STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Tips: Alla fotografier har ett bildnummer i nedre vänstra hörnet som du kan använda vid konversation!

Uppdaterad 2021.02.05

Fotografier tagna längs Ankarsunds stränder

Detta foto visar en av de fastigheter som Statens Vattenfallsverk löste in efter det att Vattendomstolen godkänt ansökan om reglering av dämningshöjd i Umeälven. Strandlinjen kom dock inte att bli så högt upp på land att huset behövde flyttas eller rivas. Huset finns kvar än i dag och bebos sedan länge av Carl-Axel Nordenberg och hans hustru Berit.


Detta foto är taget vid samma fastighet som på bilden ovan. Jämför med nästa foto från 2011.


Detta fotografi från juli 2011 är från samma vik som bilden ovan. Åkernäshällan tronar en bit ut i Uman som den alltid gjort.


Delar av fastighetens ladugård finns också kvar idag.


För många år sedan köpte Carl-Axel Nordenberg fastigheten i Ankarsund av UVF och familjen är sedan länge bosatt i denna natursköna del av byn.


Detta foto är taget från sjösidan upp mot fastigheten. Pinnpojken, som du ser mitt i bild, finns med på många av fotograf Hebels bilder från 1954. Den höjdmarkering, som han avläser på mätstickan, låg vid denna tidpunkt 1,5 meter högre än den vattennivå som Vattendomstolen godkände när konsekvensutredningen var klar. Detta var också en av anledningarna till att en del av de fastigheter som på tidigt stadium blev inlösta av Vattenfall inte behövde rivas.


Här ser vi viken nedanför fastigheten som hade beteckningen Ankarsund 1:23. Längre bort till höger i bild kan man se en tjänsteman från Statens Vattenfallsverk som har riggat upp sitt avvägningsinstrument.


Hus och ladugård sett från stranden.


Samma fastighet som ovan. Det fanns boskap på ägorna 1954. Man ser i alla fall en ko som betar på åkern i bakgrunden.


Här har vi ett annat ställe på samma fastighet i Ankarsund. Hässjorna visar på aktivt jordbruk. Ladan i bild finns nog inte kvar. I alla fall inte på denna plats.


En vik, en träbåt och en pinnpojke i Ankarsund.


Samma plats som bilden ovan!


Ytterligare ett foto som visar viken och udden.


Detta fotografi är taget i slutet av sommaren. En hässja står fortfarande fullmatad med hö.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN