STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:

Tips: Alla fotografier har ett ID:nr i nedre vänstra hörnet som du kan använda vid konversation!

Uppdaterad 2021.02.05

Fotografier vid Luspviken på Vallnäs

Detta foto är taget nere vid stranden på Vallnäs. Platsen är någonstans nedanför husen som ligger mellan korsningarna Granvägen och Furuvägen. Det är före regleringen och det är lågvatten och väldigt stenigt längs stranden.
Var låg den s.k. "Sockerbacken" i förhållande till denna plats? Du som vet, hör av dig och berätta!

Så här skriver Stefan Danielsson:

- Hej Sören! Det var vid båten uppe på land som vi åkte skidor när jag var liten och då kallades den för "Sockerbacken". Jag tror att tomterna som finns från Vallnäsvägen 37 till och med gamla Fredrikssons Plåtslageri på Fiskarvägen heter "Sockerbacken".


Här ser du ett annat kort taget på samma ställe vid stranden, men denna gång i riktning mot Röbron. Som du ser gick Luspviken obruten ända in mot Storuman. Du kan se tornet på lokstallarna i bakgrunden till höger. Motorbåten i förgrunden ser ut att vara fin och välvårdad. Plastbåten hade inte gjort sitt intåg ännu.


Fotot är taget längs Luspviken i västlig riktning. Man ser en del av Kåtaholmen till vänster i bakgrunden. Båthuset som skymtar bakom vegetationen finns kvar än i dag. Det tillhör fastigheten "Knipan 2" på Vallnäs. Man kan anta att detta båthus flyttades upp en bit från strandkanten när dämningsgränsen höjdes.


Här ser du ett båthus som kan vara samma som på bilden ovan. Fotot är taget i maj 2010. Båthuset tillhör fastigheten "Knipan 2" som är den gamla Jägmästarbostaden längst ut på Vallnäsvägen vid korsningen Klintvägen.


Med anledning av stormen "Hilde", som drog fram över norra Sverige och Storuman natten mellan 15 och 16 november 2013, publicerar vi denna bild av båthuset. Det var lite av plockepinn längs stranden på Vallnäs och några kraftiga tallar hade antingen gått av eller brutits upp med rötterna i den hårda stormen. Båthuset fick sig en rejäl smäll av en av tallarna som brakade in i takfoten på byggnaden. Skadornas omfattning på byggnaden får vi titta på senare när Kent och sonen Frank Andersson röjt upp i området.


Detta fotografi är taget från andra hållet jämfört med bilderna ovan. Båthuset som är på bilderna ovan syns i bakgrunden. Fotograf Hebel befann sig, när han tog detta foto ungefär där Vattenfall lade ut stenmassor för att bygga det som så småningom skulle blir norra båthamnen och badsjövallen.


Vy från stenstranden på Saljesnäset riktning mot Stenseleberget. Stenarna är ett bestående inslag längs strandlinjen än idag och det ser man bäst när det är lågvatten i Storumansjön.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN