STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNDu är här:

Uppdaterad 2024.02.15


Brynolf Sigvard Hedström (1921 - 1999) jobbade som reporter för VF´s lokalredaktion i Storuman under många år. Större delen av hans fotografiska verk är enligt uppgift lagrade hos Västerbottens Länsmuseum i Umeå. Tyvärr lutar det åt att ingen nu levande kommer att få ta del av dess innehåll. En liten del av de negativ som finns sparade har glädjande nog sparats av en tidigare medarbetare på Västerbottens Folkblad och dessa har i sin tur överlämnats till Storumansajten.se.
Efterhand som arbetet med att skanna och i förekommande fall restaurera skadade negativ fortgår, kommer vi att presentera intressanta delar av fotosamlingen som berör vår kommun.Kassaskåpskupp hos SMV i Forsvik
 Uppdaterad 2024.02.15
Stensele församlinghem återinvigs 1973
 
Bad i Pauträsk 1972
 
Rengärde i Ajaureforsen
Uppdaterad 2024.01.29
  
1:a majtåget 1968
 
Hängbro över Kirjesån 1973

Kul i Barsele 1972

Personal på Storumans sjukstuga 1973

  
Sol och bad vid badsjön 1966

Marshmallow Pie i Strömsund 1969

Mopedmästerskap 1969

Ungdomsträff i Skarvsjöby 1970

  
Ankarsund 1973

Stentorpsvägen

Musikskolan i Storuman 1973
 
Living Water sånggrupp 1972
 
  

 
Vägomläggning i Tärnaby
 
  STARTSIDAN       FOTOARKIVET        TILL TOPPEN