäck, klassföreståndare   11. Bengt Löfgren   12. Britt-Marie Rundblad   13. Tommy Moberg   14. Birgit Rådström   15. Margareta Nilsson   16. Okänd!   17. Hans Strid   18. Stig Hellgren   19. Anders Nilsson


Klass 6 B, Centralskolan läsåret 1966-67

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort har vi fått av Ulf Sandberg (7) som själv är med på fotot. Denna klass flyttade till Röbroskolan året efter, d.v.s. läsåret 1967/68.

1. Peter Burman   2. Olle Lindh   3. Bente Erstad   4. Martin Olofsson   5. Catrin Sandgren   6. Håkan Jonsson   7. Ulf Sandberg   8. Lennart Arvidsson   9. Gunnar Sundin.   Esbjörn Jonsson   11. Kurt Berg   12. Urban Lundberg   13. Carina Mörtsell   14. Eva-Karin Johansson   15. Britt-Inger Lundgren   16. Okänd!   17. Lilian Bertilsson   18. Inger Lundberg   19. Jens Andersson   20. Gerdy Johansson  21. Marianne Ottosson, lärarinna   22. Stellan Gustafsson   23. Ann-Louise Olsson   24. Krister Sandström


Klass 5 Centralskolan vårterminen 1966

(Fotografen är okänd!)

Detta fina kort kommer från Eivor Segerstens fotoalbum. Alla är nu namngivna.
Detta är kanske inget egentligt klasskort utan ett foto taget av någon annan anledning. Varför är det bara tjejer med på kortet? Kan det vara så att dessa elever gick i "Skolköket"? Björkruskor på bron och uppklädda flickor tyder på att det är skolavslutning.

1. Annika Westerlund   2. Ing-Marie Bäckman   3. Britt-Marie Rundblad   4. Birgit Rådström   5. Margareta Wikström   6. Margareta Nilsson   7. Eivor Segersten   8. Åsa Arklöf   9. Christina Holmgren


Klass 6A, Centralskolan  1968-69

(Fotografen är okänd!)

Detta klassfoto har vi fått låna av Bengt Sjöstedt, Frösön, som hade Märta Grenbäck som klassföreståndare på Centralskolan i Storuman. Bengt (1), som står i bakre raden längst till vänster har identifierat alla sina klasskamrater.

1. Bengt Johansson   2. Göran Åhdén   3. Mats Lundberg   4. Kent Persson   5. Rolf Rundblad   6. Monica Forsberg   7. Ulla Sjödin   8. Hjördis Ryttander   9. Märta Grenbäck, klassföreståndare   10. Ewa Widman   11. Jan Norén   12. Mikael Jansson   13. Mats Eliasson   14. Tomas Lundberg   15. Göran Nilsson   16. Torbjörn Lindström   17. Anders Fredriksson   18. Lena Sundqvist   19. Carina Johansson   20. Kerstin Jonsson   21. Solveig Sandin   22. Anna Frohm   23. Monica Lundmark   24. Lena Sjöberg


Klass 4B, Centralskolan  1970-71

(Fotografen är okänd!)

Detta klassfoto har vi fått låna av Henrik Gustavsson (4), Storuman. Detta foto och de som följer nedan är tagna i gamla realskolan (nuvarande Luspengymnasiet) dit Centralskolan flyttade när det blev bestämt att den gamla anrika folkskolebyggnaden, som låg där Coop/Konsum ligger idag, skulle rivas.

  (5/4 2012) Noomi Hedestig (21) från Blaiken har mejlat in och namngivit i stort sett alla sina klasskamrater. Tack för det!
  (19/4 2012) Henrik Gustavsson (4) har kompletterat identifieringar och berättar att Rita Sehlström saknas på skolfotografiet. Han berättar också att fotot är taget i biblioteket som låg i rummet med panoramarutorna ut mot E12/E45.
  (19/4 2012) Stig Ådén, läraren på fotot (27) berättar att den andra eleven som saknas vid fotograferingstillfället är Rode Dahlgren.

1. Bo-Lennart Ingesson   2. Tord Oskarsson   3. Joakim Isaksson   4. Henrik Gustavsson   5. Håkan Abrahamsson   6. Per Fjellström   7. Karl-Einar Näslund   8. Sabina Brännlund   9. Viveka Mörtsell   10. Gunnel Ardlin   11. Andréa Björnberg   12. Leif Umander   13. Svante Anderback   14. Anneli Brännström   15. Ros-Marie Forsgren   16. Siv Björk   17. Yvonne Moberg   18. Sunna Cigén   19. Mats Boman   20. Maud Edmundsson   21. Noomi Hedestig   22. Monika Rönnholm   23. Jan Sundström   24. Per Larsson   25. Gunnar Backman   26. Leif Pettersson   27. Stig Ådén, lärare


Klass 4A, Centralskolan  1971-72

(Fotografen är okänd!)

Staffan Lindkvist har bidragit med detta klassfoto från Centralskolan 1971.

1. Per Mattsson   2. Leif Eriksson   3. Pär Öfjäll   4. Bertil Kejerhag   5. Stefan Heikka   6. Reidar Bygdell   7. Christer Norman   8. Jens Forsberg   9. Daniel Johansson   10. Stig Bertilsson   11. Birgitta Sundqvist   12. Liselott Norberg   13. Inga-Lill Persson   14. Ann-Catrin Åström   15. Per Jonsson   16. Stig Bertilsson   17. Ann-Lena Hörnfeldt, lärarvikare för Mats Lundqvist.   18. Lars Emanuelsson   19. Agneta Frohm   20. Annika Söder


Klass4B, Centralskolan  1972/73

(Fotografen är okänd!)

Leif Samuelsson, Storuman,  har bidragit med detta fina klasskort och även namngivit de flesta av hans klasskamrater. Kerstin Gideonsson har identifierat resterande utom en där vi fått namnet av Henrik Gustavsson i Storuman.

1. Håkan Lindström   2. Robert Sundin   3. Anders Lundin   4. Lennart Gustafsson   5. Conny Hägglund   6. Örjan Bjärnbo   7. Lennart "Lunkan" Lundqvist   8. Kristina Persson   9. Michael Lönnberg   10. Barbro Abrahamsson  11. Ann-Charlotte Gavelin   12. Eva-Lis Persson   13. Lena Helmersson   14. Tomas Lönnberg   15. Anders Persson   16. Kjell-Åke Fredriksson   17. Kerstin Gideonsson   18. Cecilia Forsberg   19. Stellan Pettersson   20. Leif Samuelsson   21. Kurt-Ove Ingesson


Klass5B, Centralskolan  1973/74

(Fotografen är okänd!)

Ytterligare ett klasskort från Leif Samuelsson och hans klass på Centralskolan. Gunilla Persson i Umeå och några fler har fixat till namn på alla elever, tack för det!

1. Åke Lindmark, lärare.   2. Stellan Pettersson   3. Lena Helmersson   4. Robert Sundin   5. Håkan Lindström   6. Lennart Nyström   7. Örjan Bjärnbo   8. Tomas Lönnberg   9. Lennart "Lelle" Gustafsson   10. Michael Lönnberg   11. Anders Lundin   12. Barbro Abrahamsson   13. Ann-Charlotte Gavelin   14. Kristina Persson   15. Lennart "Lunkan" Lundqvist   16. Leif Samuelsson   17. Kjell-Åke Fredriksson   18. Anders Persson   19. Eva-Lis Persson   20. Cecilia Forsberg   21. Kerstin Gideonsson   22. Kurt-Ove Ingesson


Klass 5A, Centralskolan  1974/75

(Fotografen är okänd!)

Rickard Wiklund har namngett samtliga elever på fotot. Fotografiet har vi fått av Per-Ola Hellqvist.

1. Karin Elebrink   2. Urban Öhnell   3. Anders Sandström   4. Katarina Sjöberg   5. Lennart Ivebo   6. Pia Kristiansson   7. Erik Johansson   8. Josefin Lundberg   9. Ann Grundström   10. Märta Grenbäck, Klassföreståndare   11. Jerry Lissman   12. Ulf Söderlind   13. Rickard Wiklund   14. Sonja Hallin   15. Lars-Göran Jonsson   16. Britt-Marie Berg   17. Maria Lindmark   18. Lennart Bäcklund   19. Curt Olofsson   20. Hans Nordin   21. Stig Jonsson   22. Maud Fransson   23. Maria Persson   24. Per-Ola Hellqvist   25. Annicka Sundin   26. Susanne Bäcklund   27. Kristina Linder   28. Ros-Marie Näslund   29. Ingela Wallin


Klass 4B, Centralskolan 1976/77

(Fotografen är okänd!)

Detta klasskort har vi fått av Fredrik Jissbacke (7) från Gävle. Han hette Johansson när han bodde i Storuman. Fredrik har identifierat samtliga klasskamrater. Frånvarande vid fotograferingen var Per Gunnarsson och Björn Nyberg.

1. Karin Kristoffersson, elevassistent   2. Ann-Charlotte Söderlind   3. Inger Carstedt   4. Lena Granberg   5. Maria Norman   6. Ulf Bernström   7. Fredrik Johansson   8. Jörgen Berglund   9. Anders Nilsson   10. Stig Ådén, lärare   11. Helén Alénius   12. Maria Evertsson   13. Gudrun Fredriksson   14. Jörgen Nordström   15. Christer Boldén   16. Christer Bäckström   17. Anders Hansson   18. Jan Hilmersson   19. Jörgen Lyxell   20. Peter Kristoffersson   21. Lars Hilmersson   22. Robin Olovsson   23. Carola Bygdell   24. Patrik Johansson   25. Lars Andersson


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN