STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Uppdaterad 2019-10-14


Storumans Biograf

Fotografen är okänd!

Detta är Storumans första biograf. Fotot är från slutet av 1920-talet eller början av 1930-talet. Biografen byggdes 1923, samma år som inlandsbanan blev indragen till samhället Storuman. 1924 flyttade Torvald Sundström med sin familj till Storuman och det dröjde inte länge innan han övertog driften av denna biograf. Fram till 1954 var biografen den enda samlingslokal som fanns att tillgå i Storuman. Det hölls basarer, möten och fester av olika slag. Ibland ordnades det danskvällar med uppträdanden också. Artister som Harry Brandelius, Olle Jonny och Ulla Billqvist var några av dem som uppträdde här. I folkmun kom denna biograf att kallas "Sundströms Bio" fram till dess att den lades ned. Är det någon som vet när sista bioföreställningen gavs på denna biograf?

Anm.: Fakta har delvis hämtats ur boken "Från Luspen till Storuman" utgiven 2006.

Fotografen är okänd! Bilden har vi fått låna av Kurt Hamre.

Här är också en gammal bild på Storumans Biograf, denna gång vintertid. Det kunde vara ganska kallt och dragit för de biobesökare som bänkat sig längst fram i biosalongen. När snön yrde utomhus kunde det hända att en del av denna snö trängde sig in i lokalen via de otäta dörrar som också var nödutgångar på båda sidorna av scenen.


Fortets arbetslag vid Bleviksberget

Fotografen är okänd!

Detta fotografi som vi fått låna av Gunnar Lundqvist, Storuman, föreställer ett arbetslag vid det så kallade "Fortet" som låg vid Bleviksberget strax norr om Storuman. Fortet var underställt det militära och sekretessen och säkerheten var hög. Har du något att berätta om denna arbetsplats och de som arbetade där?

1. Okänd!   2. Bertil Wiklund, Storuman   3. Okänd!   4. August Israelsson, Storuman   5. Ferdinand Nilsson, Storuman   6. Nils Bylund, Storuman   7. Sune Nilsson   8. Okänd!   9. Okänd!   10. Evald Lundqvist, Storuman   11. Okänd!

Red. kommentar; I början på 1980-talet när jag bodde i Nynäshamn blev jag som nyfrälst motorcyklist bekant med en kille i Nynäshamns MC-klubb som hette Lars-Gunnar Söderlund. Han berättade för mig att han var uppväxt i Storuman och att han och hans familj bodde i Bleviksberget. Hans far jobbade där på Fortet. Familjen flyttade från Storuman någon gång i början av 1960-talet och Lars-Gunnar som var född i mitten av 1950-talet mindes inga namn från tiden i Storuman. Denne Lars-Gunnar Söderlund, som var en levnadsglad och äventyrslysten kille, omkom när han som nybliven pilot kraschade med ett litet flygplan i U.S.A. i slutet av 1980-talet.


Luspen 1917

Fotografiet hämtat från "Storuman från obygd till tätort" utgiven 1964.

Tro det eller ej, men på den plats där Sahlmans Gård är på fotografiet, finner du Järnvägshotellet idag. Bilden är tagen nerifrån ängarna där inlandsbanan har sin sträckning i nutid. Som du ser så hade bebyggelsen i Luspen (Storuman) inte alls tagit fart fram till detta år. Den väg som korsar ängen ser du även på bilderna nedan. Den vägen blev så småningom Järnvägsgatan när inlandsbanan hade invigts.

Luspen 1917

Fotografiet hämtat från "Storuman från obygd till tätort" utgiven 1964.

Detta är Zakrissons Gård. Idag skulle vi se gamla posthuset (bostadshus idag), taxikiosken (MB Rör idag) och de hus som står efter Zakrisvägen upp mot nuvarande Blå Vägen. Byggnaden med flaggstången framför finns kvar än i dag och räknas som Storumans äldsta byggnad. Till vänster om den står det en bagarstuga och till höger har du det stora bostadshuset. Du ser också några karlar som strölägger virke för torkning. Detta virke skulle användas av SJ när inlandsbanan drogs fram till Storuman och en ny järnvägsstation skulle uppföras.

Luspen 1917

Fotografiet hämtat från "Storuman från obygd till tätort" utgiven 1964.

Detta fotografi är taget nedanför Zakrissons Gård, som du ser på föregående bild. På andra sidan Storumansjön syns Sågnäset och till höger Lillströmholmen och Storströmholmen. I Luspen (Storuman) fanns det i stort sett bara några hästkörarvägar genom byn. Inlandsbanan drogs fram ungefär mitt i bild från vänster till höger. Karlarna som lastar virke är desamma som på förra bilden.

Luspen 1917

Fotografiet hämtat från "Storuman från obygd till tätort" utgiven 1964.

Detta fotografi från 1917 är också taget nedanför Zakrissons Gård när Storuman kallades för Luspen. Vattnet vi ser är Luspviken där den går in öster om nuvarande campingplats och båthamn. I bakgrunden ser vi Sågnäset som inte var tätbebyggt vid den tiden.


STARTSIDAN          FOTOARKIVET          TILL TOPPEN