STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Tips: Alla fotografier har ett ID:nr i nedre vänstra hörnet som du kan använda vid konversation!

Uppdaterad 2021.02.05

Strömsund ligger cirka 4 mil nordväst om Storuman. Byn, som ligger längs Blå Vägen (E12), har idag mindre än 50 bofasta.

Fotografier tagna vid Strömsund

Fjällners livsmedelsbutik fanns i byn när Sven Hebel tog fotot 1954.


Ett timrat båthus fick med stor sannolikhet rivas och flyttas när uppdämningen av Umeälven blev ett faktum.


En liten okänd flicka fick vara med på denna fotodokumentation. Mannen i mitten, som vi inte vet namnet på, håller i riktpinnen som visar var den nya vattenlinjen är tänkt att gå.Känner du igen denna vy i Strömsund och kan berätta mer?


På bilden ser vi en "pinnpojke" stå en bit upp på sluttningen mot ladan. Det var en ansenlig del av strandremsan som skulle läggas under vatten.

● 4/4 2015 - Dan Persson boende i Malmö berättar:

Bilden är från vår sommarladugård som låg bredvid kapellet i Strömsund. Om man står där fotografen står och vänder sig ett halvt varv är man nedanför där Hans Lillbäck bor idag.


Det blev i slutändan inte så bred strandremsa som hamnade under vatten eftersom Statens Vattenfallsverk fick avslag på den första ansökan där den högsta regleringsnivån låg 1½ meter över den gräns som Vattendomstolen slutligen godkände.

● 4/4 2015 - Dan Persson boende i Malmö berättar:

Vägen man ser till höger på bilden är nya Långbäcksvägen mot Långbäck och Stornäs.


Det är svårt att så här i efterhand platsbestämma var bilderna är tagna. Har du ett tips är du välkommen att höra av dig till redaktionen.

  ● 4/4 2015 - Dan Persson boende i Malmö berättar:

Här ser man "Näset", som min plats i Strömsund hette. Lägdan rakt fram kallades för "Lillägda" och uppe i bildkanten kan man se nocken av kapellet. Till vänster skymtar man samma sommarladugård som på bilden Bild 72a.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN