STORUMAN - EN STOR INLANDSKOMMUN I LANDSKAPET LAPPLAND - VÄSTERBOTTENS LÄNDu är här:


HÄR KAN DU SE TIDIGARE ÅRS GAMMBILDER


2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024  

2024


Vecka 28

Uppdaterad 2024.07.09

(Fotot är i original svartvitt!)

GUNNARNS JÄRNVÄGSSTATION 1935

Sommaren 1744 tog skattelappen Johan Thomasson upp ett nybygge vid sjön Stor-Bastuträsket. Den by som då föddes kallades inte helt ologiskt för Bastuträsk. I samband med att Postverket öppnade en poststation i Bastuträsk 1897 fastställdes postadressen till Gunnarn för att förebygga förväxlingar med Bastuträsk i Norsjö kommun. Namnet Gunnarn kommer från Gunnarbäcken som rinner från Gunnarsjöarna ner till sjöarna Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket. 1930 öppnades järnvägslinjen Tvärbanan för tågtrafik mellan Storuman och Lycksele och då var stationen i Gunnarn, som du ser på bilden ovan, färdigbyggd. Fastigheten var byggd efter samma ritning som stationshuset i Barsele som öppnade samtidigt. Gunnarn var vid denna tid en av de större byarna i Västerbottens inland.


SE MER!


Vecka 27

Uppdaterad 2024.07.02

(Fotot är i original svartvitt!)

STENSTUGAN - Banvaktsstuga längs Inlandsbanan

Inlandsbanan sträcker sig hela 130 mil genom Sverige från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Banvakterna bodde oftast i särskilt uppförda små banvaktsstugor utspridda längs de närmare 17000 km järnvägar som funnits i Sverige. Dessa små stugor, som ofta hyste stora familjer, blev ett betydelsefullt inslag i järnvägsmiljön men har numera till stor del försvunnit. Banvakterna fullgjorde sin betydelsefulla tjänst från järnvägens barndom till omkring 1960. Därefter såldes många stugor till järnvägspersonal men även till privatpersoner. En del flyttades och ställdes upp som fritidshus eller sommarstuga på annan plats.
Den banvaktsstuga som du ser på bilden var placerad i Vinliden eller i Vinlidsberg som platsen heter idag.


SE FLER BILDER!


Vecka 26

Uppdaterad 2024.06.24

(Fotot är i original svartvitt!)

Storumans IK vs Vilhelmina IK

Detta fotografi tog VK´s lokalreporter den 16 december 1960 när det spelades ett klassiskt derby i 17-gradig kyla på uterinken i Storuman. Det var hockeykrigarna från Vilhelmina som var på besök för att försöka tämja Göte Gotthardsson, Engelbrekt Edelsvärd, Staffan Larsson, Lars Ögren, Ulf Alm, Ronny Lönnberg, Thord Nordström med flera i SIK.Vecka 25

Uppdaterad 2024.06.20

(Fotot är i original svartvitt!)

Friluftstävling i skolan 1968

Vad innebär friluftstävling? Jo, den som fick i sig mest syre vann! Nä, skojar bara. Du som var med, när Carl-Axel Nordenberg (5) tog med klasser från Röbroskolan ut i naturen, har kanske svaret. Vem är mannen med vita rocken (6)? Han var kanske också lärare på Röbroskolan. Hör gärna av dig och berätta vad du vet om detta fotografi och friluftstävlingar i skolan i slutet av 1960-talet.

Ulf Sandberg från Timmerviken skriver: – Ja de var kluriga frågor som en Leif å en Carl-Axel präntat ner. Sen skulle vi gå runt och klura ut rätt svar. Trevliga tider i åk 8 i nybyggda skolan med badhus o idrottshall. Bäst var nog att Carl-Axel i matten hade Hermods mattehäften. Föredömligt förklarades både problem och metod för att lösa problemet. Detta kunde man sen klura ut hemma utan lärare...fantastiskt!

1. Urban Lundberg   2. Jan Lundberg   3. Håkan Jonsson   4. Olle Lindh   5. Carl-Axel Nordenberg   6. Leif Öhman   7. Ulf Sandberg   8. Kai KarlssonVecka 24

Uppdaterad 2024.06.11

(Fotot är i original svartvitt!)

Barndop i Åskilje kyrka

De fem barn som vid detta tillfälle döptes i Åskilje kyrka visste inte hur livet skulle komma att se ut femtio år senare. Vi vet inte exakt när detta dop ägde rum men har anledning att tro att det var någon gång kring 1970. Du kanske var den som döptes och har svaret? Det var komminister Helge Norgren som höll i dopmässan. Via vår facebooksida fick vi omgående svar på alla frågor kring fotografiet.
Vecka 23

Uppdaterad 2024.06.03

(Fotot är i original svartvitt!)

För 53 år sedan . . .

. . . såg det ut så här när man kastade en blick mot Tärnabys centrala del. Det är kanske inte så mycket som förändrats, eller? Bilarna som står parkerade har i alla fall kvar de gamla registreringsskyltarna där AC förkunnade att bilägaren bodde i Västerbotten och F, som ses på de två volvobilar som står parkerade till vänster i bild, visar att de kommer från Jönköpings län och är då troligen turister som gör ett gästspel i norr. De nya skyltarna som vi har idag lanserades 1973. Shellmacken, när försvann den? Den nya genomfartsvägen längs vattnet var nog inte färdigställd när detta fotografi togs.

Här kan du se bilder från bygget av den nya genomfartsleden i Tärnaby!


Vecka 22

Uppdaterad 2024.05.28

(Fotot är i original svartvitt!)

KÄNNER DU IGEN PLATSEN?

Detta foto är hämtat från ett omärkt negativ som ingår i Harald Erikssons samling. Det finns m.a.o. inga data att tillgå mer än att bilden är tagen någon gång under vintern 1960. Självklart så har redaktören listat ut var fotot är taget, men frågan är om du också har koll på var någonstans fotografen befann sig när han tryckte på kamerans utlösare?
Originalbilden är givetvis svartvit. Fotografen såg ju motivet i färg men begränsningen satt i kamerans filmrulle som bara kunde återge svart och vitt och alla gråskalor därimellan.


JAVISST, DET ÄR KORSNINGEN BLÅ VÄGEN/RALLARGRÄND!

Så här såg det ut vid den gamla brandstationen och Trafikverkets lokaler efter det att Lyckselevägen (Jo, så hette vägen innan Blå Vägen kom till 1964) fick sin nya sträckning från denna korsning och vidare förbi Folkhögskolan, järnvägsviadukten, Materialvägen för att till sista ansluta till Tärnavägen vid korsningen Bondevägen.

SE MER OM BLÅ VÄGEN!


Vecka 21

Uppdaterad 2024.05.20

CHARTA ÖFVER WÄSTERBOTTN OCH SVENSKE LAPPMARCKEN (1796)

Detta är en del av en topografisk karta från 1796 som bland annat visar UMEÅ LAPPMARK. Det fanns givetvis inga större vägar på den tiden utan det var älvarna som var de huvudsakliga färdlederna. Luspen ligger längs Umeå Elf vid utloppet av Stora Uma (Storumansjön) och Stensele lite längre ner efter älven. Andreas Stångberg i Nissafors skriver i ett inlägg på fb att kyrkan som är utmärkt som Tärna Capell är kapellet på Gamla kyrknäset vid Geavhta/Göutan. Det byggdes 1762, efter att gränsen mot Norge blev fastställd 1751. Kapellet i Voijtjajaure invigdes först 1933. Ranbyn och Vapstebyn är utmärkta i fjällvärlden. Nedströms älven Jucktån ser vi Gubblidan (Gubbträsk) och Åsgiele (Åskilje) där Jucktån går ihop med Umeå Elf.

HÄR KAN DU SE FLER KARTOR FRÅN FÖRR!


Vecka 20

Uppdaterad 2024.05.13

(Fotot är i original svartvitt!)

STORHOLMEN 1954

Innan Statens Vattenfallsvek fick klartecken att reglera Umeälven sträckan Storuman - Umnäs, hyrde man in en fotograf från Stockholm vid namn Sven Hebel vars uppgift blev att med kamera dokumentera de strandområden och byggnader som skulle hamna i riskzonen vid en viss dämningshöjd. De byggnader vi ser på fotot står kvar på ön än idag. Detta foto från Storholmen är ett av de flera hundra som fotografen tog längs älvens stränder.

SE MER!


Vecka 19

Uppdaterad 2024.05.06

(Fotot är i original svartvitt!)

ETT GAMMALT VYKORT

Denna vy är troligen fotograferad bara något år efter det att Inlandsbanan hade dragits in till Storuman 1923. Rallarna fortsatte omgående arbetet med att lägga räls norrut mot slutdestinationen Gällivare. Den röda fastigheten i mitten är det s.k. Bredénska huset som revs i slutet av 1950-talet när Skolgatan skulle breddas. Hässjorna i förgrunden står kvar och användes av lokala bönder så länge ängarna runt rälsen gav tillräckliga skördar. Till vänster står den nybyggda Järnvägshotellet.Vecka 18

Uppdaterad 2024.04.29

(Fotot är i original svartvitt!)

FLYGFOTO ÖVER STORUMAN 1938

Detta är en del av ett flygfotografi över stationsområdet i Storuman i nordostlig riktning. Fastigheten på Skolgatan till höger (märkt 1) stod färdigt 1937 och den fastighet som inte finns på fotot och som idag har adress Järnvägsgatan 34 (märkt 2) byggdes 1939. Därav kan vi slå fast att detta flygfoto togs sommaren 1938, ett år efter Inlandsbanans färdigställande och invigning. Längst upp till vänster ser vi några fastigheter på Materialvägen1 och Norrlandsgatan. Därunder ser vi George Stenvalls hus2 som byggdes 1908 och även Anna Norgrens Garn & Tygaffär3 som sedermera blev Viktoriaskolan.


1 Material till bygget av Inlandsbanan norrut transporterades på denna väg som då fick namnet Materialvägen.
2 Här håller Medborgarskolan till idag.
3 Viktoriaskolan brann ner 1970.


Vecka 17

Uppdaterad 2024.04.23

"DE GAMLAS DAG" PÅ FOLKETS HUS I STORUMAN

DE GAMLAS DAG är en tradition som hängt med i vår kommun i många år. Fotografiet är taget den 4 mars 1962 när evenemanget anordnades på Folkets Hus i Storuman. Vi vet inte vad det glada paret på fotografiet heter, men håll med om att det finns äkta glädje i deras möte. Känner du igen paret? Hör av dig och berätta!

SE FLER BILDER!


Vecka 16

Uppdaterad 2024.04.17

LADUGÅRD RIVS I STORUMAN

Denna ladugård stod i Storumans samhälle och revs 1963 för att ge plats för annan bebyggelse. Vi vet var den var den stod. Vet du?

SE MER!


Vecka 15

Uppdaterad 2024.04.08

Flygfoto över Storuman

En dag under 1960-talets första hälft tog Kurt Hamre detta fotografi över Storuman. Det exakta årtalet är inte känt men vi ser att bara två av HSB-husen, eller punkthusen som de också kallas, på Blå Vägen (dåvarande Lyckselevägen) står färdigställda. Bygget av det tredje hyreshuset samt det som skulle inrymma Mannbergs Café och Konditori har inte påbörjats.
Bensinmackarna Texaco och Shell har full verksamhet. Badsjön, det nya campingområdet och de båda båthamnarna i Luspviken är färdigbyggda. Centralskolan och Realskolan har full verksamhet. Till höger om lokstallarna ligger ett stort lager av kol som användes som bränsle till ångloken som trafikerade inlandsbanan och tvärbanan. Storumans järnvägsstation var vid denna tid en betydande knutpunkt för järnvägstrafiken i inlandet.
Vad tänker du när du ser detta fotografi från tidigt 1960-tal?


Vecka 14

Uppdaterad 2024.04.04

Modevisning på Röbroskolan

Den 7 september 1973 anordnades det en mannekänguppvisning på Röbroskolan i Storumuman. Tjusiga modeller visade upp modern utstyrsel från gissningsvis lokala klädhandlare i kommunen. Modellerna har vi någorlunda kläm på vilka de är och vi ser fram emot din kommentar till bilderna som du ser i länken nedan.

FLER BILDER FRÅN MODEVISNINGEN PÅ RÖBROSKOLAN!


Vecka 13

Uppdaterad 2024.03.27

(Fotot är i original svartvitt!)

Möhippa på sjukstugan i Stensele

Vi vet inte vilket år detta fotografi togs av Carl-Oskar Nilsson men att det är vid en festlig möhippa på sjukstugan i Stensele hittar vi i en notering som fotografen gjort i negativpärmen. Via vår facebook har vi fått veta att damen till vänster är Gudrun Rådström. Känner du till händelsen och kan berätta mer?


Vecka 12

Uppdaterad 2024.03.19

(Fotot är i original svartvitt!)

Tre Storumanprofiler vid samma bord

Det anordnades en mannekänguppvisning på Röbroskolan 1973 som övervakades av två journalister från lokalpressen samt läraren, journalisten och radioprofilen Carl-Axel Nordenberg som vi tror höll i presentationen. Harald Eriksson (VK) och Brynolf Hedström (VF) satte sig ned vid samma bord som Carl-Axel och fångades med kameran av fotografen Carl-Oskar Nilsson.

HÄR SER DU FLER BILDER FRÅN MODEVISNINGEN PÅ RÖBROSKOLAN!


Vecka 11

Uppdaterad 2024.03.11

Storumans Järnvägsstation 1976

Så här såg det ut på bangården vid Storumans Järnvägsstation en vinterdag 1976 när lokföraren Christer Bisting var på besök. Huruvida han var där å yrkets vägnar eller som privatperson har vi inte vetskap om. Men vi vet att han fotograferade väldigt mycket under sin tjänstgöring inom SJ.

HÄR SER DU FLER BILDER FRÅN BISTINGS BESÖK I STORUMAN!


Vecka 10

Uppdaterad 2024.03.05

Ett möte i skidstugan på Stenseleberget 1968

Detta fotografi tog C-O Nilsson den 17 april 1968 i samband med att sotaren Hans-Olof Normark i Storuman fick sitt mästarbrev inom det gebit han verkade. På fotot ser vi några av gästerna vid fikaborden som ser ut att vara nytillverkade.

HÄR SER DU FLER BILDER!


Vecka 9

Uppdaterad 2024.02.27

SISTA GESÄLLERNA BIL-MEK

Enlig fotografens anteckningar var dessa pojkar de sista som fick gesällbrev efter avslutad utbildning till bilmekaniker på yrkesskolan i Storuman. Året torde vara någon gång mellan 1968 och 1972. Hör gärna av dig och berätta om du vet lite mer om detta klassfoto och kanske känner igen den elev som inte är identifierad.

1. Tommy Sjöberg   2. Okänd!   3. Thorleif Israelsson   4. Göran Nilsson   5. Henry Lundberg   6. Svante Johansson   7. Göran JohanssonVecka 8

Uppdaterad 2024.02.19

(Fotot är i original svartvitt!)

KASSASKÅPSKUPP I FORSVIK

I början av 1970-talet fick Stensele Mekaniska Verkstad (SMV) besök av en eller flera inbrottstjuvar som ville utöka sitt förråd av stöldgods. Huruvida de lyckades eller inte har vi inte lyckats få reda på. Polis Urban Rönngren håller i ett föremål som kanske hade med inbrottet att göra. Du kanske kommer ihåg händelsen och kan ge oss mer fakta om händelsen. Hör gärna av dig och berätta!


HÄR SER DU FLER FOTON FRÅN HÄNDELSEN!


Vecka 7

Uppdaterad 2024.02.12

(Fotot är i original svartvitt!)

SCOUTLÄGER VID RACKOSJÖSTUGAN

Detta fotografi tog av scoutledaren Christer Kolbäck vid ett scoutläger vid "Idas Torp" eller scoutstugan som den kom att kallas när scoutkåren i Storuman fick nyttja den. Den står fortfarande kvar på samma plats men det förekommer ingen verksamhet där sedan länge. Vi gissar att fotot är taget någon gång under andra halvan av 60-talet. Känner du igen någon av barnen på fotot? Hör gärna av dig och berätta!


HÄR SER DU FLER SCOUTBILDER!


Vecka 6

Uppdaterad 2024.02.08

STORUMAN CENTRUM 1972

Det har gått dryga 50 år sedan Carl-Oskar Nilsson tog detta foto som ursprungligen är en diabild. Vi ser Sandins ICA-butik till vänster på skolgatan. Gula paviljongen, eller Gula kliniken som den också kallades, revs 1981 för att ge plats åt Sune Sandins nya butik "ICA Renen" som idag finns kvar som ICA Supermarket. Vi ser också det anrika Järnvägshotellet som förvärvades av Storumans kommun 1973 för att renoveras och inrymma Storumans kommunbibliotek. Till höger ser vi Lindströms Sportaffär som förstördes i en brand 1976. Axel Lindström hade både bilförsäljning och bilverkstad i anslutning till butiken.Vecka 5

Uppdaterad 2024.02.09

KONFIRMATION ÅSKILJE KYRKA

Via vår facebooksida har fått namn på konfirmanderna och att platsen är Åskilje kyrka.

1. Ronny Johansson   2. Per-Einar Johansson   3. Rose-Marie Johansson   4. Barbro Karlsson   5. Maria Åberg   6. Helge Norgren, komministerVecka 4

Uppdaterad 2024.01.31

(Fotot är i original svartvitt!)

SKARVSJÖBY SKOLA HÖSTEN 1964

Detta fina klasskort har vi fått av Monica Hansson. På baksidan av kortet finns tretton förnamn noterade, men vi vet ännu inte vem som är vem. Du känner kanske igen en eller flera och kan berätta mer. Hör av dig till redaktionen!

Via vår facebooksida har vi fått namn på alla elever, men lärarinnans namn saknas.

1. Erold Westman   2. Benny Johansson   3. Peter Sundström   4. Nils Åke Hjalmarsson   5. Gunnar Larsson   6. Jan-Olof Mattsson   7. Jan-Erik Johansson   8. Okänd!   9. Johan Wållberg   10. Per Bergström   11. Birgit Lindberg   12. Siv Johansson   13. Kristina Stenvall   14. Sven-Gustav SvedesjöVecka 3

Uppdaterad 2024.01.17

(Fotot är i original svartvitt!)

SKYTTEANSKA SKOLAN TÄRNABY LÄSÅRET 1969/70

Detta klasskort har Tomas Nyström från Skellefteå skickat in. Han berättar att han tidigare gått på skolan i Ajaure men började i Skytteanska skolan i Tärnaby hösten 1969. Tomas (7) är med på klasskortet och han har även identifierat tre av sina klasskamrater. Via vår fb-sida har vi fått namn på övriga utom killen nr. 6. Känner du igen honom? Hör av dig och berätta!

1. Tommy vetander   2. Kurt Dahlgren   3. Clas Andersson   4. Sture Jakobsson   5. Malte Anderback   6. Okänd!   7. Tomas Nyström   8. Birger Jonsson   9. Dan-Crister Dahlgren   10. Anna-Greta Rönér   11. Katarina Berg   12. Kerstin Skjöldebjär   13. Gunilla Lorentzon   14. Susanne Johansson 15.   Ingrid Kristoffersson   16. Tord Nygren   17. Göran Sääf   18. Tomas Johansson   19. Barbro Mårtensson   20. Helen Åkebrand   21. Karin Malmfjord   22. Annette Sääf   23. Margit Johansson   24. Kristina Ångman   25. Ingrid Thudin   26. Anita Bergfors


Vecka 2

Uppdaterad 2024.01.09

(Fotot är i original svartvitt!)

LEKSKOLAN I STORUMAN 1961

Det är dryga 60 år sedan lokalreportern Harald Eriksson besökte den relativt nya lekskolan i Storuman för att föreviga dessa luvförsedda barn. Det är troligt att fotot togs i samband med att barnen var på gång med ett julspel. Längst upp ser vi lekskolefröknarna Kerstin Strand (1) och Lilian Lindqvist (2). Bland barnen har vi bara identifierat Johnny Holmgren (11). Här kan du som känner igen ett eller flera av de andra lekisbarnen göra en insats.


Vecka 1

Uppdaterad 2024.01.01

(Fotot är i original svartvitt!)

SLALOMÅKARE I STORUMANBACKEN 1973

Vi startar det nya året med ett fotografi där VK´s lokalreporter Harald Eriksson har fångat en kvartett slalomåkare i Storumans slalombacke. Han har gjort en notering "Fjällvindar i Storuman" i anslutning till negativserien där denna bild är hämtad från. Känner du igen ungdomarna och kan berätta mer?

Från vänster ser vi: Pelle Rådström, Thomas Karlsson, Tony Jonsson och Erik Nordenberg.


STARTSIDAN       FOTOARKIVET       TILL TOPPEN