STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Uppdaterad 2021.02.18

Bilder tagna på Luspnäset

Detta är Georg Stenvalls fastighet på Luspnäsvägen i Storuman. Huset påverkades inte av vattenhöjningen i Umeälven men det kanske hade gjort det om den högsta vattennivå som Vattenfall ansökte om i första skedet hade blivit godkänd. Den nivån var ju 1,5 meter högre än vad som blev verklighet när Vattendomstolen hade sagt sitt. Man kan skönja två personer framför husentrén. De kanske diskuterar hur det kommer att se ut på denna plats efter regleringen.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN