STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNHÄR KAN DU SE TIDIGARE ÅRS GAMMBILDER


2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Tips om du använder dator med muspekare: Sätt pekaren på respektive ansikte så ser du kompletterande information.

2019

Vecka 52

Uppdaterad 2019-12-23

KLUBB FJÄLLRÄVEN på realskolan i Storuman. En klubb med lärare och elever som tillsammans gjorde utflykter till Klippen och dess fjällvärld. Året är 1964 och deltagarna håller på att tillverka pulkor som skulle användas vid kommande vinterutflykter. Det är Erland Flemmings pulka som de höll på med när fotot togs. Olof Myhrberg i vitt förkläde var slöjdlärare vid realskolan detta år, d.v.s. 1964. Året innan efterträdde han Bernt Hedlund som hade haft tjänsten sedan mitten av 1950-talet. Erland Flemming (2) var förutom lärare i svenska även ansvarig för realskolans bibliotek. Axel Holmner (1) var lärare i gymnastik och det hade han varit sedan 1959 enligt de klasslistor som vi hittills har fått.

1. Axel Holmner   2. Erland Flemming   3. Björn Öfjäll   4. Bengt-Håkan Viklund   5. Olof Myhrberg


Vecka 51

Uppdaterad 2024-01-21

Ett självklart budskap från elever på Röbroskolan i Storuman.

1. Stig Anderback   2. Gösta Forsman   3. Ulf Niva   4. Okänd!   5. Stefan Hopstadius   6. Göran Fjellström   7. Per Wessléus


Vecka 50

Uppdaterad 2019-12-31

Sjukvårdspersonal i Storuman har fackliga studier på Stensele sjukstuga.

1. Marianne Strandgren   2. Gullis Danielsson   3. Margareta Sundström   4. Margit Säreland   5. Lilian Lindqvist   6. Tage Dahl


Vecka 49

Uppdaterad 2019-12-03

Lucia med tärnor lyser upp december den 13 varje år. Så även detta år som är 1973. Vi tror oss veta var fotografiet är taget. Har du en gissning?
Känner du igen Lucian och hennes tärnor? Hör gärna av dig och berätta!

Foto är taget på Bil-Safo i Storuman.   1. Okänd!    2. Okänd!   3. Okänd!   4. ? Forsberg   5. Yvonne Gavelin   6. Margareta Bergström   7. Annika Nilsson   8. Ann-Britt Sundqvist   9. Birgitta Reichler   10. Okänd!


Vecka 48

Uppdaterad 2019-11-25

Denna vintervy från korsningen Skolgatan/Zackrisvägen i Storuman som Carl-Oskar Nilsson tagit med sin kamera är från 1970-talet. Damen med sparken och medhavd handlingsväska är förmodligen på väg mot någon av livsmedelsbutikerna Konsumhallen eller Sandins ICA. Fastigheten där bland andra Carstedt Bil AB, Smedmans Bilverkstad och Storumans Glasmästeri huserat var ännu inte riven. Filadelfiabyggnaden ser likadan ut idag som då bortsett från en ombyggnad av entrén som syns på fotot.


Vecka 47

Uppdaterad 2020-01-07

Rubriken som Brynolf Hedström har till detta foto är: LAPPRIKSDAG I STORUMAN 1968.

De höll till på Folkhögskolan. Två som var med på detta SAMETING var Johan Stångberg (3) och Jonas Barruk (1) som du också ser en bild av längre ner på sidan (Vecka 24). Känner du igen de övriga personerna på fotot?

1. Jonas Barruk   2. Okänd!   3. Johan Stångberg   4. Valborg Winka    5. Bertil Winka   6.Okänd!


Vecka 46

Uppdaterad 2019-11-11

Detta fotografi är taget utanför brandstationen i Storuman någon gång kring 1970. Det är brandmästare Gunnar Reisek och hans mannar som poserar i full mundering. Den gamla brandstationsbyggnaden finns kvar än idag i korsningen Blå Vägen/Rallargränd men det är annan verksamhet som huserar där sedan länge. Känner du igen brandmännen på fotot?

1. Gunnar Reisek   6. Stig Sandström   7. Gustav Sarlin


Vecka 45

Uppdaterad 2019-11-04

Detta är en maskin för byte av slipers som har satts i arbete i trakten av Storuman någon gång kring 1970. På tiden när trafiken på Inlandsbanan och Tvärbanan var påtaglig behövdes det regelbundet underhåll av räls, slipers och växlar. Har du kommentarer till bilden är du välkommen att höra av dig till redaktionen.Vi har fått in en uppgift som säger att mannen som står och kör maskinen kan vara Sixten Svedesjö från "Svidja" i Skarvsjöby.


Vecka 44

Uppdaterad 2019-10-31

ALLA VACKRA FLICKORS DAG

Detta fotografi togs av Harald Eriksson 1963. Han använde rubriken "Alla vackra flickors dag" till fotot av en anledning som vi ännu inte känner till. Några av damerna och flickorna på fotot känner vi igen från scouterna i Storuman. Känner du igen fotografiet och kan berätta mer är du välkommen att höra av dig till redaktionen.

1. Britt Norberg   5. Lena Fransson   10. Ingrid Strandberg


Vecka 43

Uppdaterad 2019-10-21

Fotografen är okänd!

GRUNDFORSBYGGET

Detta är ett av de små samhällen som byggdes upp på 1950-talet i samband med regleringen av Umeälven. Nya provisoriska samhällen byggdes främst upp från 1930-talet till 1960-talet, under vattenkraftsutbyggnadens glansperiod. Några av de större samhällsbildningarna, som kom till på 1950-talet i Sverige, var Midskog (1700 invånare), Harsprånget (2100), Kilforsen (1500) och Messaure (2300). Till samhällena knöts servicefunktioner som affärer, post, skolor, olika typer av kontor, bensinstation och en kiosk. Det fanns också sportanläggningar, samlingssalar för film, dans och ibland teater. Idag är de flesta "vattenfallsbyar" helt nermonterade och skogen har tagit över. Byn Ajaure med 800 invånare var också ett av de provisoriska samhällen som monterades ned efter det att det närliggande kraftverket togs i drift 1967.
Bygget av grundforsdammen och kraftverket påbörjades hösten 1953 och transformatoranläggningen togs i drift den 17 november 1957. Generatoraggregaten startades upp 21 mars resp. den 16 juni 1958. I Grundfors byggdes 16 hus för permanent boende. Därutöver byggdes 18 provisoriska hus med 47 lägenheter om sammanlagt 111 rum och 47 kök. 40 stycken småstugor tillkom också. 11 ungkarlsbostäder med 321 platser blev också till. Mäss, post o telebyggnad, Folkets Hus, affärsbyggnad, lekskola och en brandstation stod också klart 1954.


Vecka 42

Uppdaterad 2019-10-15

OMBYGGNAD AV *RÅDHUSPARKEN . . .

. . . lyder rubriken som VK´s lokalreporter Harald Eriksson satt till denna bild. Året är 1966 och Erik Norbergs konstverk TRANORNA har kommit på plats i fontänen som anlagts några år tidigare. Vi ser Kurt-Ove Edström (1) på fotot tillsammans med en ännu inte identifierad kollega. Mannen som står i bakgrunden ser ut att kunna vara Jonas Sandberg som fram till 1960 var ordförande i byggnadsnämnden och fram till 1963 ordförande i municipalnämnden.

* Red. anm.; Att RÅDHUSPARKEN förekommer i rubriken är ingen felskrivning. Mellan åren 1936 och 1963 var Storumans samhälle ett municipalsamhälle. Mycket tack vare inlandsbanan och tvärbanans tillkomst hade samhället fått en stark tillväxt. Municipalsamhällena bildades ofta i stationssamhällen som tillhörde landskommuner. Statsmakten bestämde att det inom vissa tätbebyggda områden skulle gälla viss lagstiftning som var förbehållen städer. Exempel på sådana regler var brandstadga, hälsostadga och byggnadsstadga. Byggnadsstadga handlade t.ex. om att man skulle anta stadsplan d.v.s. ha regler om hur bebyggelse skulle ta hänsyn till till gator, torg och parker. Ett samhälle med sådana privilegier och som kanske, om tillväxten fortsatte, möjligtvis kunna bli en stad, borde givetvis ha ett rådhus och ett rådhus skulle lika självklart ha en park, en s.k. rådhuspark. Man anlade en sådan men inget rådhus blev byggt. Storuman expanderade ytterligare kraftigt under Vattenfalls regleringsepok men när utbyggnaden var klar 1959 började en befolkningsutflyttning som till och från fortfarande pågår. Rådhusparken blev så småningom FREDENS TORG vilket är det korrekta namnet idag (2019).
(Källor: Wikipedia, NE.se, Storuman.se)


Vecka 41

Uppdaterad 2019-10-07

I Storuman före dataåldern. Birgitta Lidman jobbade som kontorist hos företaget Olssons Värme i Storuman.


Vecka 40

Uppdaterad 2019-10-01

Detta fotografi är taget på en betesäng i Skarvsjöby 1973. Det är Elisif Robertson som håller sin dotter Karin i hand. Karins kompis Morgan Jirlén står och tittar på.


Vecka 39

Uppdaterad 2019-09-23

Året är 1960 och HSB-husen på den ännu oasfalterade Lyckselevägen håller på att byggas. Här ser vi de fastigheter som idag har adress Blå Vägen 229 resp. 231.


Vecka 38

Uppdaterad 2019-09-16

Harald Erikssons rubrik till detta foto är kort och gott "Turister spexar i Storuman". Detta hände för 50 år sedan.


Vecka 37

Uppdaterad 2019-10-31

Lions Club i Storuman ordnade en pensionärsträff den 3 september 1972. En av initiativtagarna till träffen var provisialläkare Gunnar Hjernestam (6) som här sitter med ett gäng glada pensionärer.
- Nr 4 är min farfar Gotthard Wiklund, säger barnbarnet Rickard i ett mejl till redaktionen.
- Nr 3 är min syster Gerd, berättar Jan Sandgren i ett mejl.


Vecka 36

Uppdaterad 2019-09-05

Vad tror ni dessa herrar funderar på? Det är Storumans IK´s ordförande Karl Larsson till vänster och Rune Berglund, byggnadstekniker i Storumans kommun, som står på uterinkens is i Storuman. Det pågår ett nybygge i bakgrunden. Via facebook fick vi ett tips från Peder Wiklund att bygget kunde handla om att de gamla omklädningsrummen som varit med sedan 1961 revs och nya kom till. Efter en koll i vårt bildarkiv kan vi slå fast att det stämmer på pricken. Se fotot nedan!

Detta fotografi bekräftar att de gamla omklädningsrummen vid uterinken hade bytts ut mot nya och rymligare.


Vecka 35

Uppdaterad 2019-08-30

Vi tror att detta fotografi är taget vid uterinken i Storuman. På negativfolderna har VF´s lokalreporter Brynolf Hedström skrivit "TK-instruktör med barn". Är det någon som känner igen barnen och instruktören och kan berätta mer? Hör gärna av dig till redaktionen!

●  (27/8 2019) Carina Hellman från Stensele har letat reda på tidningsklippet i VF och även identifierat en hel del av de som är med på fotot. Hon daterar året till 1972, vilket stämmer bra med övriga noteringar i negativfoldern. Carina skriver:
- Hej! Jag har sparat ett tidningsurklipp med en bild ur samma serie som denna, från min barndom. Det togs en serie bilder av oss och en av bilderna publicerades i dagstidningen. Dock inte exakt denna. Men vi barn och ordningen på oss är densamma. Under tidningsbilden står att läsa:1. Ros-Marie Näslund   2. Susanne Bäcklund   3. Maud Fransson   4. Josefin Lundberg   5. Vem är detta?   6. Tord Borgström   7. Carina Hellman   8. Sven Sarlin   9. Lars Andersson, TK-tränare från Skellefteå   10. Britt Fjällström&   11. Lennart Ivebo   12. Lars-Göran Jonsson   13. Stig Jonsson   14. Vem är detta?   15. Kurt Olofsson   16. Mats Andersson   17. Jerry Fransson


Vecka 34

Uppdaterad 2019-08-20

1971 brann en fastighet ner på Luspholmen. Via vår fb-sida har vi fått veta att det är Hugo Åström och hans svägerska Margit Westman som står och begrundrar ödet.


Vecka 33

Uppdaterad 2019-08-12

Detta foto är taget uppe vid skidstugan på Stenseleberget någon gång kring 1970. Enligt en notering på negativfoldern är damerna med i Storumans gymnastikförening. Följande namn har vi fått via vår facebooksida:

1. Rakel Fackel   2. Hillevi Nilsson    3. Dagmar Sundqvist   5. Inga Sölle    6. Inger Forsberg   7. Asta Jonssonn    8. Birgitta Fredriksson    9. Barbro Rickardsson   10. Ella Sandberg    12. Dolly Rönnholm    13. Erna Lindström     14. Ann-Gerd Karlsson    15. Vivianne Rådström   17. Elna Nilsson


Vecka 32

Uppdaterad 2019-08-06

En ny hyresfastighet med adress Järnvägsgatan 8 byggdes i Storuman 1966. Det var byggmästare Valter Larsson från Storuman som var byggherre. På fotot står han framför fastigheten som ser ut att inom kort bli inflyttningsklar. Till höger i bakgrunden ser vi fastigheterna där Sjöbergs Järn höll till fram till dess att bröderna Östen och Staffan Yngvesson köpte och startade de företag som idag 2019 är Yngvessons Audio Video (Järnvägsgatan 6) samt Yngvessons Maskin AB, som sedan många år tillbaka ligger på Blå Vägen 255. Den bortre fastigheten är riven.


Vecka 31

Uppdaterad 2019-08-03

En ny ungdomsgård startades på Röbroskolan i början av 1970-talet. Dessa ungdomar var med på den tiden. Om man betraktar väggen till vänster i bakgrunden ser detta foto ut att vara taget på den gamla ungdomsgården "Safarigården" som låg på Bondevägen 4 i Storuman. Detta är kanske en träff där man planerade "flytten". Vet du mer?

4. Mona Edström   6. Kai Karlsson   7. Tage Eriksson   8. Catrine Gustavsson   9. Stig Lissman, ungdomsledare   10. Martin Norman   11. Margareta Nilsson


Vecka 30

Uppdaterad 2019-07-23

En sommardag vid badsjön i Storuman för 50 år sedan. Ulla Löfgren (Viklund) och Christina Lundberg myser i solen. Transistorradion var 60-talets mp3-spelare.


Vecka 29

Uppdaterad 2019-08-16

Damen med blommor i famnen heter Helga Johansson. Hon jobbade som barnmorska på Stensele sjukstuga. På detta foto från 1964 avtackas hon efter lång och trogen tjänst. Är du ett av de barn som Helga förlöste på sjukstugan i Stensele? På vår FB-sida kan du se kommentarer om detta fotografi!
Mannen till vänster heter Gunnar Rydberg. Han jobbade som läkare på Stensele sjukstuga åren 1960 till 1965.

Så här skriver Jan Sandberg, Storuman angående fotot ovan:
Barnmorskan Helga hjälpte min mor Harriet när min storebror Leif skulle föddes 1951-01-07. Han var andra barnet som föddes i början av detta år. Mannen till vänster är doktor Gunnar Rydberg. Han gjorde även kirurgiska ingrepp, till och på mig. Han flyttade senare till Arvidsjaur och det kan inte vara så långt efter detta foto togs. Ser på han kavajslag att han bär KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) emblem, han hade flygcertifikat precis som min far Einar. Så dom umgicks en hel del på fritiden.
Mvh/Jan Sandberg


Vecka 28

Uppdaterad 2019-07-09

Fotot är i original svartvitt och har färglagts av Sören Hellqvist.

Detta foto tog VK´s lokalreporter Harald Eriksson när han gjorde ett besök hos Maria Kristina Johanna Rönnholm (född Karlsdotter) i Stornäs 1961. Maria, som kallades "Stornäs-Maria", var född den 2 december 1871. Hon var alltså 90 år när fotot togs. Maria gifte sig den 6 november 1897 med Gustaf Alfred Rönnholm som var född den 13 juli 1873. De var bosatta i Stornäs 1:3 (Stensele kommun) och fick 12 barn, 8 pojkar och 4 flickor. Ett par av barnen dog i mycket unga år. Maria blev änka när maken Alfred dog 72 år gammal den 23 april 1946.
Maria var en viljestark kvinna. På egen hand lärde hon sig att ta hand om och hjälpa till vid förlossningar och komplikationer vid graviditeter. Hon blev dessutom mycket kunnig som självlärd inom veterinäryrket. Man kan med fog säga att hon praktiserade som barnmorska (eller jordemor som man sade förr) och veterinär och hjälpte traktens innevånare när problem uppstod. Maria avled den 29 maj 1965 i en ålder av 94 år.

Källor: Sveriges Dödbok 1901-2009, FS / DOR 65 samt privata släktforskningssidor.


Vecka 27

Uppdaterad 2019-07-02

Fikarast på polishuset i Storuman. Året är 1965.

1. Dick Lindqvist   2. Leif Wennmark   3. Anders Herslöf, polismästare   4. Rolf Mattsson   5. Jan-Eric Kristiansson   6. Märtha Wik   7. Holmes StenmarkVecka 26

Uppdaterad 2019-06-24

Lastbilen tillhör Viktor Holmner från Gunnarn enligt stripningen på lastbilens dörrar. Fotot är från första halvan av 1960-talet. Lastmaskinen är en Allis Chalmers bandtraktor.


Vecka 25

Uppdaterad 2019-06-19

Bengt Simon Djupbäck, alias "Jokkmokks-Jokke", spelar fiol tillsammans med dragspelaren Lars-Roland Sjödin som under många år ackompanjerade Jokke på hans turnéer. Denna händelse ägde rum i Tärnaby 1972 när den nya linbanan på Laxfjället invigdes.


Vecka 24

Uppdaterad 2019-06-10

Jonas Barruk var med i Lappriksdagen som gick av stapeln på Folkhögskolan i Storuman 1968.


Vecka 23

Uppdaterad 2019-06-03

Stugby i Gardsjönäs 1972.


Vecka 22

Uppdaterad 2019-05-29

Två damer och fyra herrar samt en tavla . . . och det enda vi känner till är namnet Olga Malmsten, Barsele och 1973. Vad vet du?

Via vår facebooksida har vi fått in uppgifter som gör detta fotografi komplett. Olga Malmsten (4) avtackas med ett konstverk när hon 1973 slutar sin tjänst som föreståndare för poststationen i Barsele. De som är med på fotot är:

1. Elis Barrsten    2. Sigvard Johansson    3. Sixten Malmsten    4. Olga Malmsten    5. Artur Norman    6. Jenny Granberg


Vecka 21

Uppdaterad 2019-05-20

Kommer du ihåg GDV? Det är precis det som dansparet på fotot är med i. Förkortningen står för Gammeldansens Vänner som fortfarande finns aktiva som dansförening på några orter i vårt land. Gammeldans eller gammaldans är en samlingsbeteckning på en del av de modedanser som fanns innan 1930-talet. De olika dansstilarna är vals, schottis, snoa, hambo, mazurka, polka och en hel del andra dansstuk. Nuförtiden är det inte lika vanligt med gammeldans eftersom den generation som växte upp med denna dansform är kraftigt decimerad av ålderdomsskäl.

Känner du igen paret som dansar på Folkets Hus i Storuman den 18 november 1967? Det går inte att ta miste på deras glädje när de dansar.


Vecka 20

Uppdaterad 2019-05-13

När solen värmde sommartid för dryga femtio år sedan var stranden runt badsjön full av soldyrkande människor. Här är ett killgäng som gärna låter VF´s lokalreporter Brynolf Hedström föreviga detta ögonblick 1966.

1. Lars Önell   2. Kurt-Ove Karlsson   3. Gustav Önell   4. Tommy Jeppsson   5. Göran Moberg   6. Dan Stenvall


Vecka 19

Uppdaterad 2019-05-09

Det har gått många år sedan Ivan Nygren klev in i sin fars väghyvel och startade sin bana som entreprenör inom allt som har med schakt att göra. Som 15-åring blev Ivan tvungen att sluta skolan och börja jobba i och med att hans far Erik gick bort. KJIN SCHAKT AB, som Ivan ensam äger, är sedan många år ett framgångsrikt företag med en stor maskinpark för alla typer av markarbeten. När guldgruvan i Svartliden startade upp var det Ivans företag som anlitades. Verksamheten håller på än idag (2019).


Vecka 18

Uppdaterad 2019-05-01

Det här kortet ur Björn Öfjälls album är från 1960-talet i samband med att ett gäng elever och lärare från Storumans realskola åkte upp till Klippen för att fjällvandra en vårvecka. De två lärarna till vänster är Erland Flemming och Axel Holmner. Till höger om dem sitter Hain Rebas och Sten-Gunnar Grahn.


Vecka 17

Uppdaterad 2019-04-22

VÄNTAT PÅ ELSTRÖM ÖVER 20 ÅR!

Det är rubriken som VF´s lokalreporter Brynolf Hedström skrev när han 1972 gjorde ett besök hos familjen Sedholm i Stenträsk. En fotogenlampa och en ficklampa lyste upp tillvaron för Fritz och Hildur Sedholm runt köksbordet innan elströmmen blev framdragen till fastigheterna i den lilla och relativt unga byn Stenträsk. Det var Fritz pappa Per August Sedholm, född i Fräkenvik 1878, som var förste nybyggaren att 1904 sätta spaden i jorden och börja skapa boplatsen Stenträsk beläget i det område som vi kallar Björkvattudalen.

Det står en liten TV-apparat till vänster i bild. I den kunde man se sändningar i svartvitt och den gick att koppla till ett 12-volts batteri. Den uppmärksamme ser att det står ett sådant batteri till vänster under köksbordet.

Det finns en film på YouTube som har koppling till fotot. Den heter STENTRÄSK och spelades in av Riksantikvarieämbetet innan byggandet av Gardikforsens kraftverk i Umeälven satte igång 1959. Det är en fin film med fokus på Per August Sedholm och nybygget i Stenträsk.

SE FILMEN PÅ YOU TUBE!


Vecka 16

Uppdaterad 2019-04-19

En häst och en hästkarl för 50 år sedan. Det är Holger Mattsson från Skiråsen och hans häst "Grålle".

Här kan du se och läsa mer av Holger Mattson och hans häst!


Vecka 15

Uppdaterad 2019-04-13

Javisst, det är realskolan och läraren Carl-Axel Nordenberg. Vad är på gång?

1. Okänd!   2. Monica Andersson   3. Ulf Nilsson   4. Är detta Gunilla Forsberg?   5. Okänd!   6. Carl-Axel Nordenberg, lärare   7. Kaj Karlsson


Vecka 14

Uppdaterad 2019-04-03

Detta är skolbussen som såg till att elever från byarna nordväst om Storuman kom till skolan på 1960-talet.

1. Lisbeth Gustafsson  2. Okänd!  3. Gunvor Linder  4. Okänd!  5. Erik Lindberg


Vecka 13

Uppdaterad 2019-03-25

Dessa två herrar, Carl (Kalle) Henrik Strandberg (1927-2011) och Bo Strandman (1927-2012), är symboler för den gamla ånglokskulturen i Storuman. De var med och bildade föreningen Ånglokets Vänner som den 14 november 2005 införskaffade föreningens första ånglok som hade beteckningen 1127-E2 byggt i Falun 1912. Detta lok gick sönder och avvecklades i föreningen redan 2006. Det står sedan dess uppställt vid Vilhelmina järnvägsstation.

Red. amn.: Föreningen heter idag STORUMANS ÅNGTÅGSFÖRENING. Ångloket de använder sedan 18 maj 2007 har beteckningen 957-E2 och är byggt i Motala 1908.


Vecka 12

Uppdaterad 2019-03-20

Sommaren 1969 landade denna arméhelikopter på gräsplanen bredvid järnvägen och gamla posthuset på Järnvägsgatan i Storuman. Den militära beteckningen på denna modell är HKP3 vars civila beteckning är Bell 204B tillverkad av italienska Bell Agusta. Det var en hel del ungdomar som kollade in denna relativt stora maskin. Huruvida det var någon militärövningen i närheten har vi inte fått reda på, men en arméhelikopter landar nog inte helt utan anledning i Storumans centralare delar. Svenska armén och flygvapnet beställde under 1960-talet 12 helikoptrar av denna modell varav 6 hamnade på helikopterskolan i Boden.


Vecka 11

Uppdaterad 2019-03-11

Det är nog inte så många av er som kommer ihåg denna dag under andra halvan av 1950-talet när det arrangerades en skidtävling som delvis gick genom de centralare delarna av Storuman. Fotografen Bo-Arne Torger (1933-2016) var på plats och dokumenterade händelsen med kameran.
Skidspåren på fotot är dragna längs Lyckselevägen (nuv. Blå vägen) som vid denna tid inte gick längre än till Rallargränd bakom realskolan som du ser till höger på fotot. Mitt i bild ser vi vaktmästarbostaden som var sammanbyggd med skolornas gymnastiksal.


Vecka 10

Uppdaterad 2019-03-07

Så här såg Storumans IK´s ungdomslag ut för 50 år sedan. De spelade i kommunserien säsongen 1969/1970.

Pojkarna i laget är: 1. Göran Norberg   2. Hans Strid   3. Lars Lönnberg   4. Jan-Olov Andersson   5. Tomas Moritz   6. Martin Norman   7. Ulf Lindberg   8. Tomas Pante   9. Tomas Lindblad   10. Gunnar Sundin   11. Bertil Grundberg   12. Henrik Olofsson   13. Anders Johansson   14. Göran Lindberg   15. Peter Nyström   16. Peter Burman   17. ? Ståldahl   18. Bengt Lövgren


Vecka 9

Uppdaterad 2019-03-03

Det är juni 1970 och rektor Bror Kristianssons utsträckta ben får symbolisera det första doppet i Storumans nya badhus som invigdes tidigare i samma månad. Samstämmiga uppgifter gör gällande att det är Enar Ärlebrandt från Långsjöby som agerar stöttepelare vid bassängkanten.


Vecka 8

Uppdaterad 2019-02-27

Ett stolt och glädjefullt möte i Umnäs. Pojken heter David Åkebrand. Mannen kan enligt uppgift vara muraren Isak Klasson (1905-1999).


Vecka 7

Uppdaterad 2020-01-02

- Fint Rolf Skarin, nu tar du över! sa Birger Jansson med ett fast handslag.

Rolf Skarins dotter Kicki Johansson berättar vid ett "öga-mot-öga-möte" i Storuman att Vallnäs Livs i och med övertagandet 1971 blev en VIVO-butik.


Vecka 6

Uppdaterad 2019-02-05

Javisst, nu är skotersäsongen igång . . . i Stensele.      Se mer!


Vecka 5

Uppdaterad 2019-02-29

Känner du igen platsen? Jo, det är vid en av omklädningshytterna nere vid badsjön. Mannen längst till höger är Jonas Sandberg. Vilka de övriga är vet vi ännu inte.


Vecka 4

Uppdaterad 2019-01-22

Arnes Bok & Pappershandel på Järnvägsgatan 14 i Storuman. Ägarduon Gunhild och Arne Lundberg sålde i januari 1968 en penninglott som gav 50.000 kr till en lycklig kund. Summan motsvarar ca. 435.000 kr i 2018 års penningvärde. En bra slant alltså.

Se fler bilder!Vecka 3

Uppdaterad 2019-01-18

Fotot är i original svartvitt. Har färglagts av Sören Hellqvist.

Ett härligt lantligt fotografi taget i Abborrberg sommaren 1973. Känns syskonparet igen?
Via facebook har vi fått veta att det är Börje och Maj-Lis Halvarsson som visar upp några av sina mjölkkor.


Vecka 2

Uppdaterad 2019-01-10

Här är det nostalgi på hög nivå och dessutom lite vår/sommarkänsla. Det var på den tiden när hela Storuman hade grusvägar med potthål där ungarnas våraktivitet var att spela kula. Det var på den tiden när "Varning för tåg" faktiskt innbar att Inlandsbanan var trafikerad. Det var på den tiden när vi hade fyra livsmedelsbutiker i Storuman varav två hette Konsum. Det var på den tiden då en telefonkiosk var enda sättet att få kontakt när man var på resande fot. Det var på den tiden när Stensele kommun hade mer än dubbelt så många invånare som Storumans kommun har idag. Då skall man betänka att före 1971 var Tärnaby en egen kommun. Det var på den tiden när det var . . . var det bättre förr?


Vecka 1

Uppdaterad 2019-01-18

Första gammbilden ut 2019 är hämtad från 1969. Det är lekskolan i Tärnaby som fått besök av VK´s lokalreporter Harald Eriksson. Antagligen var detta en nyöppnad verksamhet som det skulle skrivas om i tidningen. Var du barn i Tärnaby 1969 så gick du kanske på denna lekskola. Barnen vi ser på fotot torde vara omkring 54 - 56 år idag.

1. Charlotta Olofsson   2. Maria From Hansson   3. Anders Lindgren   6. Mikael Dahlberg   9. Martin Andersson   11. Kristin Jonsson   12. Doris Persson (Utsi), lekisfröken (numera är titeln förskolepedagog).STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN