STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄN


Du är här:


HÄR KAN DU SE TIDIGARE ÅRS GAMMBILDER


2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  

Tips: Sätt muspekaren på respektive ansikte så ser du de namn vi lagt ut.

2020


Vecka 53

Uppdaterad 2020-12-29


Vecka 52

Uppdaterad 2020-12-24

Det är vinter i Barsele och byns elljusspår håller på att invigas. Det var ganska många som plockade fram skidutrustningen och anslöt när lamporna runt slingan tändes. Vilket år var detta? Det finns tyvärr ingen notering på negativfoldern, men pärmen där den ingick var märkt 1968 - 1970. Var du med på invigningen och kan berätta mer?

1. Okänd!   2. Lennart Tanderyd   3. Okänd!   4. Lars-Olof Tanderyd   5. Sixten Malmsten   6. Tage Forsman   7. Okänd!   8. Okänd!   9. Okänd!   10. Okänd!   11. Birger Nygren


Vecka 51

Uppdaterad 2020-12-20

Sommaren 1973 ordnades det tenniskurs i Storuman. Tennisbanan låg och ligger fortfarande på campingområdet nedanför lokstallarna. Känner du igen ungdomarna?

1. Per Larsson   2. Monika Andersson   3. Peter Hopstadius   4. Robin Olson   5. Egon Johansson   6. Okänd!   7. Kicki Larsson   8. Pelle Rådström   9. Martin Älvebrant   10. Reidar Bygdell   11. Lena Löfgren  12. Eva Gunnarsson   13. Margit Sandgren   14. Monica Sundström   15. Gerd Sandgren


Vecka 50

Uppdaterad 2020-12-07

Den 28 september 1978 blev det genomslag mot utloppet för tunneln som skulle skicka Blaiksjöns vatten ner mot Umeälven. Här ser vi ett arbetslag från mellansänket posera framför fotografen som troligen är Åke Strid från Storuman.

1. Håkan Gustafsson   2. Lennart Olofsson   3. Ernst Jonsson   4. Rolf Henriksson   5. Axel Nilsson   6. Kai Kristoffersson   7. Rolf Robertsson   8. Nils Sehlström   9. Stig Rohlén 10. Tore Svensson   11. Axel Eriksson


Vecka 49

Uppdaterad 2020-12-05

Här är ett fotografi taget på kyrkogården i Stensele. Bilden, som Brynof Hedström tagit och som troligen var införd i VF 1968, hade rubriken "KYRKOBRÅKET". Vilket bråk? Sitter du inne med mer info är vi tacksam om du vill höra av dig till redaktionen och berätta.

Christer Norberg från Kaskeloukt berättar att mannen i mitten är Bosse Larsson från Långnäset och att de övriga är hans farbröder Gunder Norberg (1) och Anders Norberg (3). Tack Christer!


Vecka 48

Uppdaterad 2020-11-27

Ekipaget på Timotejvägen i Storuman

Denna fastighet flyttades från Gardsjönäs till Storuman någon gång kring 1970. Huset ägdes av Sigvard och Hilda Johansson och den nya adressen blev Timotejvägen 20. Den som organiserade och ombesörjde flytten var åkaren John Hopstadius. När större fastigheter skulle flyttas i ett stycke var den honom man anlitade. En annan stor fastighet, kanske den största som John Hopstadius tagit sig an, var det s.k. "Åströmska huset" som ursprungligen fanns på Röbroområdet, närmare bestämt på den plats där Parkskolan finns idag. Det huset flyttades också till Timotejvägen på Vallnäs.

Klipp från vår facebooksida!

FLYTT AV ÅSTRÖMSKA HUSET!


Vecka 47

Uppdaterad 2020-11-18

Red, anm.; Detta foto är i original svartvitt men har färglagts automatiskt i den nya versionen av Adobe Photoshop med artificiell intelligens (a.i.).

Konstnärer i Storuman visar upp sina alster. Irma Ankarö (1) visar upp ett av de alster som danades i konstföreningen. Britt-Louise Borgström (2) och Märta Hedin (3) tillhör beundrarskaran. Det var kanske en av dem som målat tavlan, vem vet.
Red. anm.; Carina Jonsson säger i ett inlägg på vår facebooksida att fotot är taget på Handelsbankens kontor i Storuman. Hon känner igen klockan och tavlan som båda hänger kvar på bankkontoret än i dag.


Vecka 46

Uppdaterad 2020-11-10

Detta fotografi är taget intill scoutstugan vid Rackosjön utanför Storuman. Tidpunkten torde vara kring åren 1962-1964. Fotografen Christer Kolbäck var mycket aktiv inom scoutrörelsen och hade kameran med sig. Killen som syns bara lite uppe i det högra hörnet är Lars Annerman som också var aktiv inom scoutföreningen.

1. Ivan Nygren   2. Tommy Norlin   3. Jan-Åke Axelsson   4. Bengt Vikberg   5. Hans Hellgren   6. Lars Norberg   7. Ronny Norman  8. Lars Annerman


Vecka 45

Uppdaterad 2020-11-03

Detta foto är taget när en radiotävling som hette VI SOM VET MEST (om alkohol, narkotika och tobak) gick av stapeln i november 1969. På fotot ser vi det lag som representerade Skytteanska Skolan i Tärnaby. Via vår facebooksida har vi fått namn på eleverna som ingick i laget.

1. Christer Örmin   2. Gunilla Rydberg   3. Karin Brattsell   4. Marie Olofsson   5. Inga-Lill Grubbström   6. Maj-Louis Stenmark   7. Monica Kårbro   8. Oliver Israelsson


Vecka 44

Uppdaterad 2020-10-26

STORUMANSAJTEN.SE HAR PORTRÄTTERAT DENNE ÄVENTYRSLYSTNE DIKTARE.
HÄR KAN DU LÄSA MER!


Vecka 43

Uppdaterad 2020-10-19


BÄCKMARKS SISTA KOR

Bo-Anders Olofsson från Skivsjö har förärat oss foton på två av de kossor som enligt uppgift var de sista nötkreaturen som betade på ängarna i Bäckmark. Ni som har eller har haft kopplingar till Bäckmark kan säkert bidra med fakta kring jordbrukarlivet i byn och kanske också känner till vilken familj det var som ägde korna på fotona.

Följande kan man läsa i Ossian Egerblads sammanställning om den förste nybyggaren i Bäckmark:
Pehr Jonsson i Sandvik gjorde 1824 en framställning om att få insyna ett nybygge ungefär en mil norr om Sandviks nybygge. Den 20 juli 1825 kom länsman Holmström med två nämndemän för att syna och beskriva. I syneprotokollet skriver han bl.a.: "Tomt och Bostad utsyntes uti Nårra änden af så kallade Sade-liden wid där framlöpande Ängesbäcken om en mil i Nord från Sandevikens Nybygge. Odlingsmark til Åker fants på båda sidor om den nämnde Bäcken, har wacker belägenhet, ligger i lutning emot Syd och Sydwäst, och består Jordmån af grofre och finare Sand på Lerbotten, til det mästa Stenfritt." 60 skrindor ängsmark utsågs och frodigheten ansågs bero på att alla sidor utspred sig från det närbelägna kala Blackfjället. 8 st. kor, 1 häst och andra smärre kreatur skulle kunna underhållas på denna ängsmark.  Läs mer!


Vecka 42

Uppdaterad 2020-10-16

Året är 1970 och det byggs en ny samlingskåta i Tärnaby. Området är Tärnaby Campingplats på Sandviksvägen. Bakom kåtan ser vi Tärnaforsen i Umeälven. Dansande ungdomar och glada miner smittar av sig till de som håller på med bygget. Via vår facebook har vi fått reda på att mannen på fotot är Birger Strand (1) som var med och byggde upp kåtan. Flickan till vänster är Inger Örnfjäll (2) som var föreståndare för campingplatsen. Hon till höger jobbade på Tärnaby Turistbyrå men vi har inget namn ännu. Kåtan finns kvar än i dag på samma ställe.


Vecka 41

Uppdaterad 2020-10-05

Järnvägsgatan i Storuman rustas upp. Fotot är från 1966 då ett flertal gator och vägar i centralorten blev asfalterade. Till vänster ser vi det gamla bussgaraget och till höger pågår bygget av en ny fastighet med hyreslägenheter. Adressen är Järnvägsgatan 8 och byggherre är Valter Larsson, Storuman.

Här är ett foto taget på Järnvägsgatan från andra hållet. Till vänster ser vi PARADHUSET med BAREN och varuhuset BÄCKLUNDS. Året är 1966.


Vecka 40

Uppdaterad 2020-09-28

En buss med en mjölkleverans har stannat till vid MEJERIET I STENSELE. Året är 1962 och bussföraren Henry Stenvall (2) lämnar av de mjölkbehållare han hämtat upp från mjölkbönder i kommunen. Mejeriet byggdes under beredskapsåren 1944-45 och lades ned 1985. Mannen i dörren är mejeriföreståndaren Torsten Östelius (1).


Vecka 39

Uppdaterad 2020-09-28

För ni som hade er ungdomsera i Storuman under första halvan av 1960-talet är detta fotografi en milstolpe. Det är f.d. storumanbon Ulf Roos som bidragit med en bild som han tror är från 1964. En välklädd ungdom från Storuman vid namn Robert Nilsson har lagt i en 25-öring i jukeboxen på Mannberg Konditori för att lyssna på en av singeltopparna som fanns att välja på. Den 15 augusti 1964 var det Mannfred Mann som låg etta på tio i topp listan med låten Do Wah Diddy Diddy och det var kanske den låten som Robert valde att alla gäster på fiket skulle få lyssna på. Har du också minnen från fiket?

(Klipp från vår facebooksida!)


Vecka 38

Uppdaterad 2020-09-14

Detta fotografi är taget tisdagen den 19 juni 1973 i Hemavan i samband med att Blå Vägen invigdes. Det var ett flertal händelser under invigningsveckan på olika platser längs Blå Vägen. Här i Hemavan ser vi en damkör som underhåller. Var du på plats vid något arrangemang längs Blå Vägen under invigningsveckan och kan berätta mer är du välkommen att höra av dig till redaktionen.


Vecka 37

Uppdaterad 2020-09-07

På realskolan i Storuman ordnades det 1969 en teckningsutställning där elever fick visa upp sina alster. På fotot ser vi fyra elever som deltog i utställningen samt teckningsläraren Per-Arne Knabb.

1. Sven Gustafsson   2. Erold Westman  3. Carina Fredriksson   4. Marita Öhnell  5. Per-Arne Knabb


Vecka 36

Uppdaterad 2020-08-31

STORUMAN-TÄRNA BILFRAKT är rubriken till en negativserie där detta foto ingår. Känns fotot bekant?

Att denna åkare är Lasse Holmner från Gunnarn har vi fått veta genom ett flertal inlägg på våra sociala medier. Tack alla som interagerat!


Vecka 35

Uppdaterad 2020-09-07

Vi vet inte vilka dessa herrar är men att det handlar om skogsrensning i trakten av Åskilje kan vi gissa oss till. Har du någon kommentar till fotografiet?
Via facebook och mejl har vi fått in namn på alla herrar.

1. Hilmer Andersson   2. Harry Johansson   3. Alfons Granberg   4. Bertil Åberg    5. Verner Karlsson


Vecka 34

Uppdaterad 2020-08-17

Denna skara tänker avnjuta kaffe med dopp. Platsen är någonstans i Storuman i början av 1970-talet. Kanske rent av hemma hos någon. Rubriken till detta foto, taget av VF´s lokalreporter Brynolf Hedström, är "Pensionärsgymnastik". Är kanske någon av dina förfäder med på kafferepet? Hör gärna av dig och berätta om du känner igen någon av dem.

●  (24/8 2020) Via facebook och mejl har vi fått namn på hälften av pensionärerna. Vilka är de övriga?

1. Evald Lundqvist   2. Hillevi Nilsson   3. Okänd!   4. Karin Forsberg   5. Ebba Bylund   6. Okänd!   7. Elin Sundin   8. Okänd!   9. Okänd!   10. Okänd!   11. Elin Fackel   12. Okänd!   13. Ellen Sollén (Fjällner)   14. Okänd!


Vecka 33

Uppdaterad 2020-08-13

Den 11 november 1965 klev sotarmästaren in med sina nissar i C-O Nilssons fotoateljé i Storuman. Resultatet blev en fotoserie där detta fotografi ingår. Det är något magiskt över bilder tagna direkt ur verkligheten. Här behövdes det garanterat ingen fotoapp för att framkalla skuggbildning i form av äkta sot från en skorsten.
Sotarmästaren (2) heter Hans-Olof "Olle" Normark. Han bekräftar att de yngre pojkarna heter Willis Lindberg (1) och Göran Sandström (2). Den sistnämnde var tillfällig ersättare för Johnny Lindberg (Willis bror) som gjorde lumpen i Uppsala vid tiden när fotot togs.


Vecka 32

Uppdaterad 2020-08-03

Detta är den gamla ångbåten TURISTEN som 1931 gjorde sitt sista år som turbåt i Umeälv mellan Storuman och Slussfors. Båten köptes därefter upp av Ume Älvs Flottningsförening i Storuman. På fotot från 1932 ser vi när båten håller på att byggas om till bogserbåt. Den fick namnet STOR-NILA och har i privat regi under senare år gjort turer både i Umeå och Stockholm.

HÄR KAN DU SE OCH LÄSA MER OM BÅTEN STOR-NILA!


Vecka 31

Uppdaterad 2020-07-28

Så här kunde det se ut när det var kommunfotboll i Gunnarn 1961. En blöt grusplan var säkerligen ingen höjdare för målvakten.


Vecka 30

Uppdaterad 2020-07-25

Detta klassfoto tog Carl-Oskar Nilsson 1963 i Stensele skola. Eleverna går i 6:e klass där Gun-Britt Bergström är klassföreståndare. Via mejl och facebook har vi fått namn på alla elever.

1. Anders Stenvall   2. Tomas Jansson   3. Debora Granberg   4. Bo Lindberg   5. Anna-Märta Ivarsson   6. Uno Lindkvist   7. Catrine Celinder   8. Cajsa-Lena Lindberg   9. Christer Johansson   10. Kaarina Stenvall   11. Gun-Britt Bergström, klassföreståndare   12. Anna-Karin Johansson   13. Lars-Åke Andersson   14. Eva Gustavsson   15. Siv Zackrisson   16. Torgny Sjödin    17. Tommy Gustavsson (†)   18. Valentin Eriksson   19. Mats Lindström


Vecka 29

Uppdaterad 2020-07-13

Bågskytte i Storuman. Troligen var det hemmaklubben BK Alpas som arrangerade denna tävling. Platsen ser ut att vara någonstans i närheten av Hermelinkullarna på Sågnäset. Mannen med vikingahjälmen som just avlossat en pil är Konrad Pettersson från Storuman. De två herrar som står bakom skytten känner vi igen som kommunalrådet Martin Emanuelsson (2) från Skarvsjöby och Bertil Nilsson från Storuman.


Vecka 28

Uppdaterad 2020-07-12

Det enda vi vet om detta fotografi är att fotografen Brynolf Hedström satt rubriken STENTORPSVÄGEN. Den vägen går från Långsjöbyvägen mot Lönnberg och Stentorp och ansluter söderut mot Verksamhetsvägen. Känner du igen mannen på fotot och kan berätta mer?

●  (12/7 2020) Via facebook och mejl har vi från ett flertal följare fått reda på att mannen på fotot är Sven Sixten Svedesjö (1919-1987) från Skarvsjöby. Vi har också fått ett tips om att platsen är en fädbod tillhörande Larssons från Långnäs, inte långt från Stentorpsvägen. Det finns ytterligare 19 negativ tagna vid samma tillfälle. Motiven kan tolkas som att Stentorpsvägen håller på att planeras/byggas.


Vecka 27

Uppdaterad 2020-07-01

HÄR VAR DET STOPP!

Detta fotografi från 1966 är enligt Torbjörn Nyström från Lycksele, som står i mitten på fotot, taget i samband med en polisinsats för att försöka fånga in Clark Olofsson* som enligt vittnen synts till i trakten av Sorsele och Storuman. Polismannen till vänster är Urban Rönngren som i många år jobbade som polis i Storuman. Polismannen till höger i mörk uniform är Kendy Salomonsson från Vilhelmina.
* Clark Olofsson var efterlyst för inblandning i ett polismord i Nyköping 29 juli 1966. Se mer i Wikipedia!


Vecka 26

Uppdaterad 2020-06-22

EN MÅLIS "BITER I GRÄSET" PÅ STORHÄLLA

Nu är det snart dags för konstgjort gräs på fotbollsplanen vid Storhälla idrottsplats i Storuman. Att spela på gräs har alltid varit en dröm för de som i sin ungdom bara hade en grusplan att tillgå när det skulle liras fotboll. På fotot ovan ser du grusplanen som fanns på Storhälla från tidigt 60-tal och en målvakt som bildligt talat fått "bita i gräset" i gruset. Det fanns tydligen lite gräs inne i målburen. Man var alltså tvungen att göra mål för att få "lira på gräs".


Vecka 25

Uppdaterad 2020-06-18

CORTEGE REALSKOLEAVSLUTNING I STENSELE

Detta foto tog kyrkoherden Helge Norgren i början av 1970-talet i samband med att ett lastbilsekipage med firande realister åkte genom Stensele. Känner du igen fotot och kan berätta mer är du välkommen att höra av dig till redaktionen.


Vecka 24

Uppdaterad 2020-06-12

PARKSKOLAN KLASS 1 LÄSÅRET 1955-1956

Förutom lärarinnan Helga Pekkari är det bara tre elever som vi med säkerhet kan sätta namn på. Känner du igen någon av de övriga eleverna och kan berätta mer är du välkommen att höra av dig till redaktionen.

1. Helga Pekkari, lärarinna   2. Annika Nilsson   3. Kerstin Segersten   4. Barbro Andersson   5. Maud Wiklund   7. Ann-Britt Sundkvist   8. Lars-Göran Nyberg   11. Tommy Hermansson   14. Tommy Löfvenius   15. Karin Lundgren   18. Fred Åström   20. Krister Ardlin


Vecka 23

Uppdaterad 2020-06-03

Guldbröllop 1969

Detta äkta par heter Hugo och Klara Johansson. Fotografiet är taget i samband med deras guldbröllopsdag den 24 augusti 1969. Hugo (1895-1975) var född i Bastuträsk (Gunnarn) och Klara (1898-1991) föddes i Gubbträsk där paret också bosatte sig. De fick tio barn, 6 pojkar och 4 flickor, varav den förstfödda, en flicka, bara blev 3 månader gammal. En av deras söner, Klas Sture Hugosson (1923-2009), bosatte sig i en villa på Falkvägen i Storuman där hans äldste son fortfarande är bosatt.
Har du kommentarer är du välkommen att höra av dig till redaktionen.


Vecka 22

Uppdaterad 2021-03-31

Sibyllagården i Stensele 1966

Våren 1966 invigdes det nya ålderdomshemmet "Sibyllagården" i Stensele. På fotot ser vi de nyinflyttade ta en första gemensam fika i matsalen. Detta äldreboende finns än idag kvar i Stensele med full verksamhet (2020). Nedan ser du vilka identifieringar vi hittills fått in via facebook, mejl och telefonsamtal.

7. Hedda Persson   13. Henning Nordin   14. Astrid Lindberg   19. Siri Risberg


Vecka 21

Uppdaterad 2020-05-18

Storumans Dragspelsklubb 1986

Visst känner du igen dragspelarna på fotot som är hämtat ur en dragspelstidning från 1986?

1. Hilmer Bäcklund   2. Eyvon Ivebo   3. Berit Sarlin   4. Regina Norberg   5. Sture Gideonsson   6. Sven-Åke Dahlgren   7. Östen Boman   8. Viola Ludvigsson   9. Enar Hjukström   10. Karl-Erik Karlsson   11. Eilert Eriksson


Vecka 20

Uppdaterad 2020-05-11

Plåt AB Hugo Fredriksson 1972

Ett företag som finns i mångas nostalgibibliotek. Hugo Fredriksson från Bäckmark var en erkänt duktig plåtslagare som också var en tangons mästare på dragspel.

1. Agne Gustafsson   2. Bengt Fredriksson   3. Christian Lundberg   4. Hugo Fredriksson


Vecka 19

Uppdaterad 2020-05-06

Så här såg det ut på Storumans uterink november 1963. Det var hockeyspelarna och ledarna som själva fick se till att isen var ren från snö och att den spolades regelbundet.

1. Axel Holmner   2. Ronny Dahl   3. Okänd!   4. Henrik Fredriksson   5. Jan-Erik Bertilsson   6. Karl Larsson


Vecka 18

Uppdaterad 2020-04-27

JAVISST, DET ÄR DOKTOR GUNNAR HJERNESTAM (1930-2017) SOM LYFTER SKROT PÅ FOTOT. Året är 1986. Gunnar, som var född i Lidköping, kom till Storuman 1965 och fick tjänsten som provinsialläkare på sjukstugan i Stensele. Han jobbade som läkare i Storuman i hela 50 år. Ett svårslaget rekord. Storumansajten.se har porträtterat denne eminente doktor.   Läs mer . . .


Vecka 17

Uppdaterad 2020-04-27

Lekskolan i Storuman 1965

Denna lekskola var ett av flertalet byggnadsprojekt som Statens Vattenfallsverk erbjöd Stensele kommun i samband med regleringen av Umeälven och bygget av Umluspens kraftstation. Fastigheten stod klar 1959 och lekskoleverksamheten som tidigare hade hållit till i en av Folkets Hus källarlokaler flyttades hit. Lekskolan ersattes i slutet av 1960-talet av de barndaghem som startades runt om i kommunen och "Café Gläntan" slog upp sin verksamhet i lokalen. Har du själv några minnen från lekskolan i Storuman. Hör av dig och berätta!


Vecka 16

Uppdaterad 2020-04-16

En hårsalong

Vivans hårsalong

Detta foto tog Brynof Hedström på en hårsalong någonstan i Stensele eller Storumans kommun. Året torde vara kring 1970. Det finns en notering på negativfoldern vad salongen kan ha för namn, men det håller vi inne ett tag för att kolla om du vet vem hårfrisörskan är. Hör av dig och berätta!

Via mejl och social medier har vi fått veta att hårfrisörskan heter Vivianne Söder och att hårsalongen kallades VIVANS HÅRSALONG. Hon tog över företaget av Signy Emilsson som hade haft sin hårsalong på Trädgårdsvägen i Storuman. Vivianne friserade sina kunder i en lokal i ett av HSB-husen på Blå Vägen. Senare flyttade hon frisörsalongen till sin bostad på Norrlandsgatan 6 i Storuman.


Vecka 15

Uppdaterad 2020-04-12

Företagarna i Storuman

Man skulle kunna tro att det bara fanns företagare av det manliga könet i Storuman i början av 1970-talet. Så illa ställt var det nog inte även om Brynolf Hedströms foto inte bevisar det. Vi har fått en del namn via mejl och facebook. Känner du igen någon av de övriga herrarna? Hör av dig och berätta!

1. Okänd!   2. Okänd!    3. Okänd!   4. Okänd!   5. Walter Reichler   6. Åke Gavelin   7. Hugo Fredriksson   8. Okänd!   9. Emil Lindström   10. Helge Sandgren   11. Ivan Sandström   12. Henning Jonsson   13. Gudmund Sahlman   14. Thore Sahlman   15. Hans Olof Normark   16. Okänd!   17. Okänd!


Vecka 14

Uppdaterad 2020-05-26

Kvinnor röjer i skogen

Någon gång kring 1970 hittade VF's lokalreporter i Storuman, Brynolf Hedström, dessa skogsarbetande kvinnor någonstans i utkanten av Storuman. Som synes jobbade de med röja sly. Känner du igen någon av damerna? Hör av dig och berätta!
På fotot har vi fått följande namn: Bethsy Älvebrant (2) och Ruth Lövdahl (4).


Vecka 13

Uppdaterad 2020-03-26

Kung Gustav VI Adolf i Storuman sommaren 1960

Vår förre konung Gustav VI Adolf stannade till vid järnvägsstationen i Storuman sommaren 1960 när han var på väg upp till sin stuga i Forsavan, Tärnaby. Damen i korvskiosken heter Emmy Oskarsson, säger dottern Eivor Eriksson på vår fb-sida. Emmy hoppades kanske på celebert besök i luckan. Men hon hade nog inte annat än varmkorv med papper eller bröd att bjuda på.

Kommentarer från vår facebooksida


Vecka 12

Uppdaterad 2020-03-17

Turistbyrån i Tärnaby 1972

Det är snart 50 år sedan Turistbyrån i Tärnaby slog upp portarna för att locka turister till Tärnafjällen. Känner du igen damen i fönsterluckan?

Segelflygplanet som syns på affischen tillhör förmodligen Sten Lindgren som var engagerad i Hemavans Segelflygklubb på 70-talet. Sten var också involverad i Tärnaby Turisthotell och hade i och med det säkerligen en fot med i turistbyråverksamheten.


Vecka 11

Uppdaterad 2020-03-12

Midsommarfirande vid Badsjön 1973

Detta är en trevlig bild från midsommaraftonen i Storuman 1973. Känner du igen spelmännen?

Via vår fb-sida har vi veta att det är Axel Lindström (1) som spelar på sitt durspel tillsammans med Emil Carstedt (2) som spelar fiol.


Vecka 10

nen?Uppdaterad 2020-03-06

Elefantbad i Luspviken 1968

Det hör nog inte till vanligheterna att man i nyktert tillstånd ser elefanter bada i Luspviken vid båthamnen. Bra "photoshoppat" skulle nog en del säga, men här har fotografen inte manipulerat fotografiet. Fotografen som också skickat in bilden är Jan Sandgren från Bua i Varberg.


Vecka 9

Uppdaterad 2020-03-06

Märta Hedin, konstnär i Storuman

Här har Brynolf Hedström med kameran fångat Märta Hedin och hennes son Mats. Med blyertsteckningar dokumenterade Märta många av de gamla byggnader som funnits i Storuman och Stensele kommun genom åren. Hennes teckningar finns utställda bl.a. i Storumans kommunhus. Hon var också en av de drivande krafterna i Storumans Konsthantverkförening som avvecklades en bit in på 2010-talet.

- Några av hennes teckningar, gamla hus och båtar som gått på Storumansjön, gav Storumans hembygdsförening ut som vykort i början på 80-talet, säger Lars Edlund i ett inlägg på vår facebooksida. Han bifogar ett foto av en teckning som Märta gjorde 1977 och som föreställer ångbåten Bröt-Anund.

Teckning av Märta Hedin

Vecka 8

Uppdaterad 2021-09-04

En ICA-butik i Slussfors

Detta fotografi har Brynof Hedström tagit uppe i Slussfors. Året är 1973. Damerna jobbar i en livsmedelsbutik i byn och inredningen berättar att det är en ICA-butik. En tidigare livsmedelsbutik i Slussfors var Lönnbergs Livs som lades ned 1966. Vilka är damerna och håller denna butik till i samma lokaler som den tidigare butiken?

Aug -21 - Jokke Karlsson berättar i ett mejl att damerna är Haidie Lirell och Anna-Lisa Lirell. De tog över affärsverksamheten i Slussfors efter Evert Karlsson.


Vecka 7

Uppdaterad 2020-02-12

En träningsgrupp från förr!

Sune Sandins ICA RENEN ser ut att ha sponsrat detta gäng med träningskläder och nummerlappar inför ett ett idrottsligt evenemang av något slag. Om du nickar igenkännande när du betraktar detta foto är vi tacksam om du hör av dig och berättar mer hur du tänker.

Red. anm.; Det tog inte mer än några timmar så hade fotografiet via vår facebooksida fått identifieringar på samtliga. Bilden är tagen vid simhallen i Storuman och samstämmiga inlägg berättar att denna gruppbild visar Domänverkets arbetare som skulle springa Vindelälvsloppet någon gång under 80-talets andra hälft. Lagledare var Tage Lundin.

1. John Elvert Lindberg   2. Karl-Gustav Viktorsson   3. Oliver Lundberg   4. Kjell Jonasson   5. Stefan Lundberg   6. Daniel Ärlebrandt   7. Rune Torstensson   8. Ingemar Johansson   9. Nils Fransson   10. Folke Engevad   11. Tage Lundin   12. Kjell-Göran Lindberg   13. Leif Rane Karlsson   14. Karl-Erik Lindberg   15. Erika Lindberg (Svensson).


Vecka 6

Uppdaterad 2020-02-03

En vy från förr!

Europaväg 79 och riksväg 88 stod det förr på vägskylten vid korsningen Lyckselevägen/Stenselevägen. Den anrika Caltex- och sedermera Texaco-macken hade lagts ner och nu stod det Skogstjänst på fasadskylten. Detta foto tog Kurt Hamre troligen någon gång på 1980-talet. Det var i alla fall under den tid när det fanns videouthyrningsfirmor lite vars stans i städer och samhällen. Så även i Storuman. Området vid Bergsvägens infart kallades förr för SVÄLTÅSEN.


Vecka 5

Uppdaterad 2020-01-27

En fastighet med anor

Denna fastighet är ett minne blott. Innan Inlandsbanan drogs in till Storumans samhälle 1923 stod byggnaden på den plats där det anrika Järnvägshotellet (numera Kommunbiblioteket) är beläget. Den äges då av Johan G. Sahlman och revs när det blev klart att Järnvägshotellet skulle byggas på just den platsen. John Sjöberg köpte den rivna fastigheten och byggde upp den på den plats vi ser på fotot, dåvarande Järnvägsgatan 2. Johns bror Gottfrid Sjöberg övertog fastigheten och öppnade järnhandel 1929. Här fanns också Pratts bensinpump som sköttes av Sjöberg. 1947 flyttade Gottfrid sin järnhandel till en nybyggd fastighet intill. 1956 nyöppnade Bengt George sin livsmedelsaffär i fastigheten. 1967 startade Östen Yngvesson och Jarl Orrqvist en radio- och vitvaruaffär i huset som senare övertogs av Staffan Yngvesson. I fastigheten har det även funnits andra verksamheter och du kan säkert berätta vilka du kommer ihåg.


Vecka 4

Uppdaterad 2020-01-20

Esso-macken i Storuman 21 augusti 1963.

Viola och Lennart Ludvigsson står vid deras bensinmack på Tärnavägen en regnig dag och tar emot något av någon som vi ännu inte vet vem det är. Har du ett tips?


Vecka 3

Uppdaterad 2020-01-13

Bergsvägen och Svältåsen

Ett fotografi från Storuman taget den 15 november 1961. Ni är många som kommenterat detta foto på vår fb-sida. Alla är överens om att det är infarten till Bergsvägen på fotot. Innan villorna byggdes kallades området för Svältåsen. Varför kan man bara gissa. Men de som förr bodde i den lilla stugan som skymtar till höger i bild hade det kanske inte få fett.


Vecka 2

Uppdaterad 2020-01-07

En pingismatch ute i det fria. Det är barn som vistades på barnkolonin "Sommarsol" i Skarvsjöby sommaren 1970.


Vecka 1

Uppdaterad 2020-07-01

Årets sista gammbild som också är nästa års första är från en deklarationskurs i Barsele 1970, d.v.s. för 50 år sedan.

1. Jan Andersson   2. Jenny Granberg   3. Debora Sandgren   4. Okänd!   5. Ragnhild Granberg   6. Lennart Tanderyd   7. Magda Berglund


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN