STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN

Du är här:


4-årig linje

Uppdaterad 2023-01-14

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.


Klass 14A   Läsåret 1957/58    Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg


Klass 14B   Läsåret 1957/58
Klassföreståndare: Margareta Olsson

Björn Fredlund, boende i Hagfors, har bidragit med hela serien skolfoton från sin klass på realskolan i Storuman. Han skrevs in som elev 536  den 26 augusti 1957. Klassföreståndare för B-klassen var enligt skolkatalogen Margareta Olsson, men på detta skolfoto ser vi musikläraren Hjalmar Wallin stående längst ut till höger. Det är möjligt att Hjalmar tog över rollen som klassföreståndare någon gång under första läsåret.
Klassen bestod enligt klasslistan av 15 pojkar och 16 flickor, d.v.s. 31 elever. På fotot finns 29 elever. Saknas gör Monica Norman, Juktån och Bo Hermansson, Vinlidsberg. Övriga är identifierade.

1. Anna-Lisa Bontha, Tärnaby   2. Katrin Åström, Åskilje   3. Inger Johansson, Blaiken   4. Britta Söder, Gunnarn   5. Ingrid Smedman, Storuman   6. Anna-Lena Sedholm, Stenträsk   7. Birgitta Nordström   8. Monica Wallin, Stensele   9. Ulla Borgström, Stensele   10. Kerstin Lindahl, Stensele   11. Anita Nordström, Vinlidsberg   12. Marianne Johansson, Stensele   13. Marta-Kajsa Wallin, Stensele   14. Gunnel Samuelsson, Gunnarn   15. Ulf Olsson, Åskilje   16. Kurt Norman, Juktån   17. Roger Norman, Gunnarn   18. Curt-Lennart Ebbegren, Stensele   19. Kurt-Ove Stenberg, Näsvattnet   20. Maud Jonsson, Gunnarn   21. Ingemar Rönnholm, Gunnarn   22. Roland Meyer, Gunnarn   23. Bo Hermansson, Vinlidsberg   24. Björn Fredlund, Grundforsbygget   25. Hans Westman, Stensele   26. Bertil Israelsson, Gunnarn   27. Leif Rönnholm, Långsjöby   28. Bo Önell, Skarvsjöby   29. Roland Eriksson, Storuman   30. Hjalmar Wallin, lärare från Stensele


Klass 24A   Läsåret 1958/59    Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg


Klass 24B   Läsåret 1958/59
Klassföreståndare: Hjalmar Wallin

(Fotografen är okänd!)

Björn Fredlunds andra inskickade klassfoto är taget i klassisk stil utanför entrén på realskolan. Omväxlande lågskor och stövlar samt rejäla ytterkläder tyder på att fotografiet togs sen höst 1958 eller kanske rent av våren 1959. Klassföreståndare detta läsår var enligt skolkatalogen Hjalmar Wallin. Samtliga elever är identifierade.

1. Marianne Johansson, Stensele   2. Anna-Lisa Bontha, Tärnaby   3. Ingrid Smedman, Storuman   4. Anna-Lena Sedholm, Stenträsk   5. Monica Wallin, Stensele   6. Gunnel Samuelsson, Gunnarn   7. Britta Söder, Gunnarn   8. Inger Johansson, Blaiken   9. Maud Jonsson, Gunnarn   10. Bertil Israelsson, Gunnarn   11. Hans Westman, Stensele   12. Katrin Åström, Åskilje   13. Birgitta Nordström   14. Marta-Kajsa Wallin, Stensele   15. Monica Norman, Juktån   16. Kerstin Lindahl, Stensele   17. Anita Nordström, Vinlidsberg   18. Ulla Borgström, Stensele   19. Marie-Louise Eriksson, Grundforsbygget   20. Bo Önell, Skarvsjöby   21. Leif Rönnholm, Långsjöby   22. Nils Lönnberg, Stensele   23. Björn Fredlund, Grundforsbygget   24. Kurt Norman, Juktån   25. Curt-Lennart Ebbegren, Stensele   26. Kurt Sjöberg, Stensele   27. Ulf Olsson, Åskilje   28. Roger Norman, Gunnarn   29. Roland Eriksson, Storuman   30. Kurt-Ove Stenberg, Näsvattnet


Klass 34A   Läsåret 1959/60
Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg

Här sitter en klass samlad i biologisalen på realskolan. Stig Kolbäck (nr. 2) har skickat in detta foto och har dessutom namngett alla sina klasskamrater. Ämnesläraren som sitter i mitten i främre raden kallades av eleverna för "Galento", men vad hette han egentligen? Anita Edström Högdahl, som själv tog realen i Storuman 1958, har hört av sig angående ämnesläraren "Galento" och berättar följande:

Hej! Den lärare som efterfrågas kallades "Galento" och han måste vara den kollega jag hade på Lövångers realskola 1963-65. Han hette Börje Gustavsson och undervisade i SO-ämnen. Hans syster Ylva blev senare präst i Tärnaby. Han var en stor personlighet och i Lövånger kallades han för "Knubben".   /Tack Anita för info!

1. Bo Lundmark  2. Stig Kolbäck   3. Gunnar Lundgren   4. Gösta Umander   5. Öije Oinas   6. Roland Karlsson   7. Jan Ragnarsson   8. Mats Lundqvist   9. Ulf Sandström   10. Christer Nilsson (Rönnegard)  11. Jarl Folkesson   12. Filip Stenvall   13. Lotten Falknert   14. Ulla-Märta Larsson   15. Birgitta Landin   16. Anita Johansson   17. Ulla Alm   18. Gerd Lindgren   19. Börje "Galento" Gustavsson, ämneslärare   20. Eva Vesterlund   21. Margot Granström   22. Margareta Orrqvist   23. Christina Henningsson   24. Sonja Jonsson


Klass 34B   Läsåret 1959/60
Klassföreståndare: Hjalmar Wallin

(Fotot insänt av Björn Fredlund. Fotografen är okänd!)

Hjalmar Wallin omgiven av elever i tredje årskurs. Samtliga elever är identifierade. Vid fototillfället saknades Ingrid Smedman.

1. Anna-Lisa Bontha, Tärnaby   2. Lillemor Gustavsson, Skarvsjöby   3. Anna-Lena Sedholm, Stenträsk   4. Gunnel Samuelsson, Gunnarn   5. Monica Wallin, Stensele   6. Katrin Åström, Åskilje   7. Britta Söder, Gunnarn   8. Maud Jonsson, Gunnarn   9. Marianne Johansson, Stensele   10. Inger Johansson, Blaiken   11. Maud Erntsson, Ankarsund   12. Marta-Kajsa Wallin, Stensele   13. Marie-Louise Eriksson, Grundforsbygget   14. Bror-Lennart Lindberg, Långsjöby   15. Bertil Israelsson, Gunnarn   16. Bo Önell, Skarvsjöby   17. Hans Westman, Stensele   18. Kurt Sjöberg, Stensele   19. Björn Fredlund, Grundforsbygget   20. Tage Persson, Rönnhagen Långsjöby   21. Leif Rönnholm, Långsjöby   22. Anita Nordström, Vinlidsberg   23. Ulla Borgström, Stensele   24. Kerstin Lindahl, Stensele   25. Bengt Eriksson, Norrberg   26. Curt-Lennart Ebbegren, Stensele   27. Kurt-Ove Stenberg, Näsvattnet   28. Kurt Norman, Juktån   29. Leif Hedin, Stensele  30. Ulf Olsson, Åskilje   31. Bernt Hultebrandt, Stensele   32. Roland Eriksson, Storuman   33. Hjalmar Wallin, lärare från Stensele


Klass 44A   Läsåret 1960/61    Klassbild saknas!
Klassföreståndare: Carl-Axel Nordenberg


Klass 44B   Läsåret 1960/61
Klassföreståndare: Erland Flemming

Detta foto som Björn Fredlund skickat in till Storumansajten finns med i en serie klassfoton som Carl-Oskar Nilsson på Nilssons Foto i Storuman märkt med 12 oktober 1960. Fotot är därmed taget i oktober 1960. Enligt skolkatalogen var Erland Flemming klassföreståndare för denna avslutningsklass. På fotot är dock en annan lärare är dock med, nämligen fil.mag. Wolfgang Elster (29).

1. Kerstin Lindahl, Stensele   2. Ulla Borgström, Stensele   3. Maud Erntsson, Ankarsund   4. Lillemor Gustavsson   5. Britta Söder, Gunnarn   6. Gunnel Samuelsson, Gunnarn   7. Monica Wallin, Stensele   8. Anna-Lena Sedholm, Stenträsk, Forsmark   9. Ingrid Smedman, Storuman   10. Anna-Lisa Bontha, Tärnaby   11. Rose-Marie Ringlöw   12. Marta-Kajsa Wallin, Stensele   13. Marianne Johansson, Stensele   14. Maud Jonsson, Gunnarn   15. Kurt-Ove Stenberg, Näsvattnet   16. Bror-Lennart Lindberg, Långsjöby   17. Kurt Sjöberg, Stensele   18. Kurt Norman, Juktån   19. Björn Fredlund, Grundforsbygget   20. Bertil Israelsson, Gunnarn   21. Roland Eriksson, Storuman   22. Bengt Eriksson, Norrberg   23. Bo Önell, Skarvsjöby   24. Leif Hedin, Stensele   25. Fred Lundgren   26. Ulf Ohlsson   27. Tage Persson, Rönnhagen Långsjöby   28. Bernt Hultebrand, Stensele   29. Wolfgang Elster, lärare


Examensfoto klasserna 44A, 44B och 33 våren 1961

Här bjuder vi på ett examenskort där alla avslutningsklasser på Storumans Realskola från vårterminen 1961 är samlade framför entrén. Fotot har vi fått låna av Björn Fredlund som gick i klass 4.4B. Klassföreståndare för dessa klasser var Carl-Axel Nordenberg (44A), Erland Flemming (44B) och Lennart Hansson (33). För att underlätta identifiering har vi gjort delförstoringar nedan.
Till att börja med är det lite skralt med identifieringar men med din hjälp räknar vi med att namnge de flesta så småningom. In alles är det 53 elever med på detta klasskort.
● (18/12 2011)
Bo Öhnell har kommit in med namn på samtliga realister på delförstoringarna nedan. Helt suveränt. Vi tackar och bockar!

Delförstoring 1

1. Barbro Andersson   2. Christina Olsson   3. Lill Nielsen   4. Kerstin Lindahl   5. Ulla Borgström   6. Elisabeth Holmner?   7. Christina Henningsson   8. Birgitta Landin   18. Kurt-Ove Stenberg   19. Leif Hedin   20. Fred Lundgren   21. Björn Fredlund   22. Ann-Sofie Holmberg   23. Marianne Johansson   24. Barbro Sahlman   25. Marta-Kajsa Wallin   26. Maud Erntsson   35. Kurt Norman   36. Gunnar Lundkvist   37. Kuno Lindberg   38. Gösta Umander   39. Jan Ragnarsson   40. Roland Eriksson   41. Mats Lundqvist   42. Gunnar Lundgren   43. Stig Kolbäck   44. Kurt Sjöberg

Delförstoring 2

8. Birgitta Landin   9. Maud-Britt Sandberg   10. Anita Johansson   11. Monika Wallin   12. Gunilla Wikström   13. Annika Rönnholm   14. Britta Söder   15. Rose-Marie Ringlöv   16. Anna-Lisa Bontha   17. Lotten Falknert   26. Maud Erntsson   27. Lillemor Gustavsson   28. Gunnel Samuelsson   29. Sonja Holmgren   30. Maud Jonsson   31. Jarl Folkesson   32. Ulf Ohlsson   33. Bror-Lennart Lindberg   34. Tage Persson   44. Kurt Sjöberg   45. Ulf Sandström   46. Filip Stenvall   47. Christer Nilsson   48. Bo Lundmark   49. Roland Karlsson   50. Bengt Eriksson   51. Öine Oinas   52. Bernt Hultebrandt   53. Bo Öhnell


(Klipp ur Västerbottens Kuriren! Foto: Harald Eriksson)

Red.anm.; Detta klipp var infört i VK den 17 december 1961. Av någon anledning tog dessa tre elever sin realexamen ett halvår efter det att övriga i klassen tog sin examen. Ingen av dessa elever är med på examensfotografierna från vårens examen 1961.


Ingrid Smedman i en glädjeyttring efter att ha klarat proven och fått sin realmössa. Till höger ser vi Astrid och Sonja Jonsson.


Nära och kära uppvaktade realisterna i korridoren på realskolan.

1. Lennart Jonsson   2. Astrid Jonsson   4. Sonja Jonsson   8. Bertil Israelsson


Eleverna Ingrid Smedman, Sonja Jonsson och Bertil Israelsson får ett sista tack av rektor Selfrid Gardfall.


HÄR KAN DU SE BILDER FRÅN VÅRMASKERADEN 1961!


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN