STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Uppdaterad 2022.09.08

Bilder tagna längs Luspholmens stränder

Till denna bild har vi inga kommentarer ännu.


Till denna bild har vi inga kommentarer ännu.●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar: Bilden är tagen mot nordväst. Lägdan finns mellan Torgers hus och Luspsjön.

Red. anm.; Något som alltid varit som ett varumärke på Luspholmen är de öppna slåtterängarna där hö kunde skördas och bärgas till öns boskap. Att bo på Luspholmen har varit en stor fördel för de som odlade potatis. Värmen från vattnet på båda sidor om ön gjorde att pärblasten inte frös lika tidigt på hösten som den gjorde på Vallnäs och Luspnäset.


●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar: Bilden är tagen åt motsatt håll mot OlErs backen, mot sydost in mot samhället.


●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar: Samma bild som 2a men utan bagarstuga.


●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar: Detta fotografi är taget från en plats där det i dag står ett mindre hus. Riktningen är västerut in i Torgers beteshage. Längst bort, på andra sidan Luspsjön, syns Luspnäset och Luspberget.


●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar: Byggnaden närmast är bagarstugan till den fastighet som 1954 tillhörde Anders Gustavsson. Huset är förmodligen Luspholmens älsta hus. I bakgrunden syns det hus som tillhör Torgers. Bilden är tagen mot sydväst.


●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar:Huset till vänster tillhörde 1954 Robert Karlsson. Det renoverades på 70-talet och har idag annorlunda tak. Ladugården till höger är riven. Bilden är tagen från stranden, riktning västerut.


●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar: Detta fotografi är taget från samma punkt som bilden ovan (1a), men mot norr. Lägg märke till bomullsnäten som hänger på tork.


●  (12/3 2021) Jan Sandgren och Gunnar Fellbrink kommenterar: Detta fotografi är taget strax väster om Set Anderssons hus mot nordväst. Till vänster syns hans bagarstuga som är under rivning. Längst bort i bakgrunden syns gaveln på Anders Gustavssons hus.


Det är svårt att avgöra exakt var fotograf Hebel stod när han tog denna bild. Men om det är Jermansberget vi ser i bakgrunden är fotot taget från Luspholmens södra sida i riktning västerut.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN