STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Tips: Alla Sven Hebels fotografier har ett ID:nr i nedre vänstra hörnet som du kan använda vid konversation!

Uppdaterad 2022.01.10

Fotografier tagna på Storholmen

Fotot är i original svartvitt.

En av fastigheterna på Storholmen. Förmodligen står detta hus kvar på ön än idag. Vem bodde här?


Här ser vi någon form av rullbana bakom båthuset. Vad användes det till?

  ● 21/8 2014 - Kenneth Önnestig från Åkers Styckebruk och Kenneth Sandberg från Barsele har båda hört av sig och berättar att det vi ser på bilden är en rullbana till ett sågverksbord. De berättar också att den undre bilden visar en tändkulemotor eller råoljemotor som den också kallades. Det var den som drev rullbanan där timret sågades upp till plank och brädor.


I anslutning till rullbanan på bilden ovan står denna makapär. Det är en tändkulemotor eller råoljemotor. Faten i bakgrunden har förmodligen innehållit bränsle (diesel) till denna maskin.


En gryta på en eldstad vittnar om någon form av aktivitet. Vilken?

  ● 21/8 2014 - Kenneth Önnestig från Åkers Styckebruk tror att man kokade tvätt i denna gryta. Det var vanligt innan elektricitet och tvättmaskiner fanns tillgängliga på landsbygden.


Det fanns av förklariga skäl gott om båtar på Storholmen när ön var befolkad. Denna båt ser ut ha gjort sitt.


Storholmen är en relativt stor ö i Umeälven. Den är nära 1 km bred och 2 km lång. Nybygget Storholm antogs 1857 av samen Anders Nilsson.På Storholmen har det av förklariga skäl alltid funnits gott om rejäla båtar. Nedanför båthuset ligger det tre båtar varav en med motor. Om man tittar noga ser man en karl som står framåtböjd mellan två av båtarna. Förmodligen fick båthuset flyttas eller rivas i samband med regleringen. Det är samma båthus på översta bilden men fotad från udden du ser till höger i bild.


Denna flotte använde man kanske vid lågvatten när man skulle ta sig till fastlandet. Eller kan det vara en flotte för att skeppa boskap till nya betesmarker?

● 17/8 2014 - Så här berättar Dan Ståhl angående flotten på fotografiet ovan:

Förmodligen användes flotten för djurtransport till fastlandet. Det fanns en fäbod cirka ½ km från nuvarande Kungavägen, dit bondens döttrar for varje dag under sommaren för att mjölka de kor som gick där på sommarbete. Allt enligt min mor Greta Ståhl, som var äldsta barnbarnet på Storholmen.


De flesta bostäder och andra byggnader ligger på öns västra sida. Där finns det, och har förmodligen alltid funnits, odlingsbar mark och betesmarker för boskap. Denna dag, den 25 juli 2010, när redaktören besökte Storholmen, låg ön helt öde. Det fanns inga tecken mänsklig verksamhet. Fågelsång och vindsus var det enda som hördes.


Vatten i förgrunden kan betyda att en del av det vi ser kan ha hamnat under övre dämningsgräns. Grytan användes troligen vid tvätt av kläder och fatet innehöll troligen diesel till tändkulemotorn som drev rullbanan till sågverket som låg intill och som du ser på bilderna Sth54a och Sth54b längre upp i länken.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN